آزمون روانشناسی

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

 

هدف: اين ابزار ديدگاه فرد نسبت به موفقيت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

نحوه تكميل: عبارات زير را بخوانيد و مطابق مقياس مورد نظر، گزينه انتخابي را با علامت دايره مشخص كنيد.

الف= موافقم

ب= تا اندازه‌اي موافقم يا نمي‌دانم.

ج= مخالفم

 

عبارات الف ب ج
1- وقتي چيزهايي كه واقعا براي من مطلوب است، مضطرب مي‌شوم. زيرا مي‌دانم آن چيزها دوام نخواهند آورد.      
2- بيشتر اوقات ضرورت تعيين استانداردها را براي خودم دريافته‌ام.

 

     
3- به نظر من اين كار مشكلي است كه به دوستان خويش بگويم كه در انجام كاري بر آنان برتري داشته‌ام.

 

     
4- وقتي يك وسيله يا ابزاري را مي شكنم، احساس ناراحتي مي‌كنم.

 

     
5- دوست دارم كه كسي درباره من قيل و قال راه بياندازد

 

     
6- اين براي من حائز اهميت است كه با افراد در پست‌هاي بالاتر و قدرتمندتر از خودم تشبيه شوم

 

     
7- وقتي در يك مسابقه رقابتي پيروز مي‌شوم،‌يك مقدار كمي احساس تاسف براي طرف مقابلم مي‌كنم.

 

     
8- وقتي من تقاضاي ياري از ديگران مي‌كنم، احساس مي‌كنم كه در آنها نفوذ دارم.

 

     
9- اگر چه ممكن است بعضي اوقات كارهاي مشكلي را تجربه كنم، ولي به طور كلي من وظايف ضروري و اساسي را انجام مي‌دهم.

 

     
10- وقتي من فكر مي‌كنم كه قدرت دادن يك نمره به شخصي را دارم، نگران آن هستم كه شخص مقابل احساس غير دوستانه‌اي از من داشته باشد.

 

     
11- وقتي افراد براي انجام كار آماده مي‌شوند، من احساس مي‌كنم كه آنها غير صميمي هستند.

 

     
12-وقتي بخش مهمي از كارم را انجام مي‌دهم، معمولا با گرفتن نتيجه، راضي (ارضاء) مي‌شوم.

 

     
13- وقتي درگير يك مسابقه رقابتي شوم، اشتباهاتم در پايان مسابقه نسبت به شروع آن بيشتر است.

 

     
14- وقتي رئيسم كارم را مورد تحسين قرار مي‌دهد،‌در شگفت مي‌مانم كه آيا در آينده مي‌توانم انتظارات او را برآورده سازم؟

 

     
15- بر اين اعتقاد هستم كه داراي مسير ترقي مناسبي مي‌باشم، اين به علت شانس خوبي است كه من دارم و نه به علت شايستگي و صلاحيتم.

 

     
16- اهميت پيروزي در يك بازي صرفا بخاطر لذت بردن از آن است.

 

     
17- وقتي افراد بازي مرا در مسابقه‌اي تماشا مي‌كنند، احساس وجدان كاري و تلاش در من افزايش مي‌يابد.

 

     
18- اغلب براي انجام كارهايي كه قبلا توسط هيچ كس انجام نشده است، به تخيل روي مي‌آورم.

 

     
19- من دوست دارم كه مركز توجه افراد در جامعه باشم.

 

     
20- وقتي من دچار دردسر و مشكل مي‌شوم، بيشتر افراد در درون خوداحساس خشنودي مي‌كنند.

 

     
21- در انجام بيشتر كارهايي كه تلاش مي‌كنم، نسبتا مهارت كاملي دارم.

 

     
22- وقتي تصميمي مي‌گيرمف معمولا در آن گير مي‌كنم.

 

     
23- اغلب وقتي كار بر روي پروژه جديدي را آغاز مي‌كنم برانگيخته مي‌شوم ولي در ادامه به جاي آنكه اين انگيزه قوي‌تر شود، رنگ مي‌بازد.

 

     
24- بعد از انجام يك پروژه مهم اغلب حالت ياس و نااميدي در خود احساس مي‌كنم.

 

     
25- موفقيتم در انجام كارها مرا متحير مي‌سازد، زيرا احساس مي كنم كه به ندرت مي‌توانم از تلاشهايم نتيجه بگيرم.

 

     
26- وقتي درباره موفقيتهاي دوستان يا آشنايانم چيزي مي شنوم، تمايل دارم در اين باره فكر كنم كه چطور من به موفقيت كمي دست يافته‌ام؟

 

     
27- همين كه پروژه‌ام را تكميل نمودم، آن ديگر زياد توجه مرا جلب نمي‌كند.

 

     
28- وقتي نتيجه پيروزي‌ام در يك بازي اعلام مي‌شود، اغلب آشفته شده و يا فكرم بر روي چيز ديگري متمركز مي‌شود.

 

     
29- من تحت نفوذ يك شيوه خاص يا شخصي كه متقاعد كننده و موثر است قرار نمي‌گيرم.

 

     
30- وقتي كه پروژهه‌اي به نظر مي‌رسد كه خوب به انجام رسيده است، اغلب براي چيزي كه ان را با «سرهم بندي» انجام داده‌ام، هراسناك هستم.

 

     

 

نحوه امتيازبندي:

براي هر يكاز گزينه‌ها امتياز مناسب را با توجه به امتيازات جدول،‌اختصاص دهيد و سپس كل امتيازات را محاسبه نماييد.

ج ب الف مقياس

عبارت

ج ب الف مقياس

عبارت

ج ب الف مقياس

عبارت

1- 1+ 2+ 21 1- 0 1- 11 2+ 0 1- 1
2- 0 3+ 22 1- 0 2+ 12 1- 0 2+ 2
2+ 1+ 2- 23 2+ 0 2- 13 1+ 0 1- 3
1+ 0 1- 24 2+ 0 2- 14 1+ 0 1- 4
1+ 0 1- 25 2+ 1+ 2- 15 1+ 1+ 2+ 5
2+ 0 2- 26 1- 1+ 2+ 16 0 1+ 2+ 6
1+ 0 1- 27 1+ 0 1- 17 1- 0 1- 7
2+ 0 1- 28 2- 0 3+ 18 2+ 1+ 2- 8
2- 1+ 3+ 29 1- 1+ 2+ 19 2- 0 3- 9
2+ 0 1- 30 1+ 0 1- 20 2+ 1+ 2- 10

 

تفسير نتايج:

الف- امتياز بين 6+ تا 26+ : فرد احيانا به تعيين استانداردهاي بالا و غير واقعي تمايل داشته و هميشه با رسيدن به هدف و موقعيت راضي نمي‌شود. در اين وضعيت فرد موقعيت «برد- برد» را به موقعيت «برد- باخت» ترجيح مي‌دهد.

در اين شرايط فرد به آنچه ديگران درباره او فكر مي كنند توجه دارد و عموما مي خواهد دوست داشتني باشد. فرد با زحمت تصميم‌گيري نموده و در آن گير مي‌كند و نتايج براي وي روشن نخواهد بود. همچنين شخص به زندگي حزبي و شراكتي به ديده خواري مي‌نگرد.

در اين موقعيت به علت ترس متوسطي كه از موفقيت دارد، از حداكثر توانايي بالوقه براي موفقيت استفاده نمي‌كنند.

 

ب- امتياز بين 25- تا 5+: در اين وضعيت شخص مي‌خواهد پيروز شود، اما غالبا در پايان كار با باخت مواجه مي‌شو. فرد تمايل دارد كه منفعل بوده و كناره گيري نمايد و در موقعيت رقابتي، موضع عقب گرد را انتخاب مي‌كند و اين ناشي از آن است كه فرد نياز بسيار زيادي به اين دارد كه افراد او را دوست داشته باشند. عدم اعتماد به نفس در شخص وجود دارد و براي خود در جهت رسيدن به موفقيت اعتباري قائل نيست.

فرد تميلا دارد تا اندازه‌اي بدون اعتماد به افراد ديگر حركت كند و اين احساس را دارد كه ديگران هميشه نمي‌توانند قابل اعتماد باشند. همچنين ترس از موفقيت، قطعا در نيل به موفقيت فرد مانع به وجود مي‌آورد.

 

 

ج- امتياز بين 40-تا 26-: اين وضعيت حاكي از آ است كه ترس از موفقيت يك مشكل اساسي براي فرد است. فرد خود را خيلي غير مثبت و ناچيز مي‌انگارد و داراي حجب و حيا و شرم بسيار زياد است. فرد هرگز با موفقيت‌هايش ارضاء نمي‌گرد و غالبا شكست را غمينت مي‌شمارد. در تمامي موارد  اگر چه شانس هم داشته باشد، مردد است و تمايل دارد نسبت به آينده خود نگران باشد. به علت اينكه فرد به عقايدو نظر ديگران دباره خود توجه دارد، غالبا شبيه يك «كفش پاك كن» است اگرچه ازابتكار لذت نمي‌بر در اين وضعيت شخص نه دوست دارد از او تعريف كنند و نه از ديگران تعريف مي‌كند.

 

منبع: مقیمی، سید محمد، 1388، “سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی“، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *