آزمون روانشناسی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

 

 

ردیف الف ردیف ب
من آدم خوبی هستم، زیرا هر کسی این نظر را نسبت به من دارد.   وقتی دیگران از من تعریف می کنند، گاهی اوقات شرمگین می شوم.  
دوست دارم در جمع، همه به من توجه کنند.   ترجیح می دهم قاطی جمع باشم به نحوی که جلب توجه نکنم.  
فکر می کنم انسان خاصی هستم   من نه بهتر و نه بدتر از دیگرانم  
داشتن قدرت و نفوذ بر دیگران را دوست دارم.   پیروی از دستورات برایم ایرادی ندارد.  
سوء استفاده از دیگران برایم آسان است.   سوئ استفاده از دیگران را دوست ندارم.  
بسیار مشتاقم که از سوی دیگران مورد احترام قرار بگیرم و در مورد آن پافشاری می کنم.   من معمولا احترامی که مستحقش هستم را دریافت می کنم.  
لیاقت خودنمایی را دارم حتی اگر موفقیتم از روی خوش شانسی باشد.   سعی می کنم خودنمایی نکنم.  
همیشه نسبت به کاری که می کنم اطمینان دارم.   گاهی اوقات نسبت به کاری که می کنم اطمینان ندارم  
هر کسی دوست دارد صحبت های من را بشنود.   گاهی اوقات حرف های خوبی می گویم.  
انتظارات زیادی از دیگران نسبت به خود دارم.   دوست دارم کارهایی را برای دیگران انجام بدهم.  
بسیار دوست دارم که مرکز توجه باشم   مرکز توجه بودن ناراحتم می کند.  
به نظرم مردم همیشه اقتدار من را تصدیق می کنند.   اقتدار داشتن به آن اندازه برایم مهم نیست.  
انسان بزرگی خواهم شد.   امیدوارم آدم موفقی باشم.  
قادرم هر چیزی را که می خواهم به دیگران بقبولانم   مردم گاهی اوقات آنچه را که به من به آنها می گویم باور می کنند.  
تواناتر از دیگران هستم.   چیزهای زیادی هست که می توانم از دیگران یاد بگیرم.  
انسانی استثنایی هستم.   شباهت زیادی به دیگران دارم.  

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید. برای هر سوال انتخاب شده از ردیف الف ا امتیاز و برای هر سوال انتخاب شده از ردیف ب 0 امتیاز در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. ایم امتیاز دامنه ای از 0 تا 16 را خواهد داشت. امتیاز بالاتر بیانگر خودشیفتگی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. به عنوان یک نقطه برش، امتیاز 8 به بالا بیانگر شخصیت خودشیفته در فرد است.

روایی و پایایی

محمدزاده (1388) اين پرسشنامه را در يك مطالعه زمينه يابي مقطعي، 342 دانشجو در سال 1387 مورد آزمون قرار داد. ضريب همبستگي بين نمرات پرسشنامۀ شخصيت خودشيفته NPI-16 و مقياس خودشيفتگي MCMI-II برابر 77/0 و معني دار بود. ضريب پايايي بازآزمايي، ضريب همبستگي در تعيين پايايي تنصيفي و ضريب آلفاي كرونباخ در سنجش همساني دروني به ترتيب 84/0، 74/0 و 79/0 محاسبه شده است (محمدزاده، 1388).

 

منبع: محمدزاده، علي (1388). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI). مجله اصول بهداشت رواني، سال 11،4، 281-276.

– Ames DR, Rose P, Anderson, CP. The NPI-16 as a short measure of narcissism. J Res Pers 2006; 40: 440-50.

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *