آزمون روانشناسی

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

 

1)
  الف) همیشه در بازی ها و فعالیت های تفریحی شرکت می کنم.
ب) به ندرت در فعالیت ها و سرگرمی های تفریحی شرکت می کنم و گاهی دلتنگ می شوم.
پ) تقریبا زود دلتنگ می شوم و در هفته چند بار اتفاق می افتد که تمایلی نسبت به شرکت کردن در بازی ها و سرگرمی ها ندارم.
ت) اغلب زود دلتنگ می شوم و کاری برای انجام دادن ندارم.
ث) به زور باید در فعالیتهای تفریحی و سرگرمی ها شرکت کنم، همیشه دلم گرفته و دلتنگ هستم.
2)
  الف) هیچ تغییری در نتایج درسی و میزان تمرکز فکری ام به وجود نیامده است.
ب) گاهی در موقع مطالعه مواد درسی، دچار اغتشاش فکری می شوم که در مطالعه ام تاثیر می گذارد.
پ) احساس می کنم فقط حدود پنجاه درصد مطالب درسی را می فهمم، چون به همان اندازه تمرکز دارم.
ت) در اکثر دروس ، هنگام مطالعه ذهنم مغشوش استو متناسب با استعدادم یاد نمی گیرم.
ث) اصلا انگیزه برای درس خواندن و مطالعه ندارم، تا کتاب را دستم می گیرم، تمرکزم از بین می رود.
3)
  الف) درخانه و مدرسه به راحتی می توانم روابط اجتماعی برقرار کنم.
ب) به راحتی می توانم دوست پیدا کنم، هرچند از این کار لذت نمی برم.
پ) خیلی درصدد یافتن دوست نیستم، بلکه دیگران باید پیش قدم شوند. اغلب پیشنهاد بازی را رد می کنم، هر چند کار مهمتری هم ندارم.
ت) اغلب پیشنهاد دوستی دیگران را رد می کنم و مخصوصا کاری می کنم که دیگران مرا طرد کنند.
ث) داوطلبانه و با کمال میل با دیگران رابطه بر قرار نمی کنم ، هیچ دوستی ندارم و اصلا نمی خواهم داشته باشم ( چه دوستان قدیمی و چه جدید)
4)
  الف) مشکلی در خواب رفتن ندارم ( حداکثر در کمتر از نیم ساعت خوابم می برد).
ب) به ندرت احساس می کنم در خوابیدن مشکل دارم.
پ) در هفته ، فقط یکی دو بار اتفاق می افتد که به راحتی به خواب بروم یا وقتی از خواب بیدار می شوم خسته ام.
ت) تقریبا هر شب در خوابیدن مشکل دارم.
ث) اصلا خواب راحت و خوبی ندارم و همیشه مشکل دارم.
5)
  الف) اشتهایم خوب است و به اندازه غذا می خورم.
ب) اخیرا در عادات غذایی و اشتهایم تغییر کمی ایجاد شده است و گویی بدتر شده ام.
پ) تقریبا در اشتهایم تغییر ایجاد شده است و انگار بدتر شده ام.
ت) بی اشتهایی من کاملا مشخص شده است، اغلب احساس گرسنگی نمی کنم.
ث) اصلا اشتهایی به غذا ندارم و دوست ندارم سر سفره حاضر شوم.
6)
  الف) به هیچ وجه احساس خستگی نمی کنم ( عادی هستم).
ب) بعضی اوقات احساس می کنم بدون دلیل خسته می شوم.
پ) تقریبا بیش از معمول ( هرچند دلتنگ هم نیستم) احساس خستگی می کنم.
ت) هر روز از انجام دادن کاری خسته می شوم و تمایل به بازی ندارم.
ث) اکثر اوقات خسته ام و گاهی خود به خود خوابم می برد( چرت می زنم)، اما با خوابیدن هم خستگی ام بر طرف نمی شود( نمی توانم بازی کنم).
7)
  الف) سابقه ندارد که از موضوعی خیلی عصبانی شوم و به شدت واکنش نشان دهم.
ب) گاهی وقت ها به شدت عصبانی می شوم.
ت) در هفته چند بار به شدت تحریک می شوم، ولی عصبانیتم زیاد طول نمی کشد.
ت) در مدت طولانی تحریک پذیر شده و چندین بار در هفته عصبانی می شوم.
ث) دائما عصبانی و تحریک شده هستم.
8)
  الف) نسبت به خود احساس خیلی خوبی دارم و فکر نمی کنم خیلی مقصر و بی ارزش باشم.
ب) به ندرت احساس بدی نسبت به خودم دارم و فکر می کنم مقصر و بی ارزش هستم.
پ) اتفاق می افتد که در هفته چند بار احساس بدی نسبت به خود پیدا می کنم و فکر می کنم مقصر و بی ارزش هستم.
ت) اغلب احساس بدی نسبت به خود دارم و فکر می کنم مقصر و بی ارزش هستم.
ث) تقریبا همیشه فکر می کنم بی ارزش هستم و شدیدا احساس گناه می کنم.

 

9)
  الف) معمولا پیش نمی آید که غمگین باشم ، خودم را خوشبخت می بینم.
ب) گاهی (به ندرت) احساس غمگینی می کنم ، هر چند زود گذر است.
پ) وقتی احساس غم و اندوه می کنم، حداقل یک ساعت طول می کشد و هفته ای چند بار اتفاق می افتد.
ت) اغلب احساس غم و اندوه می کنم و بیشتر فکر می کنم بدبخت هستم.
ث) تحمل احساس غم و اندوه برایم سخت است ، چون همیشه این احساس با من است.

 

10)
  الف) از این که در این دنیا هستملذت می برم، از وقتهایم به خوبی استفاده می کنم و به فکر پیشرفت هستم.
ب) هرچند خیلی کم ، ولی هرگاه خیلی عصبانی می شوم ، فکر می کنم چه خوب بود اگر در دنیا نبودم.
پ) بیشتر اوقات وقتی عصبانی می شوم، به این فکر می کنم که ای کاش می توانستم خودم را بکشم.
ت) اغلب ، افکار خودکشی به ذهنم می آید.
ث) تا به حال چند بار اقدام به خودکشی کرده ام ، ولی موفق نبوده یا نتوانسته ام موفق باشم.
11)
  الف) معمولا مسائلی مرا به گریه وامی دارند که هر شخص دیگری نیز جای من باشد، گریه می کند. من بیشتر می خندم تا گریه کنم.
ب) فکر می کنم کمی بیشتر از دوستانم گریه می کنم.
پ) در هفته چند بار گریه می کنم.
ت) اغلب تمایل به گریه کردن دارم و دوست دارم دلم را خالی کنم.
ث) همیشه گریان هستم و نمی توانم این حالت را کنترل کنم ( هر روز گریه می کنم).
12)
  الف) معمولا فعال هستم.
ب) اخیرا کمی فعالیتم کم شده است.
پ) تقریبا حرکات و فعالیتهایم کند شده اند.
ت) اغلب غیر فعال هستم ( نشسته یا خوابیده ام).
ث) تقریبا همیشه تمایل به نشستن و خوابیدن دارم.
خیر بلی 13) سوال های اضافی شامل موارد زیر است: به هر یک از موارد پاسخ بلی یا خیر بدهید.
    الف) بیشتر وقت ها از دلشوره و اضطراب رنج می برم.
    ب) همه وقت ها از دلشوره و اضطراب رنج می برم.
    پ) به طور کلی از امتحان و تحصیل می ترسم.
    ت) حوصله هیچ کار و هیچ شخصی را ندارم.
    ث) همیشه احساس می کنم مریض هستم.
    ج) وزنم اخیرا کم شده است و هر روز اشتهایم کمتر می شود.
    چ) توان تمرکز ذهنی ام را از دست داده ام.
    ح) به خوبی نمی توانم تصمیم بگیرم.
    خ) احساس نا امیدی می کنم.

 

 

 

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

پرسشنامه افسردگی کوداکن و نوجوانان بر اساس نیاز بالینی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبه نگر باشد، تهیه شده است. در ساخت این مقیاس، ابتدا محورهای بزرگ نظریه پردازان روانشناسی بالینی در زمینه افسردگی کودک و نوجوان مورد وارسی قرار گرفته و ملاک های افسردگی، استخراج شده است. مقوله های اصلی شامل موارد زیر است:

 

تفریح و سرگرمی

روابط اجتماعی (فعال – منزوی)

بازدهی تحصیلی

تحریک پذیری

احساس غمگینی

گریه

سوال های اضافی

اشتها

خواب

خستگی

احساس گناه

خودکشی

فعالیت

 

روش نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت، یعنی از 0 تا 4 (الف = صفر، ….، ث = 4) برای محورهای 1 تا 12 و در رابطه با سوال های اضافی (1 و 0) برای بلی و خیر، طراحی شده است. مجموع نمرات مربوط به سوالهای اضافی تقسیم بر عدد 9 می شود و سپس این نمره با نمره 12 محور اصلی، جمع می شود. کل نمره با مقیاس تراز شده برای جامعه مورد مطالعه پرسشنامه مورد مقایسه و جایگاه فرد از نظر میزان افسردگی، مشخص می گردد.

پایایی (اعتبار) و روایی

روایی پرسشنامه از طریق ارجاع مقیاس به 10 متخصص بالینی کودک سنجیده شد و پس از تغییرات لازم بر روی 1456 نفر از کودکان ایرانی (سن 7 تا 18 ساله) به اجرا درآمد. هنجار 0نرم) حاصل این تلاش وبده است. اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ، معادل 86/0 می باشد. از این مقیاس در چند پژوهش گسترده استفاده شده است.

نمره تراز شده معنای نمره نمره خام
1 فقدان افسردگی 1-0
2 افسردگی خفیف 7-2
3 افسردگی متوسط 18-8
4 افسردگی شدید 28-19
5 افسردگی بسیار شدید 29

 

 

منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش ، 1389.

 

[1] Child Depression Inventory

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *