آزمون روانشناسی

پرسشنامه اضطراب زانک  S.A.S

 

هدف: بررسی میزان اضطراب در موقعیت های مختلف

 

عبارتهایی که در مورد شما صادق است با توجه به مقیاس زیر، انتخاب کنید.

 

عبارات هیچگاه یا به ندرت گهگاه بیشتر اوقات دائم یا تقریبا همیشه
1. بیشتر از حد معمول احساس اضطراب و نگرانی می کنم.        
2. بدون دلیل احساس ترس می کنم.        
3. خیلی زود دچار ترس و وحشت می شوم.        
4. احساس می کنم بند بند وجودم دارد ازهم جدا می شود.        
5. احساس می کنم هیچ رویداد بدی اتفاق نخواهد افتاد.        
6. احساس می کنم ساق پاها و بازوهایم بی رمق و لرزان است.        
7. به علت دردهای گردن، سر و پشت، ناراحت هستم.        
8. گاهی غش می کنم یا حالاتی شبیه به آن دارم.        
9. به راحتی نفس می کشم و از این نظر مشکلی ندارم.        
10. احساس بی حسی و کرختی یا سوزش در انگشتان دست و پا می کنم.        
11. از سوء هاضمه و و درد معده رنج می برم.        
12. احساس ضعف می کنم.        
13. احساس آرامش می کنم.        
14. احساس می کنم که قلبم تند می زند.        
15. از فشارهای سرگیجه در رنجم.        
16. از تکرار ادرار در رنجم.        
17. معمولا عضلات دستها و پاهایم سخت و داغ هستند.        
18. صورتم داغ و بر افروخته می شود.        
19. به راحتی به خواب می روم و شبها خوب می خوابم.        
20. در خواب دچار کابوس (بختک)می شوم.        

 

************************************

شیوه نمره دهی و تفسیر

مقیاس خودسنجی اضطراب زانک، دارای 20 ماده می باشد. ملاک های تشخیص در این پرسشنامه دراای 5 نشانه هیجانی و 15 نشانه بدنی است. امتیاز این مقیاس نسبت به مقیاس های مشابه در این است که مراجع یا مددجو کمتر می تواند شیوه خاصی را در پاسخ هایش به سوالات دنبال کند؛ زیرا از 20 سوال استفاده شده است. در این مقیاس، تعدادی از سوالات (16 سوال) بر نشانگان مثبت و برخی دیگر (4سوال) بر نشانگان منفی، تاکید دارند. سوالاتی که بر نگرش منفی تاکید دارند شمال سوالات (19-13-9-5) بوده و نمره این سوالات به ترتیب از هیچگاه یا به ندرت (4)، گهگاه (3)، بیشتر اوقات (2)، و دائم یا تقریبا همیشه (1)، تشکیل می گردد.

نحوه ساختار مقیاس زانک طوری است که در این مقیاس، افراد با اضطراب کمتر نمره پایین تر و آنهایی که اضطراب بیشتری دارند، نمره بالاتری را دریافت می کنند.

در موقع نمره گذاری، اگر نوع سوالات مثبت باشد، به گزینه هیچگاه یک نمره و به بقیه به ترتیب، دو، سه و چهار نمره داده می شود. ولی اگر سوال منفی باشد، برعکس حالت فوق، به گزینه دائم یا تقریبا همیشه، یک نمره و به گزینه هیچگاه، چهار نمره داده می شود.

در این مقیاس حداکثر نمره 80 است، نمره هر آزمودنی برابر مجموع نمرات یا حداقل ارزشهای به دست آمده از هر یک سوالات و میزان اضطراب هر پاسخنامه برابر است با نمره خام (نمره به دست آمده تقسم بر 80 ضربدر 100).

 

پایایی (اعتبار) و روایی

برای محاسبه اعتبار پرسشنامه اضطراب زانک، از روش ضریب انسجام که میزان همبستگی درونی یا تجانس سوالات را مورد بررسی قرار می دهد، استفاده شده است. تحلیل های آماری نتایج پرسشنامه زانک (با استفاده از روش ضریب انسجام)، نشان دهنده ضریبی برابر 84 بوده است و می دانیم که این ضرایب بیانگر اعتبار بسیار بالای مقیاس می باشد (ایروین کوتاش و همکاران، 1987، به نقل از ساعتچی و همکاران، 1389).

در مورد روایی این پرسشنامه، مطالعات چندی صورت گرفته و نتایج حاصل حاکی از آن می باشد که این پرسشنامه در یم سطح معنی دار آماری، پیوسته بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی را از سایر طبقات متمایز می کند. در این مطالعات که بیانگر همبستگی بین مقیاس اضطراب هامیلتون (1359) و مقیاس اضطراب زانک بود، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد (این ضریب برابر 71/0 استو معرف ضریب همبستگی مطلوبی می باشد.

 

 

************************************

منبع : ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389

************************************

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *