آزمون روانشناسی

پرسشنامه سنجش دعاها

 

 

فرم اعتقاد به دعا

خواهر و برادر گرامی، آزمونی که در اختیار دارید، پژوهشی در مورد نماز و ارتباط آن با دعا می باشد. خواهشمند است که به همه سوال های آن با دقت و صداقت پاسخ دهید. مطمئن باشید اسرار شما حفظ خواهد شد.

سن:                            جنس:                                   تحصیلات:                           وضعیت تاهل:
ردیف سوالات خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
1 خواندن دعا باعث افزایش سلامتی می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
2 خواندن دعا باعث کاهش بیماری های سخت و صعب العلاج می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
3 خواندن دعا باعث افزایش اعتماد به نفس می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
4 خواندن دعا باعث افزایش خودباوری می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
5 خواندن دعا باعث افزایش کارآیی می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
6 خواندن دعا باعث کاهش اضطراب می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
7 خواندن دعای بعد از نماز بهتر از خواندن دعا در مواقع دیگر است. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
8 خواندن دعا باعث سازگاری بسشتر با سایر افراد می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
9 خواندن دعا باعث کاهش افسردگی می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
10 خواندن دعا باعث تصمیم گیری بهتر در انجام کارها می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
11 به دعا خواندن، اعتقاد دارم. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
12 به خواندن دعا برای شفابخشی مریضان اعتقاد دارم. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
13 خواندن دعا باعث افزایش رزق و روزی می شود. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

به هریک از گزینه های خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و اصلا به ترتیب نمرات 4، 3، 2، 1 و 0 داده می شود. عامل های این آزمون در جدول زیر ارائه شده است:

 

عامل سوال نام عامل
1 5-1 افزایش سلامتی و اعتماد به نفس
2 10-6 کاهش اضطراب و افسردگی
3 13-11 اعتقاد به خدا

 

برای سنجش امتیاز کلی این آزمون، امتیاز تک تک سوالها با هم جمع شده و به عنوان میزان اعتقاد به دعا در فرد پاسخ دهنده در نظر گرفته می شود. برای اندازه گیری متیاز مربوط به هر عامل، امتیازات سوالات آن بعد با هم جمع می شود.

 

 

 

 

فرم دعاهای بعد از نماز (بعد از نماز چقدر برای موارد زیر دعا می کنید)

خواهر و برادر گرامی، آزمونی که در اختیار دارید، پژوهشی در مورد نماز و ارتباط آن با دعا می باشد. خواهشمند است که به همه سوال های آن با دقت و صداقت پاسخ دهید. مطمئن باشید اسرار شما حفظ خواهد شد.

سن:                            جنس:                                   تحصیلات:                           وضعیت تاهل:
ردیف سوالات خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
1 افزایش معنویت. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
2 رسیدن به آرامش. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
3 رسیدن به نشاط. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
4 رسیدن به سلامتی روحی. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
5 والدین تان. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
6 خوادتان. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
7 خانواده (همسر و فرزندان) خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
8 سلامتی خانواده تان. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
9 رفع بلا و عقوبت. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
10 سلامتی جسمی خودتان. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
11 بهبود وضعیت اقتصادی تان. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
12 کاهش آسیب ها. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
13 رسیدن به علم و آگاهی بیشتر. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
14 برای کسب نیازهای مادی خانواده. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
15 دوستان. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
16 همسایه ها. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □
17 شفای بیماران. خیلی زیاد □ زیاد □ کم □ خیلی کم □ اصلا □

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

به هریک از گزینه های خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و اصلا به ترتیب نمرات 4، 3، 2، 1 و 0 داده می شود. عامل های این آزمون در جدول زیر ارائه شده است:

 

عامل سوال نام عامل
1 4-1 آرامش و نشاط
2 10-5 سلامتی خانواده و رفع بلاها
3 14-11 وضعیت اقتصادی و مسایل مرتبط
4 17-15 دوستان و همسایه ها

 

برای سنجش امتیاز مربوط به هر عامل در این آزمون، امتیازات سوالات آن عامل با هم جمع می شود.

منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، 1390.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *