آزمون روانشناسی

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

 

لطفا هر یک از تغییرات حیات خانواده خود را بخوانید و مشخص کنید که آیا این تغییر در 6 ماه گذشته در خانواده شما رخ داده است یا خیر. با گذاشتن علامت در مربع مربوطه، یکی از سه پاسخ را انتخاب کنید.

بله، این تغییر شخصا برای خودم اتفاق افتاده است.

بله، این تغییر برای یکی از اعضای خانواده (ولی نه من) اتفاق افتاده است.

خیر، این تغییر برای هیچ یک از اعضای خانواده من اتفاق نیفتاده است.

ردیف عبارات بله، این تغییر شخصا برای خودم اتفاق افتاده

است.

 

بله، این تغییر برای یکی از اعضای خانواده (ولی نه

من) اتفاق افتاده است.

 

خیر، این تغییر برای هیچ یک از اعضای خانواده

من اتفاق نیفتاده است.

 

1 یکی از اعضای خانواده من کار تازه ای شروع کرده است.      
2 یکی از والدینم شغل خود را از دست داده و یا رها کرده است.      
3 والدینم طلاق گرفته، و یا با قهر، از هم جدا هستند.      
4 یکی از والدینم ازدواج مجدد داشته است.      
5 یکی از اعضای خانواده ام ازدواج کرده است.      
6 خانواده ام متوجه شده که یکی از اعضای آن اختلال یادگیری دارد.      
7 والدینم کودکی را به فرزندی قبول کرده اند.      
8 یکی از اعضای خانواده، وارد دوره راهنمایی یا دبیرستان شده است.      
9 یکی از کودکان یا نوجوانان خانواده وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی یا نیروهای مسلح شده است.      
10 یکی از والدینم شروع به تحصیل کرده است.      
11 برادرم یا خواهرم خانه را ترک کرده است.      
12 یکی از اعضای جوان، ولی بزرگسال خانواده، وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی با نیروهای مسلح شده است.      
13 یکی از والدینم یا هر دوی آنها شغل خود را تغییر داده و یا شغل تازه ای را شروع کرده اند.      
14 خانواده به منزل تازه ای نقل مکان کرده است.      
15 یکی از اعضای مجرد خانواده باعث بی آبرویی شده است.      
16 یک عضو خانواده ام اقدام به سقط جنین کرده است.      
17 برادر یا خواهری متولد شده است.      
18 یک عضو مجرد خانواده دوستی از جنس مخالف پیدا کرده است.      
19 خانواده به علت فقر تحت قیومیت تامین اجتماعی یا کمک های دولتی قرار گرفته است.      
20 خانواده از آتش سوزی، سرقت، ورشکستگی یا سایر فاجعه ها صدمه دیده و یا ناوبد گشته است.      
21 برادر یا خواهری فوت شده است.      
22 پدر و یا مارد فوت شده اند.      
23 یک خویشاوند نزدیک فوت شده است.      
24 یکی از دوستان یا اعضای نزدیک خانواده فوت شده است.      
25 یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک خانواده اقدام به خودکشی یا خودکشی منجر به فوت داشته است.      
26 یک عضو خانواده شدیدا بیمار یا مصدوم شده است.      
27 یک عضو خانواده در بیمارستان بستری شده است.      
28 یکی از اعضای خانواده معلولیت جسمی پیدا کرده یا دچار بیماری دراز مدتی (مانند آسم) شده است.      
29 یک عضو خانواده مشکل عاطفی پیدا کرده است.      
30 یکی از پدر و مادربزرگ ها شدیدا بیمار شده است.      
31 پدر و مادر مسئولیت بیشتری برای مراقبت از پدر و یا مادربزرگ پیدا کرده است.      
32 یکی از اعضای خانواده فرار کرده است.      
33 خانواده به علت چک بی محل یا هزینه، زیر بار بدهی رفته است.      
34 هزینه های خانواده به علت مراقبت های پزشکی، خوراک، پوشاک و سوخت (گازوئیل، گاز و نفت) ازفایش یافته است.      
35 اوقات دور بدن پدر و یا مادر از خانواده زیاد شده است.      
36 یک عضو بزرگسال ولی جوان خانواده در مقابل همکاری و همراهی با خانواده مراقبت می کند.      
37 بحث و جدال والدین افزایش یافته است.      
38 بحث و جدل نوجوانان خانواده با یکدیگر زیاد شده است.      
39 بین والدین و جوانان بحث و نارحتی بر سر ظاهر افراد (مانند لباس یا آرایش مو) زیاد شده است.      
40 بحث بر سر کار کردن در خانه زیاد شده است.      
41 یک عضو خانواده از دارو یا مواد مخدر (بدون تجویز دکتر) استفاده می کند.      
42 یک عضو خانواده مشروب زیادی می خورد.      
43 نوجوان یا جوان خانواده از مدرسه اخراج یا ترک تحصیل کرده است.      
44 بین والدین و جوانان بحث و ناراحتی بر سر مصرف سیگار، الکل یا مواد مخدر زیاد شده است.      
45 یکی از اعضای خانواده به زندان یا مرکز اصلاح و تربیت افتاده است.      
46 یک عضو خانواده مورد سرقت یا حمله (جسمی یا جنسی) قرار گرفته است.      

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای اندازه گیری محرک های تنش زا و فشارهای جوانان تدوین شده است. این ابزار فرم اصلاح شده یک پرسشنامه 31 سوالی است.

نمره کامل پرسشنامه وقایع خانوادگی جوانان به آسانی با دادن نمره 1 به تمام پاسخ های بله و جمع کردن کل پاسخ سوالات بدست می آید.

پایایی (اعتبار) و روایی

این پرسشنامه با آلفای 85/0 از همسانی درونی خوبی برخوردار است. این مقیاس با همبستگی 85/0 در بازآزمایی، ثبات بسیار خوبی دارد.

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی جوانان با توجه به مصرف مواد نوجوانان و کانون کنترل سلامتی نوجوانان از روایی همزمان خوبی برخوردار است. این پرسشنامه GPA دانشگاه را نیز به خوبی پیش بینی می کند.

منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *