آزمون روانشناسی

پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ

 

هدف: تعیین حیطه های کاری و نقاط قوت و روابط زناشویی

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنید. توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد.

 

ردیف عبارات خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 من و همسرم کاملا یکدیگر را درک می کنیم.          
2 همسرم خلق و خوی مرا کاملا می شناسد و آن ها را قبول دارد.          
3 رابطه بسیار خوبی با همسرم دارم.          
4 همسرم برخی نیازهای مرا ارضا نمی کند.          
5 حتی یک لحظه هم از رابطه با همسرم، متاسف نبوده ام.          
6 از صفات شخصیتی و عادت های همسرم راضی هستم.          
7 از نحوه ایفای مسؤولیت هایمان در زندگی مشترک، بسیار راضی هستم.          
8 از نحوه ارتباط(یا گفت و شنود) با همسرم خشنودم و احساس می کنم همسرم مرا درک می کند.          
9 از نحوه تصمیم گیری درباره اختلافاتمان و حل آن ها بسیار راضی هستم.          
10 از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوه تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم.          
11 از نحوه گذران اوقات فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار راضی هستم.          
12 از نحوه ابراز محبت و رابطه جنسی مان بسیار راضی هستم.          
13 از نحوه ایفای مسؤولیت هایمان به عنوان پدر و مادر ناراضی هستم.          
14 از رابطه مان با اقوام و آشنایان ناراضی هستم.          
15 احساس خیلی خوبی درباره انجام فرادض دینی و ارزش های مذهبی مان دارم.          
16 همسرم خرده گیر یا غالبا بدبین است.          
17 گاهی نگران خلق و خوی همسرم هستم.          
18 گاهی که همسرم غمگین و گوشه گیر است، نگران می شوم.          
19 یکی از مشکلات ما، عادت همسرم به سیگار کشیدن / ویا مشروب خوردن است.          
20 درکارها نمی توانم روی همسرم حساب کنم.          
21 گاهی رفتار همسرم در حضور دیگران، مرا آشفته می کند.          
22 گاهی همسرم بسیار یک دنده می شود.          
23 از این که همسرم اغلب دیر به منزل می آید، رنج می برم.          
24 گاهی نمی دانم با تغییر حالات همسرم چه کنم.          
25 گاهی فکر می کنم همسرم بسیار زور گو است.          
26 در ابراز هرگونه احساس واقعی خود برای همسرم خیلی راحتم.          
27 هنگامی که مشکل داریم، غالبا همسرم در جواب سکوت اختیار می کند.          
28 گاهی همسرم با اظهار نظرهای خود مرا تحقیر می کند.          
29 گاهی می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم.          
30 آرزو دارم همسرم احساساتش را بیشتر با من در میان بگذارد.          
31 گاهی باور کردن تمام حرف های همسرم برایم دشوار است.          
32 احساسم را به همسرم نمی گویم، چون قاعدتا خودش می دانم.          
33 از نحوه گفتگو، میان خودمان بسیار راضی هستم.          
34 هیچ وقت احساسات بدی را که نسبت به همسرم دارم به او نمی گویم چون می ترسم عصبانی شود.          
35 همسرم همیشه شنونده خوبی است.          
36 معمولا برای تمام کردن بحث و جدل، من خیلی زود کوتاه می آیم.          
37 نظر من و همسرم درباره راه حل اختلافاتمان خیلی تفاوت دارد.          
38 هنگام بحث درباره مشکلات، احساس می کنم همسرم مرا درک می کند.          
39 هنگامی که مشکل داریم، می توانم آن چه را که موجب رنجشم شده است را به همسرم بگویم.          
40 گاهی بر سر مسائل بی اهمیت یک بحث و جدل جدی داریم.          
41 حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم، هرکاری بکنم.          
42 گاهی احساس می کنم جر و بحث من و همسرم بی پایان است و راه حلی ندارد.          
43 وقتی اختلاف نظر داریم، احساساتمان را با هم در میان می گذاریم و تصمیم می گیریم که آن را چگونه حل کنیم.          
44 اغلب احساس می کنم که همسرم، اختلافاتمان را جدی نمی گیرد.          
45 بحث های ما غالبا با این احساس به پایان می رسد که من باعث ایجاد تمام مشکلات بوده ام.          
46 گاهی آرزو می کنم همسرم در پول خرج کردن بیشتر دقت می کرد.          
47 در مورد نحوه خرج کردن پولمان، همیشه توافق داریم.          
48 در حل وفصل امور مالی، مشکل داریم.          
49 از تصمیماتی که در مورد میزان پس انداز می گیریم، راضی هستم.          
50 من و همسرم از قرضهایمان با خبریم و در این مورد مشکلی نداریم.          
51 برای این که مخارج خانه دچار بی برنامگی نشود، آن ها را یادداشت می کنیم.          
52 من و همسرم درباره پول خرج کردن یکدیگر توافق نداریم.          
53 من و همسرم در مورد خریدهای ضروری توافق نداریم.          
54 یکی از ناراحتی های من این است که بدون اجازه همسرم نمی توانم پولی خرج کنم.          
55 در مورد این که کدام یک ازما مسؤول پول خرج کردن باشد، اختلاف داریم.          
56 من و همسرم در مورد برقراری ارتباط و آمد و فت با دیگران توافق داریم.          
57 همسرم برای تجدید قوا و سرگرمی با من وقت و انرژی کافی دارد.          
58 برای یک شب تنها نبودن، حاضرم هرکاری بکنم.          
59 از این که همسرم، علایق یا سرگرمی کافی ندارد، نگرانم.          
60 از مشارکت در میهمانی ها و رفت و آمد به همراه همسرم، احساس راحتی می کنم.          
61 از مکان و نحوه گذران تعطیلات با خانواده ام، همیشه راضی هستم.          
62 در سفرها و تعطیلات به من خوش می گذرد.          
63 از این که من و همسرم در اوقات فراغت مان به فدر کافی باهم نیستیم، ناراحتم.          
64 به ندرت بدون همسرم، به من خوش می گذرد.          
65 با همسرم درباره سرگرمی های مشترک یا جداگانه توافق داریم.          
66 از میزان محبتی که همسرم به من دارد، کاملا راضی هستم.          
67 ما سعی می کنیم رابطه جنسی خود را، جالب و لذت بخش نگه داریم.          
68 می ترسم از لحاظ جنسی برای همسرم جالب نباشم.          
69 گفتگو با همسرم در مورد مسائل جنسی برایم اسان و راحت است.          
70 گاهی نگرانم که مبادا همسرم درباره ارتباط جنسی خارج از رابطه زناشویی فکر کند.          
71 رابطه جنسی ما، برایم ارضا کننده و رضایت بخش است.          
72 از نشان دادن محبت به همسرم اکراه دارم، چون غالبا به عنوان تمایل به رابطه جنسی، سوءتعبیر می سود.          
73 گاهی از این که علاقه جنسی همسرم مانند من نیست، نگران هستم.          
74 از تصمیماتی که درباره تنظیم خانواده یا تعداد فرزندان می گیریم، راضی هستم.          
75 گاهی رابطه جنسی من و همسرم رضایت بخش نیست.          
76 درخانواده ما، پدر به قدر کافی وقت صرف فرزندان می کند.          
77 از نحوه مشارکت در مسؤولیت های مربوط به بزرگ کردن فرزندانمان راضی هستم.          
78 در مورد نحوه ادب کردن فرزندانمان با هم توافق داریم.          
79 بچه هایمان یکی از منابع عمده مشکلات، در رابطه ما هستند.          
80 در مورد تعداد مطلوب فرزندان توافق داریم.          
81 ظاهرا همسرم به بچه ها بیش از رابطه زناشویی اهمیت می دهد، و این مرا ناراحت می کند.          
82 داشتن فرزند، من و همسرم را به هم نزدیک تر کرده است.          
83 من و همسرم در مورد تربیت مذهبی فرزندانمان، توافق داریم.          
84 بچه ها مانع از آن هستند که من و همسرم باهم درد دل کنیم.          
85 یکی از مشکلات ما، توافق بر سر این است که چقدر باید برای بچه ها مایه بگذاریم.          
86 بعضی از دوستان یا اقوام کارهایی می کنند که باعث تیرگی رابطه زناشویی ما می شود.          
87 مدت زمانی که با اقوام و دوستانمان صرف می کنیم، کافی است.          
88 فکر می کنم همسرم بیش از حد با خانواده خود رابطه دارد و یا این که بیش از حد تحت تاثیر آن هاست.          
89 از صرف وقت با بعضی خویشاوندان یا اقوام همسرم، لذت نمی برم.          
90 همسرم تمام دوستان مرا دوست دارد.          
91 گاهی همسرم، بیش از اندازه وقتش را با دوستانش می گذراند.          
92 احساس می کنم والدین ما، بیش از حد از ما انتظار توجه یا کمک دارند          
93 احساس می کنم که والدین ما مشکلاتی را که در زندگی مشترک ما ایجاد می کنند.          
94 من واقعا از گذراندن اوقات با تمام دوستان همسرم، لذت می برم.          
95 از این که همسرم اوقاتی را با دوستان جنس مخالف صرف کند، آزرده می شوم.          
96 به عقیده من، جای زن قطعا در خانه است.          
97 اگر زن و مرد هر دو شاغل باشند شوهر باید به اندازه زن کارهای خانه را انجام دهد.          
98 در خانواده ما، زن نباید خارج از منزل کار کند مگر ضرورت مالی ایجاب کند.          
99 در زندگی مشترک ما، زن باید میل بیشتری به دنباله روی از خواسته های شوهر داشته باشد.          
100 حتی اگر زن خارج از خانه کار می کند، بازهم باید مسؤول اداره خانه باشد.          
101 در زندگی ما، شوهر رهبر خانواده است.          
102 به نظر ما، شغل شوهر همیشه مهمتر از شغل زن است.          
103 اگر بچه های کوچک در خانواده باشند، زن نباید بیرون از خانه کارکند.          
104 درخانواده ما، شوهرباید اکثر تصمیمات مهم را بگیرد.          
105 زن باید در مورد تصمیمات مهم، قضاوت های شوهر را پذیرفته و به آن ها اعتماد داشته باشد.          
106 داشتن ایمان کامل به بعضی از تعالیم مذهبی برای من دشوار است.          
107 معتقدم که همسرم باید در مسائل مذهبی مثل من فکر کند.          
108 درمیان گذاشتن ارزش های مذهبی، به رابطه ما کمک می کند.          
109 بخش مهمی از توجه و ادای وظایف من نسبت به همسرم، به خاطر اعتقادات مذهبی است.          
110 من و همسرم در مورد نحوه عمل به اعتقادات مذهبی مان اختلاف داریم.          
111 عبادت کردن همراه همسرم، برای من مهم است.          
112 شرکت در فعالیت های مشترک مذهبی، بخشی از برنامه زندگی ماست.          
113 احساس می کنم با دوست داشتن همسرم، بهتر می توانم عشق به خدا را درک کنم.          
114 من و همسرم در مورد بعضی تعالیم مذهبی اختلاف داریم.          
115 من و همسرم به خاطر عقاید مذهبی مان، احساس نزدیکی بیشتری می کنیم.          

 

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه انریچ (فرم بلند) یک ابزار 115 سوالی است که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی بکار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند.

12 مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده اند:

ابعاد شماره سوالات
تحریف آرمانی سوالهای 1 تا 5
رضایت زناشویی سوالات 6 تا 15
مسائل شخصیتی سوالات 16 تا 25
ارتباط سوالات 46 تا 55
حل تعارض سوالات 36 تا 45
مدیریت مالی سوالهای 46 تا 55
فعالیت های مربوط به اوقات فرغات سوالهای 56 تا 65
روابط جنسی سوالهای 66 تا 75
فرزندان و فرزندپروری سوالهای 76 تا 85
خانواده و دوستان سوالهای 86 تا 95
نقشهای مساوات طلبی سوالهای 96 تا 105
جهت گیری مذهبی سوالهای 106 تا 115

 

در این پرسشنامه برای هر یک از سوالهای این پرسشنامه 5 گزینه منظور شده است. گزینه سوالها عبارتند از خیلی زیاد، زیاد، در حد متوسط، کم و خیلی کم، بجز سوالهای 96 تا 105 که برای انها گزینه های همیشه، اغلب اوقات، نمی دانم، خیلی کم و هیچوقت اختیار شده است. نمره گذاری سوالها به صورت 4، 3، 2، 1 و 0 است. لذا، حداکثر نمره آزمودنی در این پرسشنامه برابر با 460 است. نمره بالاتر نشانه رضایتمندی بیشتر زناشویی است. پاسخنامه به صورت یک برگ جدا در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد.

پایایی و روایی

ضرایب آلفای پرسشنامه انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن (1989) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان، نقشهای مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است: 90/0، 81/0، 73/0، 68/0 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0 و 71/0 .

ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاس های رضایت خانوادگی از 41/0 تا 60/0 و با مقیاس های رضایت زندگی از 32/0 تا 41/0 است که نشانه روایی سازه آن است. کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه انریچ زوجهای راضی و ناراضی را متمایز می کند و این نشان می دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است.

 

منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *