آزمون روانشناسی

پرسشنامه نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي

 

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کاملا موافقم تا حدودی موافقم کمی موافقم
1 زماني كه از آموزش مستقيم رايانه اي استفاده مي كنم احساس اطمينان دارم              
2 هنگام استفاده از اينترنت احساس مطمئني دارم              
3 هنگام استفاده از محيطهاي يادگيري الكترونيكي احساس اطمينان دارم              
4 هنگام استفاده از رايانه به عنوان ابزاركمك آموزشي احساس لذت مي كنم              
5 از اينكه براي مقاصد آموزشي از فضاي يادگيري الكترونيكي استفاده م يكنم لذت مي برم              
6 من از ارائه آموزشهاي مستقيم رايان هاي احساس لذت مي كنم              
7 من عقيده دارم كه محيطهاي يادگيري الكترونيكي براي يادگيري كمك مي كند              
8 من عقيده دارم كه محيطهاي يادگيري الكترونيكي براي آموزش كمك مي كند              
9 من عقيده دارم كه محيطهاي يادگيري الكترونيكي براي آموزش مفيد است              
10 قصد دارم تا از يادگيري الكترونيكي براي تدريس استفاده كنم              
11 قصد دارم تا از آموزشهاي مستقيم رايانه اي براي تدريس استفاده كنم              
12 قصد دارم تا از اينترنت براي ارائه آموزش هايم استفاده كنم              
13 با استفاده از محيطهاي يادگيري الكترونيكي احساس رضايت مي كنم              
14 با استفاده از نرم افزارهاي powerpoint و MS-word احساس رضايت مي كنم              
15 با استفاده از آموزشهاي مستقيم رايانه اي احساس رضايت می كنم              
16 آموزش رسانه اي صوتي را دوست دارم              
17 آموزش رسانه اي تصويري را دوست دارم              
18 آموزش رسانه اي انيميشن را دوست دارم              
19 آموزش رسانه اي با متون رنگي را دوست دارم              

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي از ابعاد مختلف (احساس خودكاميابي، احساس رغبت، احساس مفيد بودن، قصد به كارگيري يادگيري الكترونيكي، احساس رضايتمندي از نظام، آموزشهای چندرسانه ای) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 7 گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کاملا موافقم تا حدودی موافقم کمی موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5 6 7

 

 

پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
احساس خودكاميابي 3-1
احساس رغبت 6-4
احساس مفيد بودن 9-7
قصد به كارگيري يادگيري الكترونيكي 12-10
احساس رضايتمندي از نظام 15-13
آموزشهای چندرسانه ای 19-16

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

 

روایی و پایایی

در پژوهش سید تقوی (1386) روایی پرسشنامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چند تن از اساتید به تایید رسید و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد نظر 95/0 بدست آمد.

 

منبع: سیدتقوی، میرعلی، (1386)، بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 1386 شماره 1 (پیاپی43)

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *