آزمون روانشناسی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

 

ردیف عبارات خیلی کم کم نه کم نه زیاد زیاد خیلی زیاد
1 چه قدر به انجام دادن تکالیف مدرسه اهمیت می دهید؟          
2 چه قدر آموزش های مدرسه را مفید می دانید؟          
3 چه قدر آموزش های مدرسه را در آینده شغلی خود مفید می دانید؟          
4 چه قدر برای بدست آوردن نمرات بالا تلاش می کنید؟          
5 چه قدر این مدرسه را در رسیدن به اهداف خود کمک کننده می دانید؟          
6 چه قدر آنچه را که معلمان در مورد شما فکر می کنند برایتان اهمیت دارد؟          
7 کدام عبارت بیشتر در مورد شما صدق می کند؟          
8 از نظر شما چه قدر معلمان و کادر مدرسه (مدیر، ناظم و ….) به دانش آموزان و مشکلاتشان اهمیت می دهند؟          
9 نردیکی رابطه معلمان و کادر مدرسه را با دانش آموزان چگونه می بینید؟          
10 چه قدر قوانین انضباطی با دانش آموزان را عادلانه می دانید؟          
11 چه قدر برخوردهای انظباطی با دانش آموزان را عادلانه می دانید؟          
12 چه قدر از بودن در این مدرسه احساس غرور می کنید؟          
13 در صورت وجود مشاور در مدرسه چقدر به آن رجوع می کنید؟          
14 روی هم رفته چه قدر به مدرسه خود علاقه مندید؟          
15 روی هم رفته چقدر به معلمان خود علاقه مندید؟          
16 آیا تا به حال از مدرسه در رفته اید به طوری که کسی متوجه غیبت شما در مدرسه نشده باشد؟          
17 در سال گذشته چند غیبت غیر موجه از مدرسه داشته اید؟          
18 در سال تحصیلی گذشته چند بار در امتحانات تقلب کردید؟          
19 چند نفر دوست در مدرسه دارید؟          
20 از بین تعدادی از دوستانی که در پرسش پیش عنوان کردید، با چند نفرشان بیرون مدرسه هم رابطه دارید (مثلا به آنها زنگ می زنید، به منزلشان می روید یا آنها می آیند،‌ یا به مکان های ورزشی تفریحی می روید و …)؟          
21 شما چند نفر را می شناسید که اگر در مدرسه دچار مشکل شوید (مانند دعوا، گرفتن نمره کم، مشکل اولیای مدرسه) می توانید در مدرسه روی کمک او حساب کنید؟          

 

 

 

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه خیلی کم کم نه کم نه زیاد زیاد خیلی زیاد
امتیاز 1 2 3 4 5

 

 

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 16، 17و 18 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه خیلی کم کم نه کم نه زیاد زیاد خیلی زیاد
امتیاز 5 4 3 2 1

 

پرسشنامه فوق دارای چهار بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
وابستگی به مدرسه 7-1
التزام به مدرسه 15-8
تعهد به مدرسه 18-16
روابط با همسالان 21-19

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش پناغی و همکاران (1389) برای محاسبه اعتبار پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)، از سه روش اعتبار محتوایی، صوری و سازه بهره گرفته شد. برای بهبود اعتبار صوری، سه نفر از روانشناسان و متخصصان مسایل آموزش و پرورش این پرسشنامه را بررسی کردند و اصلاحات پیشنهادی آنها در پرسشنامه ارتباط با مدرسه اعمال گردید. همچنین آنان از لحاظ صوری و محتوایی، توان SQC را برای ارتباط با مدرسه مناسب ارزیابی کردند.

برای محاسبه پایایی SQC از روش همسانی درونی و از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که این میزان برای کل پرسشنامه 84/0، عامل تعلق به مدرسه 81/0، عامل التزام به مدرسه 81/0، عامل تعهد 85/0 و عامل ارتباط با همسالان در مدرسه 50/0 به دست آمد.

******************************************

منبع: پناغی، لیلی، احمدآبادی، زهره، زاده محمدی، علی، پشت مشهدی، مرجان، (1390)، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط با مدرسه، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 1، بهار.

******************************************

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *