آزمون روانشناسی

پرسشنامۀ استفاده بهینه از وقت

 

 

آیا زمان به نفع شما کار می کند؟

 

” اگر  می خواهید کاری درست و سریع انجام گیرد ، آن را به فردی پرکار بسپارید”. این یک ضرب المثل قدیمی است که حقایق فراوانی در خود نهفته دارد . اما چگونه چنین چیزی
ممکن است ؟

یک فرد پر کار ، فردی است که همیشه سرش شلوغ است و انسان تصور می کند او آخرین فردی است که بتواند برای انجام کاری دیگر ، وقت پیدا  کند . کلید درک این به اصطلاح معما از عبارت ” پیدا کردن وقت ” میسر می شود .

افرادپر کار و موفق نیازی به پیدا کردن وقت ندارند ، آنان می دانند که از آن بهره مندند و صرفاً از آن بهره می گیرند . اما پر کاری داریم تا پر کاری . همۀ ما افرادی را می شناسیم که از فرط مشغله از نفس افتاده اند ، با شتاب از سویی به سوی دیگر می روند و ظاهراً هر گز هم به جایی نمی رسند . مشکل آنان این است که وقت کم می آورند و درک نمی کنند که اگر می دانستند چگونه از وقت خود استفاده کنند هرگز وقت کم نمی آوردند .

آیا شما می دانید چگونه از وقت خود استفاده کنید؟ چند ساعت از وقت خود را هدر می دهید و چند ساعت از آن مورد استفادۀ بهینۀ شما قرار می گیرد؟ آیا روزها برایتان بسیار کوتاه یا بس طولانی است؟ پرسشنامۀ زیر را با دقت پاسخ گوئید ، شاید نکات آموزنده ای دستگیرتان شود.

 

 • آیا از کارهایی که باید انجام گیرد، فهرست تهیه می کنید؟

الف- به ندرت           ب- اغلب                 ج- گاهی

 

 • اگر پاسخ شما به سؤال یک ، ب یا ج است ، پس از تهیۀ فهرست چه اتفاقی می افتد ؟

الف- فرست نمی کنید تا موارد فهرست را انجام دهید.

ب- موارد فهرست را یک به یک انجام می دهید.

ج- برخی از آنها را به انجام می رسانید.

 

 • آیا احساس می کنید که خیلی سرتان شلوغ است اما ظاهراً کاری از پیش نمی برید؟

الف- اغلب               ب- گاهی                  ج- به ندرت

 

 • آخرین باری که برای استراحت خود وقت گذاشته اید، چه موقع بود ؟

الف- حدود سه روز پیش

ب- بیش از سه ماه پیش

ج- در حدود دو هفته قبل

 

 • آیا به خاطر اتلاف وقت ، مجبورید در آخرین دقایق ، کار را با شتاب زدگی انجام دهید ؟

الف- گاهی               ب- به ندرت              ج- اغلب

 

 • آیا درباره خودتان این نظر را دارید که :

الف- همیشه وقت شناس هستید؟

ب- گاهی اوقات تأخیر می کنید؟

ج- اصلاً وقت شناس نیستید؟

 

 • می خواهید سوار اتوبوس شوید و موقعی به ایستگاه می رسید که اتوبوس در حال حرکت است .آیا به خود زحمت می دهید تا به دنبال آن بدوید؟

الف- بله         ب- خیر                   ج- تنها در صورتی که ضرورت داشته باشد.

 

 • اگر شبها کار کرده اید، آیا به این خاطر بوده است که :

الف- دوست داشتید شبها کار کنید زیرا در آن موقع کسی مزاحم کارتان نیست.

ب- در گرداب ندانم کاریهای خود غرق شده بودید و فرصت نکردید تا کار دیگری پیدا کنید.

ج- کار شبانه ، فوریت داشت و غیر منتظره بود.

 

 • آیا احساس می کنید برای انجام کارهای مورد علاقه خود ، آنقدر سرتان شلوغ است که نمی توانید به آنها برسید؟

الف- گاهی      ب- اغلب                 ج- خیر

 

 • آیا عادت به شتاب و عجله دارید ، حتی وقتی که نیازی به این کار نیست؟

الف- بله                  ب- خیر

 

 • آیا باید تحت فشار باشید تا بتوانید کاری را با جدیت و سرعت انجام دهید؟

الف- بله

ب- خیر

ج- گاهی و آن هم در صورتی است که خسته باشید و یا کارمورد بحث ، جالب نباشد.

 

 • آیا تلاش نموده اید صبح زود از خواب برخیزید تا به موقع در جایی حضور رسانید ولی در نهایت با تأخیر به آنجا رسیده باشید؟

الف- بله                            ب-خیر

 

 • کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دهید؟

الف- تعطیلاتی آرام و بی دغدغه در کنار دریا.

ب- تعطیلاتی فشرده همراه با بازدید از مکان های سیاحتی و انجام بسیاری از کارهای دیگر .

ج- ترکیبی از فعالیت و استراحت مطلق.

 

 • آیا دیگران از شما می پرسند چگونه از پس این همه کار بر می آئید؟

الف- اغلب اوقات

ب- خیر ، این پرسش مسخره است.

ج-گاهی

 

 • آیا هرگز تصمیم گرفته اید برنامه ای منظم مانند نرمش ده دقیقه ای را در فعالیتهای خود بگنجانید؟

الف-بله                             ب- خیر

 

 • اگر پاسخ به سؤال شمارۀ 15مثبت است، آیا

الف- تنها چند روزی به قول خود وفا کرده اید؟

ب -هفته ها و یا ماهها به قول خود وفا کرده اید ؟

ج- به قول خود وفا دارید اما نه آنگونه که برنامه ریزی کرده بودید؟

 

 • وقتی کار ناخوشایندی را باید انجام دهید ، آیا

الف- خیلی سریع آن را به اتمام می رسانید ؟

ب- به تأخیر می اندازید ، به این امید که شاید دیگر نیازی به انجامش نباشد ؟

ج- کم کم  و به تدریج آن را انجام می دهید؟

 

 • آیا بهانه می آورید که “برای … وقت ندارید”؟

الف- اغلب

ب- تنها در صورتی که واقعیت داشته باشد.

ج- گاهی

 

 • وقتی بچه بودید ، آیا

الف- اجازه داشتید وقتتان را خودتان تنظیم کنید؟

ب-مجبور به پیروی از برنامه ای بودید که والدینتان برای شما تنظیم کرده بودند؟

ج- اوقات فراغت را به میل خود تنظیم می کردید اما مجبور بودید تکالیف مدرسه و دیگر وظایف خانه را سر ساعت مقرر انجام دهید؟

 

 • اگر فرصت می یافتید تا به طور مستقل کار کنید و ساعات کار خود را خودتان تنظیم کنید ، آیا

الف- با کمال میل چنین می کردید؟

ب- نگران بودید که نتوانید به تنهایی و بدون نظارت ، کار را در منزل انجام دهید؟

ج- یقین می کردید که هرگز کاری را از پیش نخواهید برد ؟

 

 • آیا تأخیر دیگران شما را ناراحت می کند؟

الف- بله، این کار بسیار آزاردهنده است.

ب- خیر

ج-گاهی

 

 • آیا همواره احساس می کنید کسی مانع از این می شود که شما با آرامش مشغول کارتان شوید؟

الف- بلی                           ب- خیر

 

 

 • وقتی برای چیزی باید نیم ساعت صبر کنید ، آیا

الف- با مطالعه و یا انجام کار دیگری خود را سرگرم می کنید؟

ب- صرفاً استراحت می کنید؟

ج- بی حوصله و بی قرار می شوید اما کار دیگری نمی کنید؟

 

 • عصرها که به منزل می آئید، آیا

الف- از فرط خستگی دراز می کشید ؟

ب- خوشحال هستید، گاهی استراحت می کنید و گاه به کارهای دیگری می پردازید؟

ج- به کار ادامه می دهید، یا به کارهای شخصی می پردازید و یا سرگرمیهای مورد علاقۀ خود را پی می گیرید؟

 

 • کدام یک از اوقات زیر بهترین وقت روز برای شما به حساب می آیند؟

الف- صبح               ب- بعدازظهر            ج- سرشب

 

 • آیا شلوغ ترین ساعت کاری شما با بهترین وقت شما در روز ، در یک زمان روی می دهد ؟

الف- بله                  ب-خیر

 

 • آیا احساس می کنید که خود را حسابی درگیر کرده اید ؟

الف- به ندرت            ب- گاهی                           ج-اغلب

 

 • به طور کلی آیا شما فردی

الف- بسیار صبور هستید؟

ب- بسیار بی حوصله هستید؟

ج- تا حدودی صبور هستید؟

 

 • آیا کارهای خود را قبل از زمان مقرر به اتمام می رسانید ؟

الف- به ندرت            ب- اغلب                           ج- گاهی

 

 • وقتی به سفر می روید ، آیا

الف- از قبل و با حوصله وسایل سفر را در چمدان می گذارید؟

ب- در آخرین لحظه ، هر چه گیرتان آمد درون چمدان می گذارید؟

ج- وسایل خود را در اندک زمانی قبل از سفر جمع و جور می کنید؟

 

 

امتیازات

 

(امتیازات را جمع کنید تا به تحلیل مورد نظر دست یابید)

کلید نمره گذاری
سئوال الف ب ج سئوال الف ب ج
1 3 5 1 16 1 5 3
2 1 5 3 17 5 1 3
3 1 3 5 18 1 5 3
4 5 1 3 19 3 1 5
5 3 5 1 20 5 3 1
6 5 3 1 21 5 3 1
7 1 3 5 22 1 3
8 3 1 5 23 5 3 1
9 3 1 5 24 1 3 5
10 1 3 25 5 3 3
11 1 5 3 26 5 1
12 1 5 27 5 3 1
13 3 1 5 28 3 1 5
14 5 1 3 29 1 5 3
15 5 1 30 5 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل

 

آیا برای آزمودنی زمان با سرعت یا به کندی می گذرد ؟ استفاده مطلوب از زمان ، یک هنر واقعی است . امتیاز آزمودنی باید بین 30 و 140 باشد و این نشانۀ آن است که آیا زمان در کنترل آزمودنی است یا آزمودنی بردۀ زمان است .

 

امتیاز کسب شده تفسیر
 

 

50-30

با این امتیاز پایین ، آزمودنی از جمله بردگان زمان است . زمان موجب نگرانی او می شود و شاید حتی تمام افکار آزمودنی را به خودش مشغول کند . آزمودنی به طور مرتب از زمان و گذر آن آگاه است اما با این وجود هیچ نمی داند چگونه از آن استفاده کند . واقعیت این است که زندگی آزمودنی به هیچ وجه سازمان ندارد یا لااقل سازمان درستی ندارد . متأسفانه افرادی مانند ایشان همیشه به دنبال “پیدا کردن وقت” برای نظم بخشیدن به زندگی خود هستند و از این رو همچنان بردۀ زمان باقی می مانند.
 

 

 

70-51

آزمودنی نگرانی زیادی دربارۀ زمان دارد و در واقع نمی داند چگونه از آن استفاده کند . احتمالاً آزمودنی نمونۀ کامل فردی است که در انجام کار شتاب می کند و از این رو مرتکب اشتباهات احمقانه ای  می شود و به همین جهت باید وقت بیشتری صرف اشتباهات کند ، در صورتی که اگر شتاب نمی کرد احتمالاً وقت کمتری صرف می شد . متأسفانه خود آزمودنی نیز می داند  که کارهایش همیشه با تأخیر همراه است و همین امر اضطراب و دلواپسی را در او دامن می زند که به نوبۀ خود تأخیر بیشتری را سبب می شود . آزمودنی در زندگی خود به سازماندهی ، تأنی و شکیبایی بیشتری نیاز دارد و طرز برخورد وی با جهان پیرامونش باید متین تر و سنجیده تر باشد.
 

 

95-71

این یک امتیاز متوسط است ، آزمودنی زیاد سخت نمی گیرد . شاید کمی بی روحیه و سست باشد اما مطمئناً فرد عجولی نیست و اغلب در انجام وظایف خود موفق است . در مقایسه با دیگران ، بهره وری بالایی ندارد اما این امر هم خیال او را نمی آزارد.آزمودنی می داند چگونه آرامش خود را فراهم کند و در واقع بیش از کسانی که امتیاز بالاتری را بدست می آورند ، از زندگی خود لذت می برد . وی گذر زمان را به عنوان امری غیر قابل اجتناب پذیرفته و با آن کنار آمده است . نه بردۀ زمان است و نه زمان را در کنترل خود دارد.
 

 

120-96

مطمئناً آزمودنی می داند چگونه از وقت خود استفاده کند . او ذهن سازمان یافته ای دارد و آموخته است خود را با افرادی که طبیعتی مشابه وی دارند ، سرگرم کند. گاهی اوقات دیگران از انجام این همه کار از سوی آزمودنی بدون خستگی و از دست دادن شادابی حیرت می کنند . او آموخته است چگونه از زمان استفاده کند و می داند که استفاده صحیح از زمان چه مزایایی دارد. آزمودنی باید فعالیت بیشتر را از سرش دور کند زیرا آرامش ذهنی او را در هم می ریزد . برای آنکه واقعاً فرد منظمی باشد باید برای استراحت و آرامش خود نیز وقت بگذارد.
 

 

بیش از 120

زمان کاملاً مطیع ارادۀ آزمودنی است و یا لااقل چنین فکر می کند. متأسفانه وسواس وی دربارۀ وقت و اهمیتی که به موضوع می دهد از او یک برده می سازد و ارادۀ آزمودنی را در پیچ و خم گذر خویش در بند می کشد. شاید سطح بهره وری آزمودنی خیلی بالا باشد اما این امر به قیمت دلواپسی و اضطراب وی و نیز تمایل به برداشتن لقمه ای بزرگتر از دهانش تمام می شود. حقیقت این است که آزمودنی به جای کنترل زمان ، با تیک تاک لحظه ها ، مسابقه گذاشته است . البته در امور کاری ، وی مسابقه را می برد اما مطمئناً توانایی استراحت و آرامش را از خود سلب می کند . با این وجود هنوز هم برای استراحت دیر نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامۀ  آزمون استفاده بهینه از وقت

شماره الف ب ج
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره الف ب ج
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *