آزمون روانشناسی

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر

 

اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند. لطفا در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گذاردن عددی بر اساس مقیاس زیر، مشخص کنید. لطفا قبل از کامل کردن پرسشنامه با همسر خود درباره آن ها صحبت نکنید.

 

ردیف عبارات همیشه اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم اغلب اختلاف داریم گاهی توافق داریم تقریبا توافق دائم داریم توافق دائم داریم
1 صرف درآمد و امورمالی            
2 تفریحات و تجدید قوا            
3 موضوعات و مسائل مذهبی            
4 ابراز محبت            
5 دوستان            
6 روابط جنسی            
7 رعایت عرف (رفتار صحیح یا مناسب)            
8 فلسفه زندگی            
9 طرز رفتار با والدین و خویشان همسر            
10 مقاصد، هدف ها و چیزهای مهم            
11 مدت زمان با هم بودن            
12 اتخاذ تصمیمات مهم            
13 انجام کارهای خانه            
14 علائق و فعالیت های اوقات فراغت            
15 تصمیمات شغلی و تحصیلی            

 

 

 

 

 

لطفا با استفاده از مقیاس نمره گذاری زیر مشخص کنید که هر یک از موارد زیر چند وقت یک بار بین شما و همسرتان رخ می دهید.

ردیف عبارات هرگز بندرت معمولا اکثر اوقات تقریبا همیشه همیشه
16 چند وقت یک بار به فکر طلاق، جدایی، یا پایان دادن به رابطه خود افتاده اید و یا درباره آن بحث کرده اید؟            
17 چند وقت یک بار شما و همسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید؟            
18 کلا، چند وقت یک بار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟            
19 آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟            
20 آیا اتفاق افتاده است که از ازدواج خود متاسف باشید؟            
21 چند وقت یک بار شما و همسرتان دعوا می کنید؟            
22 چند وقت یک بار شما و همسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید؟            

 

ردیف عبارات هرگز بندرت گاهی اوقات تقریبا هر روز هر روز
23 همسر خود را می بوسید؟          
24 آیا شما و همسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید؟          

 

موارد زیر هر چند وقت یک بار بین شما و همسرتان رخ می دهد؟

ردیف عبارات هرگز کمتر از یکبار در ماه ماهی یک یا دوبار   روزی یک بار   بیش از روزی یک بار  
25 یک تبادل نظر دلچسب و جذاب          
26 با هم حندیدن          
27 به ارامی درباره چیزی گفتگو کردن          
28 در یک پروژه یا برنامه همکاری کردن          

 

برخی موارد که گاه باعث توافق یا اختلاف زن و شوهر ها می شود، در زیر آمده است. آیا این ها در چند هفته گذشته باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است؟ لطفا پاسخ “بله” یا “خیر” را مشخص کنید.

ردیف عبارات بله خیر
29 حال و حوصله رابطه جنسی نداشتن    
30 ابراز عشق و محبت نکردن    

 

31 – موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شماست. نقطه وسط یعنی خشنود یا “شادکام” نشان دهنده میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است. لطفا با در نظر گرفتن تمام جوانب، شماره ای را انتخاب کنید که بیش از همه نشان دهنده رابطه شما و همسرتان است.

بسیار ناخشنود نسبتا ناخشنود کمی ناخشنود خشنودیا شادکام خیلی شادکام فوق العاده شادکام عالی
0 1 2 3 4 5 6

 

32 – کدام یک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما درباره اینده رابطه شماست؟ لطفا عبارت انتخابی خود را با کشیدن دایره دور شماره جلوی آن مشخص کنید.

5- مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستم، و برای این موفقیت از هر مقدار تلاش خسته و نا امید نمی شوم.

4- خیلی دلم می خواهد، رابطه ما موفق باشد، و برای این موفقیت تمام تلاش خود را می کنم.

3-  خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد، و برای این موفقیت به سهم خود تلاش می کنم.

2- خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.

1-  خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.

0- امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد، و برای آن هیچ کار دیگری از من ساخته نیست.

 

 

 

روش نمره دهی و تفسیر

این مقیاس یک ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی میکنند. اینابزار برای چند هدف ساخته شده است. می توان با بدست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطه صمیمانه استفاده کرد. این مقیاس چهار بعد را می سنجد: رضایت دو نفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت.

نمره کل مجموع سوالات بین 0 تا 151 است. نمرات بالاتر نشان دهنده رابطه بهتر است. سوالات خرده مقیاس ها از این قرار است: رضایت زناشویی: 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 31، 32، همبستگی دو نفری، 24، 25، 26، 27، 28، توافق دو نفری: 1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، ابراز محبت: 4، 6، 29، 30.

 

پایایی و روایی:

نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ 96/0 از همسانی درونی قابل توجهی برخوردار است. همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی اس: رضایت دو نفری = 94/0، همبستگی دو نفری = 81/0، توافق دو نفری = 90/0 و ابراز محبت = 73/0.

این مقیاس ابتدا با روش های منطقی روایی محتوا چک شد. مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت تمییز دادن زوجهای متاهل و مطلقه در هر سوال، روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است، و با مقیاس رضایت زناشویی لاک – والاس همبستگی دارد

 

منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *