آزمون روانشناسی

پرسشنامه همدلی

 

مشخصات جمعيت شناختي

جنسيت : مذكر   مؤنث وضعيت تأهل: مجرد  متأهل سن: سال
تحصيلات كلاسيك :
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
رشته تحصيلي:
علوم پايه
علوم انساني
فني-مهندسي
پزشكي‌و‌بهداشت
هنر
وضعيت اقتصادي:
(شغل و درآمد خود يا خانواده)

پايين
متوسط
خوب
تحصيلات پدر :
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
شغل پدر :
روحاني
كارمند
آزاد
بازنشسته
تحصيلات مادر:
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
شغل مادر:
خانه دار
كارمند
آزاد
بازنشسته

 

1 من با نظم خاصي درباره چيزهايي که ممکن است برايم اتفاق بيفتد، خيال پردازي مي کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
2 بیشتر وقتها برای افرادی که به اندازه من خوشبخت نیستند، احساس دلسوزی می‌کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
3 گاهی برایم مشکل است بپذیرم که دیگران نظری متفاوت با نظر من دارند. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
4 وقتی می‌بینم یک نفر، بدجوری در یک موقعیت اضطراری نیاز به کمک دارد، اعصابم بهم می‌ریزد و کنترل خود را از دست می‌دهم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
5 من واقعا با احساسات شخصيت هاي رمان (داستان) درگير می شوم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
6 گاهی برای افرادی که مشکل دارند چندان احساس تأسف و ناراحتی نمی‌کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
7 من معمولا در موقع تماشاي يک فيلم يا بازي بي طرف هستم و درگیر آن نمی شوم كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
8 هرگاه مجبور باشم در مورد یک اختلاف نظر یا بگومگو قضاوت کنم، سعی می‌کنم به نظر تمامی افرادی را که مخالف نظر من هم هستند، توجه کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
9 وقتی در وسط یک موقعیتِ خیلی هیجانی قرار می‌گیرم، گاهی احساس درماندگی می‌کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
10 وقتی می‌بینم به شخصی ظلم شده است، دوست دارم کمکش کنم كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
11 در موقعیت‌های اضطراری، احساس دلواپسی و ناآرامی می‌کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
12 گاهی سعی می‌کنم با مجسم کردن مسائل از دیدگاه دوستانم، آنها را بهتر درک کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
13 به ندرت پيش مي آيد که ذهنم به شدت درگير يک فيلم يا کتاب خوب شود كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
14 بدبختیهای دیگران معمولا مرا خیلی ناراحت نمی‌کند. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
15 معمولا در برخورد با مسائل اضطراری و سوانح، خوب و مؤثر عمل می‌کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
16 اگر مطمئن باشم در مورد چیزی درست فکر می‌کنم، وقتم را زیاد صرف گوش کردن به دلایل دیگران نمی‌کنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
17 بعد از ديدن يک نمایش يا فيلم، من احساس مي کنم مثل اين که من يکي از شخصيت های آن بودم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
18 قرار گرفتن در یک موقعیت هیجانی و عصبی کننده، مرا می‌ترساند. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
19 گاهی وقتی در مورد فردی بی‌انصافی شده است، زیاد دلم برایش نمی‌سوزد. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
20 وقتی می‌بینم کسی آزرده خاطر است، آرامش خودم را از دست نمی‌دهم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
21 معتقدم هر مسأله‌ای دو جنبه دارد، و سعی می‌کنم از هردو جنبه آن را در نظر بگیرم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
22 بیشتر وقت‌ها زود تحت تأثیر چیزهایی که اتفاق می‌افتد قرار می‌گیرم و احساساتی می‌شوم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
23 خودم را فردی کاملا دل رحم و دل نازک، می‌دانم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
24 وقتي من يک فيلم خوب مي بينم، به راحتي مي توانم خود را به جاي نقش اول فيلم بگذارم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
25 بیشتر وقت‌ها، زمانیکه از دست کسی ناراحت می‌شوم، سعی می‌کنم خودم را چند لحظه جای او بگذارم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
26 وقتي من داستان جالب، يا رماني را مي خوانم ، تصور مي کنم که اگر حوادث داستان براي من اتفاق مي افتاد چه احساسي داشتم . كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
27 در مواقع اضطراری معمولا کنترل خودم را از دست می‌دهم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
28 قبل از اینکه از کسی انتقاد کنم، سعی می‌کنم تصور کنم که اگر جای او بودم چه احساسی داشتم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
1 همواره نسبت به مسائل زندگي‌ام نگرانم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
2 گاهي اوقات سخنان ناروايي از من سر مي‌زند كه خودم هم ناراحت مي‌شوم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
3 دين اسلام كامل‌ترين برنامه زندگي را ارائه مي‌كند. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
4 هميشه محزون و نگران هستم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
5 براي پيشرفت کارهايم پشتكار ندارم و همواره براي رسيدن به نتيجه عجله مي‌كنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
6 ازانجام رفتارهايي كه خدا حرام كرده است پرهيز مي‌كنم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
7 در كارهايم هميشه به خود مي‌گويم به ياد خدا باشم و به او توكل كنم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
8 سعي مي‌كنم پشت سر ديگران، بدي آنها را افشا نكنم. (غيبت) هميشه غالبا به ندرت هرگز
9 همواره چيزهايي را كه به من تذكر مي‌دهند، فراموش مي‌كنم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
10 بيشتر وقت‌ها به وفاداري ديگران (نزديكان و دوستانم) شك مي‌كنم و به آنها سوء‌ظن پيدا مي‌كنم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
11 وقتي بلا يا مصيبتي بر من وارد مي‌شود، بيش از حد معمول نگران مي‌شوم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
12 ديگران معتقدند كه من تند و غير ملاطفت آميز حرف مي‌زنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
13 مهم اين است كه به هر طريق و از هر كجا كه شده، امورات زندگي‌ام را بگذرانم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
14 آن قدر به عظمت خداوند پي برده‌ام كه ديگران نمي‌توانند برايم هيچ گونه نگراني ايجاد كنند. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
15 تكاليف واجب مذهبي‌ام (نماز، روزه و غیره) را به جا مي‌آورم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
16 همواره در اين فكرم كه مبادا از اعمالم خشنود باشم، ولي آن طوركه بايد و شايد بندگي و اطاعت خدا را به جا نياورده‌ام. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
17 تا به حال نتوانسته‌ام به خود بقبولانم كه عالم غيب و موجودات غيبي واقعاً وجود دارند. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
18 به نظر نمي‌رسد که ما مسلمانان زندگي خود را در چارچوب قوانين اسلامي اداره می‌كنيم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
19 به خاطر تقرب به خدا و براي رضاي او حاضرم با دشمنان دينم بجنگم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
20 گاهي ميل جنسي، خيلي بر من فشار مي‌آورد. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
21 معتقدم بخشي از درآمد را بايد صرف مستمندان كرد. هميشه غالبا به ندرت هرگز
22 نگرانم كه وقتي كسي از من تعريف و تمجيد مي‌كند، بعداً نظرش عوض نشود. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
23 وقتي به كسي كمك مي‌كنم، برايم مهم است كه آن را همواره در نظر داشته باشد. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
24 وقتي نماز مي‌خوانم، مرتب حواسم پرت مي‌شود. هميشه غالبا به ندرت هرگز
25 از كساني كه در جمع همواره صداي خنده شان بلند است، خوشم مي‌آيد. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
26 در برنامه هاي روزمره زندگي‌ام، طاعات مذهبي، دعا، قرآن و … جايگاه خاصي دارند. هميشه غالبا به ندرت هرگز
27 اغلب رفتارها و كارهاي روزمره‌ام را كه انجام مي‌دهم، به اين توجه ندارم كه حتماً با معيارهاي اسلامي و مذهبي هماهنگ باشد. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
28 مايل نيستم با كسي كه دشمن من است، رفتار انساني داشته باشم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
29 تنها وقتي به ياد خدا مي‌افتم كه مشكل لاينحلي برايم پيش بيايد.. هميشه غالبا به ندرت هرگز
30 هر چند كسي اين درد را درك نمي‌كند، ولي يكي از دغدغه‌هايم كوتاهي در اعمال مذهبي است. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
31 مهم نيست كساني كه با من رفت و آمد دارند، چه اعتقاداتي دارند. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
32 دوستان من بايد هم دين من باشند. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
33 حتي وقتي فرصت عبادت (نماز، دعا و …) برايم پيش مي‌آيد، تأثيري درحال من ندارد. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
34 حاضر نيستم در امور زندگي‌ام با كسي كه به خداوند معتقد نيست، مراوده و مشورت داشته باشم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
35 برخي اوقات ترديد دارم كه قرآن يا ديگر كتاب‌هاي آسماني واقعاً فرستاده خدا باشند. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
36 وقتي عمل خداپسندانه‌اي انجام مي‌دهم، نگرانم كه مبادا خالصانه نبوده و مقبول خداوند قرار نگيرد. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
37 در برابر حوادث تكان دهنده، خودم را مي‌بازم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
38 سعي مي‌كنم رفتارم و زندگي‌ام را بر اساس آنچه خداوند، پيامبر، ائمه و علماي ديني گفته‌اند، تنظيم كنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
39 وقتي كاري انجام مي‌دهم كه خلاف دستورات مذهبي است، نگران جبران آن هستم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
40 هر چند در برابر سختي ها صبورم، ولي ديگران من را كم تحمل مي‌دانند. هميشه غالبا به ندرت هرگز
41 اگر بتوانم تمام برنامه‌هاي زندگي‌ام و رفتارهايم را بر پايه مذهب و قرآن بنا مي‌كنم. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
42 روزي‌ام را به هر طريقي كه ممكن باشد، كسب مي‌كنم (عزّت نفسم، مهم تر از برخي اصول و ارزشهاست). كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
43 عصبي هستم و به همين خاطر تصميم‌گيري‌هايم طوري است كه بعداً پشيمان مي‌شوم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
44 فكر مي‌كنم بيشتر افراد به رفتار مذهبي تظاهر مي‌كنند (بين فكر و رفتار آنها فاصله است). كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
45 گاهي وسوسه‌ها من را به ترديد در مورد اعتقاداتم وامي‌دارند. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
46 عزت و سربلندي، به دين و ايمان مذهبي بستگي ندارد. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
47 به راحتي موقع انجام عبادات (نماز، روزه، دعا و …) مي‌توانم ذهنم را متمركز كنم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
48 ساكت ماندن در جمع، من را غمگين مي‌كند. هميشه غالبا به ندرت هرگز
49 گاهي احساس مي‌كنم، خدا هم من را از ياد برده است. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
50 تنها چيزهاي مهم براي من محبت خدا، بهشت و هرگونه سعادت اخروي است. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
51 گاهي فكر مي‌كنم كه «آيا درست است كه انسان اين همه سختي و رنج را تحمل و لذت هاي دنيا را به خاطر آخرت رها كند؟» كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
52 عادت دارم که روز را هميشه با سپاس خداوند به پايان ببرم و با ياد او آغاز كنم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
53 همواره عمل كردن به كارهايي كه خودم به ديگران توصيه مي‌كنم، برايم مشكل است. هميشه غالبا به ندرت هرگز
54 وقتي عصباني مي‌شوم، به سختي مي‌توانم خود را كنترل كنم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
55 سعي مي‌كنم خواسته‌هايم را مطابق آنچه خدا از من خواسته است، تنظيم كنم. هميشه غالبا به ندرت هرگز
56 همواره قول و تعهداتي مي‌دهم كه نمي‌توانم به آنها عمل كنم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
57 بالاخره روزي از كساني كه بر من ستم كرده‌اند، انتقام خواهم گرفت. كاملا موافقم تقريبا موافقم تقريبا مخالفم كاملا مخالفم
58 از كساني كه سخن زشت بر زبان جاري مي‌كنند (فحش، دشنام) متنفرم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
59 كمتر اتفاق مي‌افتد كه به زندگي پس از مرگ فكر كنم. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط
60 گاهي اوقات به اين فكر مي‌كنم كه سختي‌هاي زندگي، نوعي امتحان الهي است. كاملا درست تقريبا درست تقريبا غلط كاملا غلط

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *