آزمون روانشناسی

پرسشنامه رسميت در سازمان

 

رديف عبارت مقياس
کاملا نادرست است تا حدودی نادرست است تا حدودی درست است کاملا درست است
1 وقتی کارم را شروع می کنم احساسم اين است که خودم رئيس خودم هستم        
2 در سازمان هر فردی می تواند خودش تصميم گيرنده باشد بدون اين که کسی او را کنترل کند        
3 کارهايي را که افراد انجام می دهند برايشان دل پذير است        
4 افراد در سازمان تقريبا همان طور که برای آن ها خوشايند است مجاز به انجام کار ها هستند        
5 بيشتر افراد مقررات کاری خود را خودشان وضع می کنند        
6 کارکنان به علت تخلف از قوانين دائما مورد بازجويي قرار می گيرند        
7 افراد در اين سازمان احساسشان اين است که دائما در زير ذره بين قرار دارند که آيا از قوانين اطاعت می کنند يا نه ؟        
8 در اين سازمان مقررات به صورت مکتوب وجود دارد        
9 برای شغلی که انجام می دهم شرح شغل مدون وجود دارد        
10 برای برخورد با هر شرايطی رويه های خاصی وجود دارد        
11 در اين سازمان هر کسی وظيفه مشخصی به عهده دارد        
12 ارتباطات از طريق کانال های رسمی دائما مورد تاکيد قرار می گيرند        
13 سازمان از عمل کرد شغلی هر فرد يک پرونده مکتوب نگه داری می کند        
14 در تمامی زمان ها از رويه های عملياتی پيروی می کنيم        
15 هر زمانی که برای افراد مشکلی پيش بيايد لازم است هميشه برای حل مشکل از رويه های عملياتی استفاده شود        

 

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد. نحوه امتیاز دهی آن در جدول زیر ارائه شده است:

گزینه کاملا نادرست است تا حدودی نادرست است تا حدودی درست است کاملا درست است
امتیاز 1 2 3 4

 

بنابراین، برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع ببندید. حداقل امتياز ممکن 15 امتياز و حداکثر امتياز ممکن 60 امتياز خواهد شد . هر چه ميزان امتياز شما بيشتر باشد نشان گر بالا بودن درجه رسميت در سازمان است.

روایی و پایایی

در پایان نامه مهدی زاده (1391) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از اساتید دانشگاهی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رسمیت در سازمان برابر با 59/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

 

منبع: مهدی زاده، جعفر، (1391)، بررسی رابطه میزان رسمیت در سازمان و رضایت شغلی کارکنان، مطالعه موردی: ادارات دولتی شهرستان پارس آباد، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *