آزمون روانشناسی

پرسشنامه هوش سازماني

 

هوش سازماني نخستين بار در سال 2003 ميلادي توسط البرت شت طراحي شده و  از 46 سوال در طيف 5 درجه اي تشكيل شده است

  كاملا مخالف مخالف تا حدوي موافق موافق كاملا موافق
 1- كاركنان از خود كوشش مضاعف نشان مي دهند          
2- استراتژيهاي سازمان هر ساله مورد بازنگري قرار مي گيرد          
3- بيانه ي اهداف سازمان روشن و شفاف است          
4-كاركنان با يكديگر روابط مداوم و پايداري دارند          
5-كاركنان به سازمان محل كار خود افتخار مي كنند          
6-نگرش مديران معطوف به كار است          
7-مديران دانش را ارج مي نهند          
8-كاركنان به يكديگر كمك مي كنند          
9-تمام كاركنان در برنامه ها و دستاورد هاي سازمان سهيم هستند          
10كيفيت زندگي كاري مورد توجه است          
11-بازخورد ها به كاركنان انتقال پيدا مي كند          
12-ساختار سازمان با فرايند انجام كار تناسب دارد          
13-فرايند انجام كار تكاملي است          
14-جو سازماني آمادگي پذيرش تغيير را دارد          
15-همكاران در باره استراتژيهاي سازمان با يكديگر بحث مي كنند          
16-كاركنان انتظارات سازمان را درك مي كنند          
17-مباني ارزشي در سازمان وجود دارد          
18 خط مش هاي عملياتي از رسالت سازمان حمايت مي كنند          
19-كاركنان به موفقيت اعتقاد دارند          
20-سيستم هاي اطلاعاتي قدرتنمد و توانا هستند          
21-يادگيري و رشد حرفه اي كاركنان در سازمان مورد توجه است          
22-تحولات محيطي با دقت مورد نظر قرار مي گيرد          
23-مديران از مهارت هاي كاركنان سازمان قدرداني مي كنند          
24-امكان نقد منصفانه در مورد سازمان وجود دارد          
25-رفتار مديران بيانگر الگوي تعهد سازماني هستند          
26-ارزشمند بودن مشتري براي سازمان يك اصل است          
27-مديران اهداف سازماني را به كاركنان انتقال مي دهند          
28-پيشرفت شغلي تشويق مي شود          
29-مديران جديد ترين روش هاي علمي را براي اداره سازمان به كار مي گيرند          
30-فرهنگ سهيم شدن در دانش وجود دارد          
31-حد و مرزي براي خلق ايده پردازي وجود ندارد          
32-ارتقاء كاركنان مبتني بر شايستگي است          
33-گروه نقش تسهيل كننده اي در فرايند هاي  سازماني دارد          
34-رهبران اشتباهات را مي پذيرند          
35-اطلاعات در باره عملكرد سازمان به آساني در دسترس مي باشد          
36-كاركنان حس تعاق سازماني دارند          
37-كاركنان از صميم قلب به سازمان علاقمند هستند          
38-رويه هاي انجام امور تسهيل كننده است          
39-رسالت هاي سازمان منظم و شفاف است          
40-فرصت هاي پيشرفت شغلي در سازمان  وجود دارد          
41-تفويض اختيار در سازمان انجام مي شود          
42-از بيانيه  هاي اهداف سازمان براي انجام كار استفاده مي شود          
43-نوآوري در سازمان مورد تشويق قرار مي گيرد          
44-كاركنان در سازمان ايده هاي جديد و خلاق را درك مي كنند          
45-بوروكراسي در سازمان در حداقل است          
46-سازمان مديران غير كارآمد را تحمل نمي كند          
47-كاركنان از حس مشاركت بالائي برخوردارند          
48-سازمان در تلاش براي شناسائي رهبران آينده است          
49-مديران مسائل و مشكلات عملكردي سازمان را حل مي كنند          

 

 

 

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملا موافقم 5، موافقم 4، تا حدودی موافقم 3، مخالفم  2 و کاملا مخالفم  1 امتیاز در نظر بگیرید.

جمع کلی امتیازات پرسشنامه در هر بعد، نشان دهنده آن بعد در پاسخ دهنده می باشد. ابعاد پرشنامه با توجه به سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

جدول توزيع تناظر سوالهاي پرسشنامه هوش سازماني  با شاخص ها

شاخص ها شماره سوال
بينش استراتژيك 2-3-15-17-22-42-48
سرنوشت مشترك 4-9-19-33-36-44-47
تمايل به تغيير 13-14-24-28-34-43-45
جرات و شهامت 1-5-6-10-25-37-40
اتحاد و توافق 12-18-20-26-38-39-41
كاربرد دانش 7-21-23-29-30-31-35
فشار عملكرد 8-11-16-27-32-46-49

 

روایی و پایایی

پرسشنامه هوش سازمانی توسط البرخت (Alberchet., 2003) به منظور میزان هوش سازمانی طراحی گردیده است این پرسشنامه شامل 49 گویه که براساس طیف 5 گانه لیکرت و 7 مولفه ، چشم انداز استراتژیک، سرنوشت  مشترک، میل به تغییر،روحیه، اتحاد و توافق و کاربرد دانش است.این پرسشنامه در سال 1386 توسط کهن سال  به فارسي ترجمه شده است و مورد روایی قرار گرفته  که تعداد سوالات از 49 سوال به 36 سوال کاهش پیدا کرد

این پرسشنامه در سال 1385 توسط ابزری و ستاری قهفرخی در بررسی  هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با ضریب الفای کرونباخ 93/و در سال 1386 توسط عزیزی در بررسی هوش سازمانی و مدیریت دانش با ضریب الفای85/ مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال 1389 پايايي اين ابزار  توسط اقايان طهماسبي، باقر زاده، قنواتي، جبار ي و كهن سال مورد بررسي قرار گرفته است كه به ترتيب 92/، 92/، 95/، 93/ و 89/ بدست آمده است و در همين سال توسط خود پژوهشگر مورد محاسبه قرار گرفته كه پايايي ابزار 90/ بدست امده است و روايي ابزاردر تمام تحقيقات   ذكر شده، مورد تاييد اساتيد و متخصصان قرار گرفته است.

شيوه نمره گذاري هر آيتم ، مستقيم وبه صورت كاملا موافقم 5، موافقم 4، نظري ندارم 3، مخالفم 2، كاملا مخالفم 1 مي باشد. نحوه امتیاز بندی هوش سازمانی در چهار طبقه زیر تقسیم می شود.

97-49 هوش سازماني ضعيف 146-98 هوش سازماني متوسط 195 – 147 هوش سازماني زياد 245-196 هوش سازماني بسيار زياد

ماخذ: کهن سال، هاجر، 1388، بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی و رابطهي آن با تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *