بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه های روانشناسی دسته‌بندی نشده

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

اشتراک گذاری

 

این پرسشنامه در سال 1997توسط برسو وهمکاران ساخته شد.پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد . پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرتی 5 درجه ای ازکاملاً مخالف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است . جدول شماره 3_2 پرسشنامه فرسودگی تحصیلی را بر حسب خرده مقیاس ها و سؤال هایی که هر خرده مقیاس را می سنجد ، می باشد .

 

 

جدول شماره 3_ 2: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی بر حسب خرده مقیاس ها و سؤال ها

متغیر خرده مقیاس تعداد سؤال سؤال هایی که خرده مقیاس ها را می سنجد
فرسودگی

تحصیلی

خستگی تحصیلی 5 سوال با سوال های 13،10،7،4،1 اندازه گیری می شود
بی علاقگی تحصیلی 4 سوال با سوال های2 ،14،11،5   اندازه گیری می شود
ناکارآمدی تحصیلی 6 سوال با سوال های15،12،9،8،6،3اندازه گیری می شود

 

  نحوه نمره گذاری :

هر سوال برحسب درجه بندی لیکرتی 5 درجه ای کاملاً مخالف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است که به درجه ی کاملاً مخالف نمره 1 و به درجه ی کاملاً موافق نمره 5 داده می شود . البته با توجه به اینکه ما از مقیاس کارآمدی درسی یعنی جملات مثبت برای خرده مقیاس ( ناکارآمدی تحصیلی ) استفاده کردیم سوالات این خرده مقیاس  به صورت وارونه نمره گذاری شدند .

 

پایایی و روایی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :

پایایی پرسشنامه را برسو وهمکاران (1997) به روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ) و براساس خرده مقیاسها ،70 /0برای خستگی تحصیلی،82/ 0 برای بی علاقگی تحصیلی و 75/0 برای ناکارآمدی تحصیلی گزارش کرده اند .  در ضمن روایی پرسشنامه با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخصها ی برازندگی تطبیق[1] ،شاخص برازندگی افزایشی[2] و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب[3] را مطلوب گزارش کرده اند.رستمی ،عابدی وشوفلی(1390 )پایایی این پرسشنامه رابه روش آلفای کرونباخ برای خرده مقياس ‌ های خستگی تحصیلی 88/0، بی علاقگی تحصیلی 90/0 و ناکارآمدی تحصیلی 84/0         محاسبه کرده اند که نشان از پايايی مناسب اين ابزار داشت .همچنين، روايی همگرا برای خرده مقياس ‌ های خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی  وناکارآمدی تحصیلی به ترتيب 74/0  و   68/0 و 50/0 محاسبه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] -comparative fit index

[2] -Incrementul fit index

[3] – Root mean square error of  approximation index

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک 4، واحد 7

شعبه دوم: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، نبش گلستان دوم، طبقه 6، واحد 41

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

09924793881

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران

بهترین کلینیک مشاوره پیش از ازدواج مشاوره زوج و مشاوره خانواده در ایران و تهران با بیش از 200 متخصص روانشناسی و مشاوره به صورت حضوری و انلاین در غرب تهران

  • 1

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید تماس بگیرید