آزمون روانشناسی

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

 

 

ردیف آیتم ها اصلا هیچگاه نه بیشتر اوقات نه ترجیحا بله همیشه بله الزاما
1 مشورت با والدین            
2 به آرامی صحبت کردن            
3 رفتار مناسب با خانواده            
4 کمک کردن به مادر در کارها            
5 تفریح به همراه والدین            
6 خرید رفتن با والدین            
7 اجازه از والدین جهت بیرون رفتن            
8 اهمیت قائل شدن به والدین            
9 جویا شدن از احوال خانواده            
10 پوشیدن لباس مناسب            
11 پذیرش مسئولیت در انجام امور محوله            
12 در نظر گرفتن وضعیت اقتصادي خانواده            
13 رعایت نظم و انضباط در منزل            
14 صداقت در گفتار            
15 احترام به معلم و سایر کادر مدرسه            
16 پوشیدن لباس و کفش مناسب            
17 صحبت نکردن با سایرین در کلاس            
18 آرایش صورت در مدرسه            
19 کوتاه نگاه داشتن ناخن در مدرسه            
20 مطالعه دروس و انجام تکالیف محوله            
21 مودبانه صحبت کردن با معلم            
22 شرکت در مراسم فوق برنامه            
23 مشارکت و همراهی در اجراي فوق برنامه            
24 رفتار مناسب با همکلاسی ها            
25 رعایت نظم و انضباط درکلاس درس            
26 توجه به برنامه هاي صبحگاهی            
27 به آرامی صحبت کردن در خیابان            
28 پوشش مناسب در خیابان            
29 رعایت نظم و انضباط در خیابان            
30 ارتباط با دیگران در جامعه            

 

 

 

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) است. طیف پاسخگویی آن از نوع هفت گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

گزینه اصلا هیچگاه نه بیشتر اوقات نه ترجیحا بله همیشه بله الزاما
امتیاز 1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
خانواده 14-1
مدرسه 26-15
جامعه 30-27

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر در هر بعد، نشان دهنده رعایت بیشتر هنجار اجتماعی توسط فرد پاسخ دهنده (در آن بعد) خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

در پژوهش خواجه رشیدان (1387) اعتبار پرسشنامه توسط متخصصین فن و نظر صاحبنظران علوم اجتماعی و کمیسیون تحصصی شوراي تحقیقات مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به وسیله روش دو نیمه کردن پرسشنامه و آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که میزان 77/0 بدست آمد که حاکی از پایایی خوب این ابزار می باشد.

 

منبع: خواجه رشدان، فاطمه، (1387)، بررسی میزان رعایت هنجارهاي اجتماعی توسط دانش آموزان دختر دوره متوسطه استان سمنان، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم/شماره اول/ بهار 87.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *