آزمون روانشناسی

پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کمی موافقم تا حدودی موافقم کاملا موافقم
1 آدم شكست خورده اي هستم              
2 تقريبا در تمام روابط مهمي كه دارم به هم ريخته هستم              
3 هيچ كاري را نمي توانم به درستي انجام دهم              
4 من از افرادي كه مي شناسم شايسته تر هستم              
5 از خودم متنفرم              
6 مي توانم برخي از كارها را به خوبي انجام دهم              
7 در مورد چيزهاي زيادي احساس گناه ميكنم              
8 انسان ارزشمندي هستم              
9 خودم را دوست دارم              
10 در شخصيتم شكافهاي عميقي وجود دارد              
11 اغلب مردم دوست داشتني و مفيد هستند              
12 ميدانم در صورت نياز، مردم به من كمك خواهند كرد              
13 فعاليتهاي روزانه ي من مسخره و اجباري است              
14 افراد مهم زندگي من مفيد و حمايتي هستند              
15 بر مشكلاتم غلبه خواهم كرد              
16 اتفاقات بد اندكي برايم رخ مي دهد              
17 همسر يا دوست صميمي دارم كه گرم و حمايت كننده است              
18 خانواده ام مراقب آن چه برايم اتفاق مي افتد نيستند              
19 آن چه انجام مي دهم مهم نيست، زيرا ديگران اين مشكلات را برايم به وجود آورده اند تا آن چه من مي خواهم را تصاحب كنند              
20 با مشكلات زيادي رو به رو شده ام              
21 دوست دارم در مورد چيزهاي خوبي كه به ذهنم مي رسد، فكركنم              
22 انتظار دارم كه كارها از هم اكنون براي چند سالي به خوبي پيش برود              
23 به آينده خيلي اميدوار نيستم              
24 هيچ چيز خوبي كه در زندگي من كه به دنبالش بروم وجود ندارد              
25 مشكلات و درگيري هاي فعلي من هميشه به قوت خود باقي خواهد ماند              
26 براي من هيچ دليلي وجود ندارد كه آينده ي اميدبخشي در انتظارم باشد              
27 آينده من آن قدر اسفناك است كه نيازي به فكركردن در مورد آن نيست              
28 اتفاقات كاري خوبي در آينده برايم اتفاق خواهد افتاد              
29 هيچ كاري نيست كه در سالهايي كه در پيشروي دارم به دنبالش بروم              
30 انتظار داشتم در سالهايي كه گذشت، من نيز با ديگران ارتباط داشتم و خشنود بودم              

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در  افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کمی موافقم تا حدودی موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5 6 7

 

 

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 4، 6، 8، 9، 11، 12، 17، 21، 22، و 28 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کمی موافقم تا حدودی موافقم کاملا موافقم
امتیاز 7 6 5 4 3 2 1

 

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
نگرش نسبت به خود، 10-1
نگرش نسبت به دنیا 20-11
نگرش نسبت به آینده 30-21

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشانگر ديدگاه منفي و نمرات پايينتر بيانگر ديدگاه مثبت مي باشد.

روایی و پایایی

پرسشنامه مثلث شناختی همساني دروني خوبي دارد و ضريب آلفاي كرونباخ كل مقیاس 95/0، براي خرده مقياس نگرش نسبت به خود 91/0، و براي نگرش نسبت به جهان 81/0 و براي نگرش نسبت به آينده 93/0 ميباشد. اعتبار همزمان پرسشنامه مثلث شناختی از طريق همبستگي معني دار 77/0 با پرسشنامهي افسردگي بك اثبات گرديده است (18). همچنين تمام خرده مقياسها همبستگي معني داري با ساير مقياسها دارد. اين مقياس به خصوص در نگرش نسبت به خود همبستگي مثبت معني دار 90/0 با مقياس عزت نفس دارد. ضمن اين كه مقياس نگرش نسبت به آينده همبستگي معني دار 90/0 با مقياس ارزيابي نااميدي دارد (17).

  • Kimiaee SA, Shafiabadi A, Delavar A, Sahebi A. [The comparison of effectiveness of Beck and Tisdale cognitive therapy and Yuga exercise in the treatment major depression]. Journal of studies in education and psychology 2005; 7(2): 87-113 .
  • Wong SS. The relations of cognitive triad, dysfunctional attitudes, automatic thoughts and irrational beliefs with test anxiety. J Curr Psychol 2008; 27(3): 177-91.

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *