آزمون روانشناسی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

 

هدف: سنجش میزان مهارت ارتبطی بین فردی در افراد مختلف

ردیف عبارات بسیار پایین پایین رضایتبخش خوب بسیار خوب
1 من می توانم احساساتم را دقیقا شناسائی کنم.          
2 من می توانم احساس فرد دیگری را دقیقا شناسائی کنم.          
3 من می توانم احساساتم را با دقت بیان کنم.          
4 من ارزش خودم را می دانم و احساس خوبی نسبت به خودم دارم.          
5 من محدودیتهای خود را با آرامش می پذیرم.          
6 من می توانم احساسات منفی خود را شناسائی و آنها را بیان کنم.          
7 من می توانم بدون اینکه دچار احساس خجالت و پوزش طلبی و معذرت خواهی شوم باز خورد مثبت را بپذیرم.          
8 من می توانم پیامهای غیر کلامی دیگران را دقیقا بفهمم.          
9 من می توانم دیگری را درک کنم و با احساسات او همانند سازی کنم.          
10 من می توانم اهداف و نیاتم را واضح بیان کنم.          
11 من می توانم به طور موثری با پیام هائی که دیگران ارسال می کنند ارتباط برقرار کنم.          
12 در شرایطی که میزان استرس زیاد است من می توانم آرام بمانم.          
13 من می توانم فیدبک مثبت دهم تا دیگران احساس خوبی کنند و احساس اطمینان داشته باشند.          
14 من می توانم در وقت مناسب باز خورد منفی بدهم.          
15 من می توانم احساساتم را بدون کلمات بیان کنم.          
16 من می توانم بقیه را آنطور که هستند بپذیرم.          
17 من می توانم رفتار دیگری را همان طوری که می بینم توصیف کنم بدون آنکه راجع به آن قضاوت کنم.          
18 من می توانم نظرات سایرین را بپذیرم گر چه شبیه نظرات من نباشند.          
19 من نسبت به ارزشها و نظریات جدید و تجارب، برخورد بی تعصبی دارم.          

 

 

 

 

 

*************************************

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان مهارت ارتبطی بین فردی در افراد مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه بسیار پایین پایین رضایتبخش خوب بسیار خوب
امتیاز 1 2 3 4 5

 

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از 19 تا 95 را خواهد داشت. نمره های بالاتر نشان دهنده مهارت ارتباط بین فردی بالاتر در شخص پاسخ دهنده خواهند بود و برعکس. اما برای یک نتیجه ذقیق تر، می توان از دسته بندی زیر جهت سنجش میزان مهارت ارتباط بین فردی شخص پاسخ دهنده استفاده کرد:

  • نمره زیر 45 مشکل حاد ارتباطی
  • نمره 65-46 مشکل ارتباطی
  • نمره 95-66 فرد توانمند

 

روایی و پایایی

در پایان نامه منجمی زاده (1391) جهت روایی همزمان پرسشنامه محاسبه و یک همبستگی قوی بین آن با پرسشنامه توانایی برقراری ارتباط موثر بدست آمد (698/0 = r) و در نتیجه روایی همزمان آن مورد تایید قرار گرفت.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی 73/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب این پرسشنامه است.

 

******************************************

منبع: منجمی زاده، اصغر، (1391)، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی بین فردی و میزان پذیرش اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان، پایان نامه کارشناسی، گروع علوم اجتماعی.

******************************************

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *