آزمون روانشناسی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

 

شیوه تکمیل: به مواقعی فکر کنید که احساس پریشانی یا آشفتگی می کنید. پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه عقاید شما  درباره احساس پریشانی یا آشفتگی را توصیف می کند.

ردیف گویه 1- کاملاً موافق 2- اندکی موافق 3- نه  موافق و  نه مخالف 4- اندکی مخالف 5- کاملاً مخالف
1 داشتن احساس پریشانی یا آشفتگی کردن برای من غیر قابل تحمل است.          
2 وقتی پریشان یا آشفته هستم، فقط به این می توانم فکر کنم که چه احساس بدی دارم.          
3 من نمی توانم احساس پریشانی یا آشفتگی ام را کنترل کنم.          
4 احساسات پریشانی من آن قدر شدید هستند که کاملاً  بر من غلبه می کنند.          
5 هیچ چیز بدتر از احساس پریشانی یا آشفتگی نیست.          
6 من به خوبی سایر مردم می توانم پریشانی یا آشفتگی را تحمل کنم.          
7 احساسات پریشانی یا آشفتگی ام قابل قبول نیست.          
8 من هر کاری را انجام می دهم تا از احساس پریشانی یا آشفتگی دوری کنم.          
9 دیگران بهتر از من قادرند احساس پریشانی یا آشفتگی را تحمل کنند.          
10 پریشان یا آشفته بودن همیشه برای من آزمایشی سخت است.          
11 وقتی احساس پریشانی یا آشفتگی می کنم از خودم خجالت می کشم.          
12 از احساسات پریشانی یا آشفتگی ام وحشت دارم.          
13 من هر کاری را برای توقف احساس پریشانی یا آشفتگی ام انجام می دهم.          
14 وقتی پریشان یا آشفته می شوم، باید بلافاصله کاری در مورد ان انجام دهم.          
15 وقتی احساس  پریشانی یا آشفتگی می کنم، به جز این که بر بد بودن آن تمرکز کنم، کاری نمی توانم بکنم.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری

مقیاس تحمل پریشانی، یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است که دارای 15 ماده و چهار خرده مقیاس به شرح ذیل است.

  • تحمل ( تحمل پریشانی هیجانی) : با سوالات 1 – 3 و 5 اندازه گیری می شود.
  • جذب( جذب شدن به وسیله هیجانات منفی) : با سوالات 2 – 4 و 15 اندازه گیری می شود.
  • ارزیابی ( برآورد ذهنی پریشانی ) : با  سوالات  6 – 7- 9- 10- 11 و 12 اندازه گیری می شود.
  • تنظیم ( تنظیم تلاش ها برای تسکین پریشانی) : با سوالات 8- 13 و 14  اندازه گیری می شود( Simons &Gaher, 2005).

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری:

عبارات این پرسشنامه، بر روی یک مقياس پنج درجه اي ( 1- کاملاً موافق 2- اندکی موافق 3- نه موافق و نه مخالف 4- اندکی مخالف 5- کاملاً مخالف ) نمره گذاری می شوندوكه هر يك از اين گزينه ها به ترتيب 1، 2، 3، 4و5 امتياز دارند. عبارت 6  به صورت معکوس نمره گذاری می شود. نمرات بالا در این مقیاس نشان گر تحمل پریشانی بالاست( Simons &Gaher, 2005). برای بدست آوردن تحمل پریشانی کلی  نمره تمام سوالات با هم جمع می شود و برای بدست آوردن نمره هر یک از ابعاد ، نمره سوال های هر بعد مطابق آن چه که در بالا ذکر شد با هم جمع می شوند.

 

پایایی و روایی:

سیمونز و گاهر( 2005) ضرایب آلفا برای این مقیاس را به ترتیب 72/0 ، 82/0 و 70/0 و برای کل مقیاس 82/0 را گزارش کرده اند، آن ها همچنین گزارش کرده اند که این پرسشنامه دارای روایی ملاکی و همگرای اولیه خوبی است.

علوی (1388) در پایان نامه اش از این ابزار بهره گرفته است وی آن را بر روی 48 نفر از دانشجویان دانشگاه  فردوسی و علوم پزشکی مشهد ( 31 زن و 17 مرد) اجرا کرده است و گزارش کرده است که کل مقیاس  داری پایایی همسانی درونی  بالا (71/0  = α ) و خرده مقیاس ها داری پایایی متوسطی  (برای  تحمل 54/0 ، جذب 42/0 ، ارزیابی 56/0 تنظیم 58/0) هستند ( علوی ، 1388).

 

 

Refference: Simons.J.S and Gaher, R. M (2005). The distress tolerance scale: Development & Validation pf a self report measure. Motivation & emotion. 20(9),83-102.

منبع: علوی، خدیجه (1388). اثربخشی رفتار سازمانی دیالکتیکی گروهی در کاهش نشانه های افسردگی دانشجویان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *