آزمون روانشناسی

پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش – نسخه دانشجويان

 

هدف:‌ بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی)

ردیف عبارات هرگز خیلی بندرت نسبتا کم گاهی اوقات نسبتا زیاد بیشتر اوقات همیشه
1 احساس می کنم که به خاطر انجام فعالیت های مربوط به تحصیل تهی شده ام.              
2 در پایان روز در دانشگاه احساس بی رمقی می کنم              
3 وقتی که صبح مدیر می شوم و مجبورم که روزی دیگر را در دانشگاه سپری کنم، احساس خستگی می کنم.              
4 با مطالعه یا حضور در کلاس به من فشار می آید.              
5 به خاطر انجام فعالیت های مربوط به تحصیل احساس فرسودگی می کنم.              
6 از زمان قبولی و ثبت نام در دانشگاه نسبت به دروسم کم علاقه شده ام.              
7 نسبت به دروسم شور و شوق کمتری دارم.              
8 نسبت به اهمیت دروسم تردید دارم.              
9 نسبت به کاربرد دروسم بیشتر بد گمان شده ام.              
10 به طور موثری می توانم، مشکلاتی را که در فعالیت های مربوط به تحصیلم بوجود می آید را حل کنم.              
11 معتقدم که مشارکت موثری در کلاس ها دارم.              
12 به عقیده خودم دانشجوی خوبی هستم.              
13 وقتی به اهداف تحصیلی ام دست می یابم، احساس برانگیختگی می کنم.              
14 موارد جالب زیادی را در جریان تحصیل یاد گرفتم.              
15 در طول کلاس اطمینان دارم که در انجام کارها موثرم.              

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه از از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (1390) استخراج گردیده است. طیف پاسخگویی آن از نوع 7 ارزشی بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه هرگز خیلی بندرت نسبتا کم گاهی اوقات نسبتا زیاد بیشتر اوقات همیشه
امتیاز 0 1 2 3 4 5 6

البته باید دقت کرد که این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 10 تا 15 معکوس شده و به صورت جدول زیر در می آید:

گزینه هرگز خیلی بندرت نسبتا کم گاهی اوقات نسبتا زیاد بیشتر اوقات همیشه
امتیاز 6 5 4 3 2 1 0

 

 

 

ابعاد پرسشنامه

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
خستگی عاطفی 7-1
شک و بدبینی 9-8
خودکارآمدی تحصیلی 15-10

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمره های بالا در بعد خستگی عاطفی و بعد شک و بدینی نشان دهنده فرسودگی تحصیلی اند. در مورد بعد خودکارآمدی تحصیلی، نمره های پایین نشان دهنده فرسودگی تحصیلی اند، که البته همانطور که قبلا بدان اشاره شد، نمرات سوالات مربوط به بعد خودکارآمدی تحصیلی به صورت معکوس نمره گذاری می شود.

روایی و پایایی

در پژوهش رستمی و همکاران (1390) روایی همگرا و واگرای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (با پرسشنامه افسردگی دانشجویان و مقیاس علاقه به رشته)  قابل قبول بدست آمد که در جدول زیر ارائه شده اند:

بعد روایی واگرا روایی همگرا
خستگی عاطفی 21/0- 74/0
شک و بدبینی 53/0- 50/0
خودکارآمدی تحصیلی 32/0- 50/0

 

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش در جدول زیر ارائه شده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ فرسودگی تحصیلی مسلش

بعد پایایی
خستگی عاطفی 89/0
شک و بدبینی 84/0
خودکارآمدی تحصیلی 67/0

 

منبع: رستمی، زینب، عابدی، محمدرضا، بی شوفلی، ویلمار، (1390)، هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان.  رویکردهای آموزشی نوین، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال ششم، شناره 1، شماره پیاپی 13.

– Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99113.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *