آزمون روانشناسی

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
1 وقتی دانش آموزی در ریاضی بهتر از حد معمول عمل می کند، این امر به خاطر این است که معلم تلاش بیشتری نموده است.          
2 دائما شیوه های بهتری برای تدریس ریاضی پیدا خواهم کرد.          
3 حتی اگر تلاش بسیاری کنم، نمی توانم ریاضی را به خوبی سایر موضوعات تدریس کنم.          
4 وقتی که نمرات ریاضی یک دانش آموز بهبود می یابد، اغلب در نتیجه این است که معلم رویکرد موثرتری را در پیش گرفته است.          
5 می دانم که چگونه به طرز موثری ریاضی را تدریس کنم.          
6 قادر نخواهم بود به طور موثری بر تکالیف درس ریاضی نظارت کنم.          
7 اگر دانش آموزان در درس ریاضی ضعیف باشند،‌به دلیل تدریس غیرموثر معلم است.          
8 به طور کلی نخواهم توانست ریاضی را به خوبی تدریس کنم.          
9 پیشینه ضعیف دانش آموزان در ریاضی، به وسیله تدریس خوب برطرف می شود.          
10 وقتی که یک دانش آموز ضعیف در ریاضی پیشرفت می کند، این امر معمولا در نتیجه توجه بیشتر معلم به آن دانش آموز است.          
11 درک خوب من ( معلم) از مفاهیم ریاضی،‌برای تدریس موثر ریاضیات دوره ابتدایی کافی است.          
12 معلم به طور کلی مسئول پیشرفت دانش آموزان در یادگیری ریاضی است.          
13 پیشرفت دانش آموزان در ریاضی مستقیما به تدریس معلم مربوط می شود.          
14 اگر والدین بیان کنند که فرزندان شان علاقه بیشتری به ریاضی نشان داده اند، این افزایش علاقه احتمالا در نتیجه عملکرد معلم شان است.          
15 برای من مشکل خواهد بود که مثال های روشن و ملموسی در مورد فواید و دلایل یادگیری ریاضی برای دنش آموزان بزنم.          
16 قادر خواهم بود به سوالات دانش آموزان در زمینه ریاضی پاسخ دهم.          
17 مهارت های ضروری برای تدریس ریاضی را دارم.          
18 از مدیر درخواست نخواهم کرد که تدریس مرا در درس ریاضی ارزیابی کند.          
19 اگر یک دانش آموز در فهم یک مطلب ریاضی مشکل داشته باشد، در کمک کردن به او دچار سردرگمی خواهم شد.          
20 در حین تدریس ریاضی، از سوالات دانش آموزان استقبال خواهم کرد.          
21 نمی دانم چه کاری انجام دهم که دانش آموزان را به ریاضی متمایل کنم.          

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان و خرده مقیاس های آن است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5

 

 

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 3، 6، 8، 15، 17، 18، 19و 20 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 5 4 3 2 1

 

پرسشنامه فوق دارای دو  بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
کارآمدی شخصی معلم (MOTE) 1، 4، 7، 9، 10، 12، 13 و 14
انتظار معلم از نتایج تدریس خود (PMTE) 2، 3، 5، 6، 8، 11، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

انکس و همکاران (2000) آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها را به ترتیب برای PMTE 88/0 و برای MOTE 77/0 گزارش کردند. تحلیل فاکتورهای تاییدی نیز نشان داد که دو خرده مقیاس از یکدیگر مستقل هستند،‌که تایید کننده روایی سازه کل پرسشنامه می باشد (به نقل از فرمانی و همکاران، 1390). در پژوهش فرمانی و همکاران نیز برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کل پرسشنامه 73/0، آلفای خرده مقیاس کارآمدی شخصی 80/0 و آلفای خرده مقیاس انتظار نتایج تدریس 66/0 بدست آمد.

منبع: فرمانی، سعید، خامسان، احمد،‌ (1390)، اعتباریابی پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی در دانشجومعلمان دوره ابتدایی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال ششم، شماره چهارم.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *