آزمون روانشناسی

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

 

عبارتهایی درباره ارتباط ها در خانواده داده شده است، با توجه به مقیاس ارائه شده پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
1 آن چه در خانه اجرا می شود، دستورات والدینم است          
2 ای کاش من هم در منزل از قدرتی برخوردار بودم.          
3 در منزل به راحتی می توانم درباره موضوعات مختلف اظهار نظر کنم.          
4 اگر نظری مخالف نظر والدینم بیان کنم، آن ها به شدت ناراحت می شوند.          
5 در منزل ما تمامی کارها مطابق قاعده و قانون انجام می شود.          
6 ما فرزندان نیز اجازه داریم مطابق میل شخصی خودمان رفتار کنیم.          
7 اغلب اوقات والدینم برای شنیدن حرفهایم آمادگی دارند.          
8 عقاید و نظرات ما اغلب به صورت جمله کوتاه بیان می شوند.          
9 اعضای خانواده ما کمتر می توانند حرفها و عقاید یک دیگر را تحمل کنند.          
10 در تصمیمات خانوادگی، همه افراد حق اظهار نظر دارند.          
11 آرزو دارم فرد مستقلی باشم تا بتوانم شخصا تصمیم گیری کنم.          
12 در خانه ما هر کس فقط وظایف خودش را انجام می دهد.          
13 در مواردی که با کمبود وقت مواجه می شوم، والدینم در انجام دادن وظایف به من کمک می کنند.          
14 در منزل ما، نقش و وظیفه هر عضوی از خانواده مشخص است.          
15 از این که در خانواده همه به هم کمک می کنند، خوشحال هستم.          
16 برخی از اعضای خانواده ( مانند پدر، مادر و …) از این که فردی در انجام دادن کارها با آنها همکاری نمی کند، گله مند هستند.          

 

روش نمره دهی و تفسیر

این پرسشنامه دارای 16 سوال می باشد و توسط فرزندان خانواده پاسخ داده می شود تا از طریق پاسخهای آنها میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده مشخص گردد. جواب سوالات به صورت طیف لیکرتی است و به شکل کامالا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم ارایه شده اند. جوابها به ترتیب از 5 تا 1 نمره را در بر می گیرند. حداکثر نمره قابل اکتساب در این پرسشنامه 80 و حداقل 16 است. بالاترین و پایین ترین نمرات کسب شده در این پرسشنامه  به ترتیب، 72 و 30 می باشد. ضمنا در این پرسشنامه، 50 درصد بالای نمرات (بالاتر از نمره 52) تحت عنوان سطح انعطاف پذیری بالا و 50 درصد پایین نمرات (پایین تر از نمره 52) نیزتحت عنوان سطح انعطاف پذیری پایین، تعریف شده اند.

پایایی ( اعتبار ) و روایی

اعتبار و روایی این پرسشنامه در طی مطالعه ای بر روی 48 آزمودنی مورد تایید رار گرفته است. ضریب همسانی درونی مقیاس، با استفاده از آلفای کرونباخ، 89/0 گزارش شده است. نتیجه تحلیل عاملی این مقیاس نیز، تنها یک عامل عمومی (g) را تحت عنوان انعطاف پذیری به دست داده (شاکری، 1382) و روایی محتوایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفته است. در مرحله دیگر، پرسشنامه بر روی گروه دیگر اجرا گردید و ضریب اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که عدد 93/0 به دست آمد.

منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

شاکری، سهراب (1381)، بررسی ویژگی های روان سنجی، پرسشنامه انعطاف خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج . ( به نقل از منبع فوق)

 

[1] Family Resilience short Scale

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *