آزمون روانشناسی

پرسشنامه مدیریت دانش

 

 

شماره نظر شما راجع به گویه های زیر چه می باشد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1  میزان یادگیری از اشتباهات در بین کارکنان          
2 میزان با ارزش بودن تولید دانش وایده جدید در سازمان          
3  وجود فضای مناسب برای به اجرا درآوردن نظریه ها و ایده های جدید          
4  وجود سامانه‏های مدیریت ایده‏ها همچون نظام پیشنهادات، اتاق فکر، شورای مشورتی و … در سازمان          
5 وجود ساز وکار مشخص جهت تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار          
6 سیستمهای اطلاعاتی که باعث افزایش دانش سازمانی میشوند          
7 وجود چشم انداز واستراژی مشخص در حوزه دانش          
8 میزان تسهیم دانش و تجربیات افراد با همکاران در سازمان          
9 میزان تشویق افراد به خاطر تسهیم و به اشتراک گذاری دانش خود          
10 وجود امکانات لازم جهت تسهیم دانش در سازمان          
11 میزان رواج کار تیمی در سازمان          
12 وجود اعتماد کافی در سازمان برای ارائه دانش افراد به کل سازمان          
13 میزان برگزاری جلسات منظم و مستمر برای تبادل اطلاعات میان مسئولین و کارکنان          
14 میزان اخذ تصمیم درست و مطمئن با توجه به دانش موجود در سازمان          
15 وجود حلقه های بازخورد بین رفتار و نتایج آن در سازمان          
16 میزان استفاده از دانش خود در جهت اهداف سازمانی          
17 شناسایی کارکنان کلیدی جهت ثبت و نگهداری دانش آنها          
18 میزان استفاده از دانش افراد در امر تصمیم گیری          
19 میزان ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به دانش کارکنان          
20 میزان ثبت و نگهداری پژوهش و تجارب ارزنده          
21 میزان  ثبت ونگهداری اطلاعات مربوط به مراجعان          
22 مستندسازی و نگهداری از اطللاعات مربوط به پروژه‏ها          
23 میزان مجهز بودن سازمان به  یک حافظه الکترونیکی          
24 مستندسازی و نگهداری از تجارب آموخته شده در موفقیت‏های مهم یا دلایل شکست‏ها          
25 وجود ساز و کارهایی برای روزآمدسازی دانش ذخیره شده          

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش) در سازمان است. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر روی طیف لیکرت پنج گزینه ای قرار دارد که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

 

گزینه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
امتیاز 5 4 3 2 1

 

 این پرسشنامه دارای 4 بعد بوده که در جدول زیر سوالات مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

 

 

 

مدیریت دانش

مولفه ها گویه ها جمع گویه ها
خلق دانش    1 تا7 7
تسهیم دانش 8 تا 13 6
بکارگیری دانش 14 تا 18 5
ذخیره سازی دانش 19 تا 25 7

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

 

روایی و پایایی

در پایان نامه صالحی (1391) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از اساتید توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه مدیریت دانش

بعد آلفای کرونباخ
خلق دانش 81/0
تسهیم دانش 76/0
بکارگیری دانش 69/0
ذخیره سازی دانش 70/0

منبع: همتي، محمد (1389)،  ارزيابي ميزان به كارگيري مولفه هاي مديريت دانش در دانشكده هاي پرديس فني تهران. مقاله ارائه شده در اولين كنفرانس ملي مديريت دانش تهران.

– صالحی، دارا، (1391)، مقایسه میزان مدیریت دانش در بانک های دولتی و غیر دولتی شهرستان بانه، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *