آزمون روانشناسی

پرسشنامه فراشناخت ولز

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز  (MCQ-30):

این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ­ها بر اساس مقیاس چهار درجه­ای لیکرت (1: مخالفم، 2: کمی موافقم، 3: نسبتا موافقم، 4: کاملا موافقم) محاسبه می­شوند. پرسشنامه مذکور دارای 5 خرده مقیاس است که سوالهای 28، 23، 19، 10، 7، 1، باورهای مثبت درباره نگرانی، سوالهای 21، 15، 11، 9، 4، 2 باورهای منفی درباره کنترل­پذیری افکار و خطرات مربوط به نگرانی، سوالهای 29، 26، 24، 17، 14، 8، عدم اطمینان شناختی، سوالهای 27، 25، 22، 20، 13، 6، نیاز به کنترل افکار و سوالهای 30، 18، 16، 12، 5، 3 فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی را ارزیابی می­کنند. ولز، کاترایت- هاتون (2004) برای پایایی این مقیاس دامنه ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از 93/0 تا 76/0 و پایایی بازآزمایی را 75/0 و برای خرده مقیاسها 87/0 تا 59/0 گزارش کرده­اند. ضريب آلفاي كرونباخ كل مقياس در نمونه­­ي ایرانی 91/0 گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، وقوف شناختی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0، 86/0، 81/0، 80/0 و 71/0 گزارش شده­است (شیرین زاده، 1385).

 

 

 

با سلام حضور شما دانشجوی محترم. لطفا صادقانه به اطلاعات شخصی ذیل و نیز تمامی سوالات مندرج در صفحات بعدی پاسخ دهید. در صورت پاسخ ندادن به یک یا چند سوال، از اعتبار پرسشنامه کاسته خواهد شد. لازم به ذکر است اطلاعات شخصی شما کاملا محرمانه خواهد ماند. از همکاری شما، قبلا صمیمانه سپاسگذاریم.

سؤال مخالفم کمی­موافقم نسبتاموافقم کاملاموافقم
1. نگران شدن به من کمک می­کند تا از مشکلات در آینده اجتناب کنم.        
2. نگرانی برای من خطرناک است.        
3. در مورد افکار خود خیلی فکر می­کنم.        
4. گاهی با نگران شدن، واقعا خودم را مریض می­کنم.        
5. وقتی در مورد مساله­ای فکر می­کنم، در مورد نحوه کارکردن ذهنم کاملا آگاهم.        
6. اگر یک فکر نگران کننده نکنم و سپس آن رخ بدهد، آنگاه تقصیر من خواهد بود.        
7. لازم است نگران باشم تا اینکه رفتارم تنظیم شده باشد.        
8. برای بازیابی کلمات و اسامی به حافظه خود اطمینان کمی دارم.        
9. افکار نگران کننده­ام صرف نظر از تلاش برای توقف آن­ها ادامه دارد.        
10. نگران شدن به من کمک می­کند تا مسایل ذهنم را حل و فصل کنم و به آنها نظم بدهم.        
11. نمی­توانم به افکار نگران کننده­ام بی­توجه باشم.        
12. افکار خود را کنترل و بازبینی می­کنم.        
13. باید تمام مدت افکار خود را کنترل کنم.        
14. گاهی حافظه­ام می­تواند مرا گمراه کند.        
15. نگرانی­ام می تواند مرا دیوانه کند.        
16. دایم متوجه افکار خود هستم.        
17. حافظه ضعیفی دارم.        
18. به نحوه عملکرد ذهنم توجه خاصی می­کنم.        
19. نگران شدن به من کمک می­کند تا با مسائل کنار بیایم.        
20. ناتوانی در کنترل افکار، علامت ضعف است.        
21. وقتی نگرای­ام شروع می­شود نمی­توانم جلوی آن را بگیرم.        
22. برای کنترل نکردن برخی از افکار تنبیه می­شوم.        
23. نگرانی به حل مشکلات من کمک می­کند.        
24. در مورد به خاطر سپردن مکان­ها، اطمینان کمی به حافظه­ام دارم.        
25. تفکر در مورد بعضی از افکار بد است.        
26. به حافظه­ام هیچ اطمینانی ندارم.        
27. اگر نتوانم افکارم را کنترل کنم، قادر به کار و فعالیت نخواهم بود.        
28. باید نگران شوم تا این که خوب کار کنم.        
29. به حافظه خود در مورد به خاطر سپردن کارهایی که می­کنم اطمینان کمی دارم.        
30. دایما افکار خود را بررسی می­کنم.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه کمالگرایی هیل:

برای ارزیابی کمالگرایی از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388) استفاده شد. این مقیاس دارای 59 گویه و 8 خرده مقیاس به شرح ذیل می­باشد. سوالهای 4، 12، 20، 28، 36، 44، 51، 56 خرده­مقیاس نظم و سازماندهی، سوالهای 5، 13، 21، 29، 37، 45، 52 خرده­مقیاس هدفمندی، سوالهای 1، 9، 17، 25، 33، 41 تلاش برای عالی­بودن، سوالهای 3، 11، 19، 27، 35، 43، 50 خرده­مقیاس معیارهای بالا برای دیگران، سوالهای 2، 10، 18، 26، 34، 42، 49، 59 خرده­مقیاس نیاز به تایید، سوالهای 6، 14، 22، 30، 38، 46، 53، 57، خرده مقیاس تمرکز بر اشتباهات، سوالهای7، 15 ،23، 31، 39، 47، 54، 58، خرده­مقیاس فشار از سوی والدین و سوالهای 8، 16، 24، 32، 40 ،48، 55، خرده مقیاس نشخوار فکر را تشکیل داده و ارزیابی می­کند. گویه­ها بر اساس مقیاس پنج درجه­ای لیکرت به­صورت: کاملا موافقم: 5، تا حدی موافقم: 4، نه موافق و نه مخالفم: 3، تاحدی مخالفم: 2، کاملاً مخالفم: 1، نمره­گذاری می­شوند. در این مقیاس از ترکیب چهار بعد اولیه، جنبه­ی سازگار و از ترکیب چهار بعد بعدی جنبه ناسازگارانه کمالگرایی حاصل می­شود. در پژوهش جمشیدی و همکاران (1388)، اعتبار سازه مذکور با تحلیل عاملی تایید شده و ضریب آلفای کرونباخ آن برای خرده مقیاس­ها در دامنه 61/. – 91 برآورد شده است.

 

پرسشنامه کمال‌گرایی هیل

دانشجوی محترم، لطفا صادقانه، پاسخی را که به­خود نزدیکتر می­یابید، علامتگذاری نمایید.

  سؤال کاملا موافقم تاحدی موافقم تاحدی مخالفم کاملا مخالفم
1- من تنها زمانی احساس رضایت می­کنم که تکالیفم را بی­عیب و نقص انجام داده باشم و نتایج عالی بدست آورم.        
2- من به توصیه­های دیگران در مورد خودم  خیلی حساس هستم.        
3- وقتی کیفیت کار اطرافیانم با معیارهایم هماهنگ نباشد، به آنها گوشزد می­کنم.        
4- من آدم فوق العاده منظمی هستم.        
5- قبل از تصمیم­گیری همه راه حل­ها را به دقت بررسی می­کنم.        
6- اگر اشتباه کنم در نظر دیگران کوچک خواهم شد.        
7- احساس می­کنم والدینم اصرار دارند که من در همه زمینه­ها موفق باشم.        
8- اگر در انجام کاری نتوانم نتایج عالی و کامل کسب کنم، مدت زیادی ناراحتی حاصل از آن، در ذهنم باقی می­ماند.        
9- من تمام نیروی خود را برای رسیدن به نتایج کامل و بی نقص صرف می­کنم.        
10- وقتی نتایج کار خود را با دیگران مقایسه می­کنم اغلب احساس بی لیاقتی می­کنم.        
11- وقتی اطرافیانم کارها را با کیفیتی که می­خواهم، انجام نمی­دهند ناراحت می­شوم.        
12- من اعتقاد دارم که هرچیزی باید سرجای خودش قرار بگیرد.        
13- من بخشی از وقتم را صرف برنامه­ریزی برای کارهایم می­کنم.        
14- وقتی در انجام تکلیفی شکست می­خورم خیلی احساس شرمندگی می­کنم.        
15- والدینم از من انتظار دارند که به اهداف و موفقیت خیلی بالاتری برسم.        
16- من در بیشتر مواقع نگران کارهایی هستم که انجام داده­ام یا باید انجام بدهم.        
17- من نمی­توانم کاری را نیمه کاره رها کنم.        
18- عکس العمل دیگران نسبت به کارهایم خیلی برایم مهم است.        
19- من از آدم­های که خوب کار نمی­کنند و بعد بهانه تراشی می­کنند، بدم می­آید.        
20- فکر می­کنم که آدم منظم و مرتبی هستم.        
21- اغلب تصمیم­هایم را بعد از فکر کردن بسیار می­گیرم.        
22- وقتی اشتباه می­کنم خیلی ناراحت می­شوم.        
23- والدینم به­سختی از من راضی می­شوند.        
24- وقتی اشتباهی از من سر بزند احساس می­کنم تمام آن روزم خراب شده است.        
25- فکر می­کنم باید در هر زمینه­ای بهترین باشم.        
26- همیشه دوست دارم دیگران کارهای تایید کرده و از من تعریف کنند.        
27- من اغلب از دیگران انتقاد می­کنم.        
28- دوست دارم همیشه مرتب و منظم باشم.        
29- همیشه اول خوب فکر می­کنم بعد تصمیم می­گیرم که چکار کنم و دنبال چه هدفی باشم.        
30- اگر اشتباه کنم و کسی به من بگوید اشتباه می­کنی، احساس بی ارزشی می کنم.        
31- والدینم از من انتظار دارند که به پیشرفت تحصیلی و شغلی بالایی برسم.        
32- اگر حرف بی­معنی بزنم یا کار بیهوده­ای انجام بدهم، تمام روز به آن فکر می­کنم و ناراحت می شوم.        
33- از خودم انتظار دارم به نتایج خیلی مطلوبی دست یابم.        
34- من خیلی کم­حرف می­زنم زیرا نمی­خواهم اشتباه کنم.        
35- تنبلی و شلختگی اطرافیانم مرا خیلی عصبانی می­کند.        
36- اغلب اتاق خود را تمیز و مرتب نگه می­دارم.        
37- قبل از انجام هر عملی ابتدا مدت زیادی برنامه­ریزی می­کنم و نقشه می­ریزم.        
38- فکر می­کنم اگر در زمینه­ای موفق نشوم دیگران سایر موفقیتهایم را نیز نادیده خواهندگرفت.        
39- روز به روز بیشتر احساس می­کنم که باید کارها را درست­تر انجام دهم.        
40- وقتی اشتباهی از من سر می­زند، نمی­توانم ناراحتی حاصل از آن را از ذهنم بیرون کنم.        
41- من احساس می­کنم هر کاری را باید به بهترین نحو انجام دهم.        
42- اغلب دلواپس این مسئله هستم که دیگران در مورد من چطور فکر می­کنند.        
43- وقتی اطرافیانم از روی بی­دقتی اشتباه می­کنند، تحمل خود را از دست می­دهم و عصبانی می­شوم.        
44- وقتی از چیزی استفاده می­کنم، بلافاصله آن را سرجایش می­گذارم تا همه چیز مرتب باشد.        
45- قبل از هر عملی ابتدا مدت زیادی در مورد چگونگی انجام آن فکر می­کنم.        
46- از نظر من اشتباه کردن یعنی شکست خوردن.        
47- حس می­کنم والدینم فشار زیادی بر من وارد می­کنند تا من موفق شوم.        
48- من اغلب به­کارهایی که انجام داده­ام، به­ویژه اشتباهاتی که کرده­ام فکر می­کنم.        
49- من اغلب می­ترسم که مردم، حرفهای مرا خوب نفهمند و بد برداشت کنند.        
50- وقتی اطرافیانم اشتباه می­کنند من احساس ناراحتی و ناکامی می­کنم.        
51- کمد و سایر وسایلم مرتب و منظم است.        
52- من یکباره و بدون تفکر قبلی تصمیم نمی­گیرم.        
53- به نظر من اشتباه کردن نشانه حماقت است.        
54- حس می­کنم والدینم از من انتظار دارند که آدم کاملی باشم و در همه زمینه­ها عالی عمل کنم.        
55- وقتی کاری را شروع می­کنم دایم فکر می­کنم که چطور می­توانم آن کار را بهتر انجام دهم.        
56- محل مطالعه من اغلب اوقات منظم و مرتب است.        
57- وقتی اشتباه بزرگی از من سر می­زند، حس می­کنم که آدم به دردنخوری هستم.        
58- والدینم عقیده دارند که به هرقیمتی که شده من باید بهترین نمره­ها و نتایج را کسب کنم.        
59- همیشه نگران این موضوعم که دیگران در مورد من چطور قضاوت می­کنند.        

 

 

منابع

جمشیدی، بهنام.، حسین چاری، مسعود.، حقیقت، شهربانو.، رزمی، محمدرضا (1388). اعتباریابی مقیاس جدید کمالگرایی. مجله علوم رفتاری، دوره 3، شماره 1.

شیرین­زاده، اس. (1385). مقایسه اعتقادات فراشناختی و مسئولیت در بیماران اختلال وسواس، اضطراب عمومی و افراد بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز. دانشکده روانشناسی بالینی.

Wells, A., Cartwright-Hatton, S. (2004).” A Short form of the Metacognitions Questionnaire: Properties of the MCQ-30″, Behavior and Therapy, 42, 4, 385-396.

 

 

با سلام و تحیت

و آرزوی سلامتی برای شما و همکارانتان؛ از این پیشنهاد خوب بنده هم استقبال می کنم. و پرسشنامه های خودم را تقدیم میکنم. همچنین پیشنهاد می کنم که از دوستان بخواهید منابع معتبر برای نمره گذاری و پایایی و اعتبار معرفی کنند

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *