آزمون روانشناسی

پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو

 

 

طي يك ماه گذشته، تا چه حد احساس هاي زير را تجربه كرده ايد؟

مقیاس بهزیستی هیجانی (عاطفه مثبت)

    تمام مدت بیشتراوقات بعضی اوقات کمی اصلاً
۱ بشاش و با نشاط          
۲ روحيه خوب          
۳ شادماني بسيار          
۴ آرامش          
۵ رضايت          
۶ سرشار از انرژي و حيات          

 

 

مقیاس بهزیستی هیجانی (عاطفه منفی)

    تمام مدت بیشتراوقات بعضی اوقات کمی اصلاً
۱ همه چيز آنقدر غم انگيز بوده كه چيزي باعث نشاطم نشده است.          
۲ عصبي          
۳ ناآرامي و بيقراري          
۴ نااميدي          
۵ براي هر كاري بايد تلاش كرد          
۶ بي ارزشي          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقیاس بهزیستی روانشناختی

ردیف   موافق نمی دانم مخالف
بسیار زیاد تاحدی کمی کمی تا حدی بسیار زیاد
۱ بیشتر ویژگی های شخصیتم را دوست دارم.              
۲ وقتی داستان زندگی ام را مرور میکنم از هرآنچه تاکنون رخ داده، خشنودم.              
۳ برخی از مردم در یک زندگی بی هدف سرگردانند، اما من از آنها نیستم.              
۴ کارهای روزانه زندگی، اغلب مرا آزرده خاطر میکند.              
۵ وقتی از جهات مختلف پیشرفت هایم را ارزیابی میکنم، احساس یاس و ناامیدی می کنم.              
۶ حفظ روابط نزدیک برایم دشوار بوده است.              
7 هر روز برای همان روز زندگی میکنم و واقعاً به آينده

فكر نميكنم.

             
8 به طور كلي من مسئول موقعيتي هستم كه براي خود به وجود آورده ام و در آن زندگي ميكنم.              
9 بخوبي از عهده مستوليتهاي روزمره زندگيم برمي آيم.

 

             
10 گاهي اوقات احساس ميكنم آنچه را بايد در زندگی ام

بدهم، انجام داده ام.

             
11 براي من زندگي فرايندي مداوم از يادگيري، تغيير و

رشد است.

             
12 من فكر ميكنم كسب تجارت جديدي كه مرا به فكر

كردن در مورد خودم و دنيا وادار كند، مهم است.

             
13 مردم مرا آدمي بخشنده ميدانند زيرا وقتي را هم در اختيار ديگران ميگذارم.              
14 مدت زيادي است كه تلاش براي ايجاد هر گونه تغيير

يا بهبود اساسي در زندگي را از دست داده ام.

             
15 معمولاً افرادي كه عقايد محكمي دارند مرا تحت تأثير

قرار ميدهند.

             
16 روابط گرم و صمیمانه زیادی را بادیگران تجربه نکردم.              
17 به عقایدم اطمینان دارم،حتی اگر با افکار بیشتر مردم متفاوت باشد.              
18 من خودم را باآنچه برایم مهم است ارزیابی میکنم نه با ارزشهایی که برای دیگران مهم است.              

 

 

 

 

مقیاس بهزیستی اجتماعی

ردیف   موافق نمی دانم مخالف
بسیار زیاد تاحدی کمی کمی تا حدی بسیار زیاد
۱ دنیا برایم بسیار پیچیده است.              
۲ احساس میکنم به هیچ گروهی تعلق ندارم.              
۳ مردمی که نیکی میکنند انتظار جبران ندارند.              
۴ چیزهای ارزشمندی برای عرضه به دنیا دارم.              
۵ دنیا برای همه جای بهتری میشود.              
۶ با افراد گروهم احساس نزدیکی میکنم.              
7 فعالیتهای روزانه من چیز باارزش و مفیدی برای جامعه من ایجاد نمیکند.              
8 نمیتوانم درک کنم در دنیا چه میگذرد.              
9 در جامعه پیشرفتی نیست.              
10 مردم به مشکلات دیگران اهمیت نمیدهند.              
11 جامعه من منبع آسایش و راحتی است.              
12 سعی میکنم بفهمم و بیندیشم در کشورم چه میگذرد.              
13 جامعه من منبع آسایش و راحتی است.              
14 معتقدم که مردم مهربانند.              
15 هیچ چیز مهمی برای ارائه به جامعه ندارم.              

 

 

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

این پرسشنامه توسط کی­یز[1] و ماگیارمو[2] در سال 2003 طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (12 سوال)، بهزیستی روانشناختی (18 سوال) و بهزیستی اجتماعی (15 سوال) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی

این پرسشنامه توسط گلستانی بخت (1386) روی 57 آزمودنی اجرا و اعتباریابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را 78/0 و مقیاس­های فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب 76/0، 64/0 و 76/0 گزارش کرد. ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 80/0 و برای مقیاس­های فرعی آن به ترتیب 86/0، 80/0 و 61/0 به دست آمد.

تمنایی فر و معتقدی فرد (2014) ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 63/0 و برای مقیاس­های فرعی آن به ترتیب 25/0، 70/0 و 61/0 به دست آورد.

 

 

 

روش نمره گذاری:

بهزیستی هیجانی: سوالات بخش هیجانات مثبت (6 سوال اول) با سوالات بخش هیجانات منفی (6 سوال دوم)  با هم جمع می­شوند و نمره کل بهزیستی هیجانی به دست می­آید. البته، همه سوالات بخش هیجانات منفی به غیر از سوال 5 از مقیاس بهزیستی هیجانی، بر عکس کد گذاری می­شوند و سپس با یکدیگر جمع می­گردند. با توجه به ارزش گذاری 1 تا 5 برای گزینه­های اصلا تا تمام مدت در این زیر مقیاس حداقل نمره 16 و حداکثر نمره 56 می­باشد (گلستانی بخت، 1386).

بهزیستی روانشناختی: در این قسمت سوالات 1، 2، 3، 8، 9، 11، 12، 13، 17،18 بر عکس نمره گذاری شد و مجموع نمرات مولفه ها، نمره کل بهزیستی روانشناختی محسوب می­شود.

 

مولفه­ها سوالات مربوط به هر مولفه
پذیرش خویشتن 1 , 2 , 5
هدف در زندگی 3, 7, 10
تسلط بر محیط 4,  8, 9
روابط با دیگران 6, 13, 16
رشد شخصی 11، 12، 14
خود مختاری 15، 17، 18

 

در قسمت مقیاس بهزیستی اجتماعی: سوالات 3، 4، 5، 6، 11، 12 و 14 برعکس نمره گذاری شد.

 

مولفه­ها سوالات مربوط به هر مولفه
همبستگی اجتماعی 1 , 8 , 12
پیوستگی اجتماعی 2, 6, 11
پذیرش و مقبولیت اجتماعی 3,  10, 14
مشارکت اجتماعی 4, 7, 15
واقع گرایی اجتماعی 13، 9، 5

با توجه به ارزش گذاری 1 تا 7 برای گزینه های (بسیار زیاد مخالفم) تا (بسیار زیاد موافقم) در هر دو زیر مقیاس بهزیستی روانشناختی و اجتماعی حداقل نمره در زیر مقیاس بهزیستی روانشناختی 18 و حداکثر نمره 126 و در زیر مقیاس بهزیستی اجتماعی حداقل نمره 15 و حداکثر نمره 105 است. از مجموع نمرات بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی، نمره بهزیستی ذهنی به دست می­آید.

 

[1] – Keyes

[2] – Magyar-Mae

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *