بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه های روانشناسی دسته‌بندی نشده

پرسشنامۀ استفاده بهینه از وقت

اشتراک گذاری

 

 

آیا زمان به نفع شما کار می کند؟

 

” اگر  می خواهید کاری درست و سریع انجام گیرد ، آن را به فردی پرکار بسپارید”. این یک ضرب المثل قدیمی است که حقایق فراوانی در خود نهفته دارد . اما چگونه چنین چیزی
ممکن است ؟

یک فرد پر کار ، فردی است که همیشه سرش شلوغ است و انسان تصور می کند او آخرین فردی است که بتواند برای انجام کاری دیگر ، وقت پیدا  کند . کلید درک این به اصطلاح معما از عبارت ” پیدا کردن وقت ” میسر می شود .

افرادپر کار و موفق نیازی به پیدا کردن وقت ندارند ، آنان می دانند که از آن بهره مندند و صرفاً از آن بهره می گیرند . اما پر کاری داریم تا پر کاری . همۀ ما افرادی را می شناسیم که از فرط مشغله از نفس افتاده اند ، با شتاب از سویی به سوی دیگر می روند و ظاهراً هر گز هم به جایی نمی رسند . مشکل آنان این است که وقت کم می آورند و درک نمی کنند که اگر می دانستند چگونه از وقت خود استفاده کنند هرگز وقت کم نمی آوردند .

آیا شما می دانید چگونه از وقت خود استفاده کنید؟ چند ساعت از وقت خود را هدر می دهید و چند ساعت از آن مورد استفادۀ بهینۀ شما قرار می گیرد؟ آیا روزها برایتان بسیار کوتاه یا بس طولانی است؟ پرسشنامۀ زیر را با دقت پاسخ گوئید ، شاید نکات آموزنده ای دستگیرتان شود.

 

 • آیا از کارهایی که باید انجام گیرد، فهرست تهیه می کنید؟

الف- به ندرت           ب- اغلب                 ج- گاهی

 

 • اگر پاسخ شما به سؤال یک ، ب یا ج است ، پس از تهیۀ فهرست چه اتفاقی می افتد ؟

الف- فرست نمی کنید تا موارد فهرست را انجام دهید.

ب- موارد فهرست را یک به یک انجام می دهید.

ج- برخی از آنها را به انجام می رسانید.

 

 • آیا احساس می کنید که خیلی سرتان شلوغ است اما ظاهراً کاری از پیش نمی برید؟

الف- اغلب               ب- گاهی                  ج- به ندرت

 

 • آخرین باری که برای استراحت خود وقت گذاشته اید، چه موقع بود ؟

الف- حدود سه روز پیش

ب- بیش از سه ماه پیش

ج- در حدود دو هفته قبل

 

 • آیا به خاطر اتلاف وقت ، مجبورید در آخرین دقایق ، کار را با شتاب زدگی انجام دهید ؟

الف- گاهی               ب- به ندرت              ج- اغلب

 

 • آیا درباره خودتان این نظر را دارید که :

الف- همیشه وقت شناس هستید؟

ب- گاهی اوقات تأخیر می کنید؟

ج- اصلاً وقت شناس نیستید؟

 

 • می خواهید سوار اتوبوس شوید و موقعی به ایستگاه می رسید که اتوبوس در حال حرکت است .آیا به خود زحمت می دهید تا به دنبال آن بدوید؟

الف- بله         ب- خیر                   ج- تنها در صورتی که ضرورت داشته باشد.

 

 • اگر شبها کار کرده اید، آیا به این خاطر بوده است که :

الف- دوست داشتید شبها کار کنید زیرا در آن موقع کسی مزاحم کارتان نیست.

ب- در گرداب ندانم کاریهای خود غرق شده بودید و فرصت نکردید تا کار دیگری پیدا کنید.

ج- کار شبانه ، فوریت داشت و غیر منتظره بود.

 

 • آیا احساس می کنید برای انجام کارهای مورد علاقه خود ، آنقدر سرتان شلوغ است که نمی توانید به آنها برسید؟

الف- گاهی      ب- اغلب                 ج- خیر

 

 • آیا عادت به شتاب و عجله دارید ، حتی وقتی که نیازی به این کار نیست؟

الف- بله                  ب- خیر

 

 • آیا باید تحت فشار باشید تا بتوانید کاری را با جدیت و سرعت انجام دهید؟

الف- بله

ب- خیر

ج- گاهی و آن هم در صورتی است که خسته باشید و یا کارمورد بحث ، جالب نباشد.

 

 • آیا تلاش نموده اید صبح زود از خواب برخیزید تا به موقع در جایی حضور رسانید ولی در نهایت با تأخیر به آنجا رسیده باشید؟

الف- بله                            ب-خیر

 

 • کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دهید؟

الف- تعطیلاتی آرام و بی دغدغه در کنار دریا.

ب- تعطیلاتی فشرده همراه با بازدید از مکان های سیاحتی و انجام بسیاری از کارهای دیگر .

ج- ترکیبی از فعالیت و استراحت مطلق.

 

 • آیا دیگران از شما می پرسند چگونه از پس این همه کار بر می آئید؟

الف- اغلب اوقات

ب- خیر ، این پرسش مسخره است.

ج-گاهی

 

 • آیا هرگز تصمیم گرفته اید برنامه ای منظم مانند نرمش ده دقیقه ای را در فعالیتهای خود بگنجانید؟

الف-بله                             ب- خیر

 

 • اگر پاسخ به سؤال شمارۀ 15مثبت است، آیا

الف- تنها چند روزی به قول خود وفا کرده اید؟

ب -هفته ها و یا ماهها به قول خود وفا کرده اید ؟

ج- به قول خود وفا دارید اما نه آنگونه که برنامه ریزی کرده بودید؟

 

 • وقتی کار ناخوشایندی را باید انجام دهید ، آیا

الف- خیلی سریع آن را به اتمام می رسانید ؟

ب- به تأخیر می اندازید ، به این امید که شاید دیگر نیازی به انجامش نباشد ؟

ج- کم کم  و به تدریج آن را انجام می دهید؟

 

 • آیا بهانه می آورید که “برای … وقت ندارید”؟

الف- اغلب

ب- تنها در صورتی که واقعیت داشته باشد.

ج- گاهی

 

 • وقتی بچه بودید ، آیا

الف- اجازه داشتید وقتتان را خودتان تنظیم کنید؟

ب-مجبور به پیروی از برنامه ای بودید که والدینتان برای شما تنظیم کرده بودند؟

ج- اوقات فراغت را به میل خود تنظیم می کردید اما مجبور بودید تکالیف مدرسه و دیگر وظایف خانه را سر ساعت مقرر انجام دهید؟

 

 • اگر فرصت می یافتید تا به طور مستقل کار کنید و ساعات کار خود را خودتان تنظیم کنید ، آیا

الف- با کمال میل چنین می کردید؟

ب- نگران بودید که نتوانید به تنهایی و بدون نظارت ، کار را در منزل انجام دهید؟

ج- یقین می کردید که هرگز کاری را از پیش نخواهید برد ؟

 

 • آیا تأخیر دیگران شما را ناراحت می کند؟

الف- بله، این کار بسیار آزاردهنده است.

ب- خیر

ج-گاهی

 

 • آیا همواره احساس می کنید کسی مانع از این می شود که شما با آرامش مشغول کارتان شوید؟

الف- بلی                           ب- خیر

 

 

 • وقتی برای چیزی باید نیم ساعت صبر کنید ، آیا

الف- با مطالعه و یا انجام کار دیگری خود را سرگرم می کنید؟

ب- صرفاً استراحت می کنید؟

ج- بی حوصله و بی قرار می شوید اما کار دیگری نمی کنید؟

 

 • عصرها که به منزل می آئید، آیا

الف- از فرط خستگی دراز می کشید ؟

ب- خوشحال هستید، گاهی استراحت می کنید و گاه به کارهای دیگری می پردازید؟

ج- به کار ادامه می دهید، یا به کارهای شخصی می پردازید و یا سرگرمیهای مورد علاقۀ خود را پی می گیرید؟

 

 • کدام یک از اوقات زیر بهترین وقت روز برای شما به حساب می آیند؟

الف- صبح               ب- بعدازظهر            ج- سرشب

 

 • آیا شلوغ ترین ساعت کاری شما با بهترین وقت شما در روز ، در یک زمان روی می دهد ؟

الف- بله                  ب-خیر

 

 • آیا احساس می کنید که خود را حسابی درگیر کرده اید ؟

الف- به ندرت            ب- گاهی                           ج-اغلب

 

 • به طور کلی آیا شما فردی

الف- بسیار صبور هستید؟

ب- بسیار بی حوصله هستید؟

ج- تا حدودی صبور هستید؟

 

 • آیا کارهای خود را قبل از زمان مقرر به اتمام می رسانید ؟

الف- به ندرت            ب- اغلب                           ج- گاهی

 

 • وقتی به سفر می روید ، آیا

الف- از قبل و با حوصله وسایل سفر را در چمدان می گذارید؟

ب- در آخرین لحظه ، هر چه گیرتان آمد درون چمدان می گذارید؟

ج- وسایل خود را در اندک زمانی قبل از سفر جمع و جور می کنید؟

 

 

امتیازات

 

(امتیازات را جمع کنید تا به تحلیل مورد نظر دست یابید)

کلید نمره گذاری
سئوال الف ب ج سئوال الف ب ج
1 3 5 1 16 1 5 3
2 1 5 3 17 5 1 3
3 1 3 5 18 1 5 3
4 5 1 3 19 3 1 5
5 3 5 1 20 5 3 1
6 5 3 1 21 5 3 1
7 1 3 5 22 1 3
8 3 1 5 23 5 3 1
9 3 1 5 24 1 3 5
10 1 3 25 5 3 3
11 1 5 3 26 5 1
12 1 5 27 5 3 1
13 3 1 5 28 3 1 5
14 5 1 3 29 1 5 3
15 5 1 30 5 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل

 

آیا برای آزمودنی زمان با سرعت یا به کندی می گذرد ؟ استفاده مطلوب از زمان ، یک هنر واقعی است . امتیاز آزمودنی باید بین 30 و 140 باشد و این نشانۀ آن است که آیا زمان در کنترل آزمودنی است یا آزمودنی بردۀ زمان است .

 

امتیاز کسب شده تفسیر
 

 

50-30

با این امتیاز پایین ، آزمودنی از جمله بردگان زمان است . زمان موجب نگرانی او می شود و شاید حتی تمام افکار آزمودنی را به خودش مشغول کند . آزمودنی به طور مرتب از زمان و گذر آن آگاه است اما با این وجود هیچ نمی داند چگونه از آن استفاده کند . واقعیت این است که زندگی آزمودنی به هیچ وجه سازمان ندارد یا لااقل سازمان درستی ندارد . متأسفانه افرادی مانند ایشان همیشه به دنبال “پیدا کردن وقت” برای نظم بخشیدن به زندگی خود هستند و از این رو همچنان بردۀ زمان باقی می مانند.
 

 

 

70-51

آزمودنی نگرانی زیادی دربارۀ زمان دارد و در واقع نمی داند چگونه از آن استفاده کند . احتمالاً آزمودنی نمونۀ کامل فردی است که در انجام کار شتاب می کند و از این رو مرتکب اشتباهات احمقانه ای  می شود و به همین جهت باید وقت بیشتری صرف اشتباهات کند ، در صورتی که اگر شتاب نمی کرد احتمالاً وقت کمتری صرف می شد . متأسفانه خود آزمودنی نیز می داند  که کارهایش همیشه با تأخیر همراه است و همین امر اضطراب و دلواپسی را در او دامن می زند که به نوبۀ خود تأخیر بیشتری را سبب می شود . آزمودنی در زندگی خود به سازماندهی ، تأنی و شکیبایی بیشتری نیاز دارد و طرز برخورد وی با جهان پیرامونش باید متین تر و سنجیده تر باشد.
 

 

95-71

این یک امتیاز متوسط است ، آزمودنی زیاد سخت نمی گیرد . شاید کمی بی روحیه و سست باشد اما مطمئناً فرد عجولی نیست و اغلب در انجام وظایف خود موفق است . در مقایسه با دیگران ، بهره وری بالایی ندارد اما این امر هم خیال او را نمی آزارد.آزمودنی می داند چگونه آرامش خود را فراهم کند و در واقع بیش از کسانی که امتیاز بالاتری را بدست می آورند ، از زندگی خود لذت می برد . وی گذر زمان را به عنوان امری غیر قابل اجتناب پذیرفته و با آن کنار آمده است . نه بردۀ زمان است و نه زمان را در کنترل خود دارد.
 

 

120-96

مطمئناً آزمودنی می داند چگونه از وقت خود استفاده کند . او ذهن سازمان یافته ای دارد و آموخته است خود را با افرادی که طبیعتی مشابه وی دارند ، سرگرم کند. گاهی اوقات دیگران از انجام این همه کار از سوی آزمودنی بدون خستگی و از دست دادن شادابی حیرت می کنند . او آموخته است چگونه از زمان استفاده کند و می داند که استفاده صحیح از زمان چه مزایایی دارد. آزمودنی باید فعالیت بیشتر را از سرش دور کند زیرا آرامش ذهنی او را در هم می ریزد . برای آنکه واقعاً فرد منظمی باشد باید برای استراحت و آرامش خود نیز وقت بگذارد.
 

 

بیش از 120

زمان کاملاً مطیع ارادۀ آزمودنی است و یا لااقل چنین فکر می کند. متأسفانه وسواس وی دربارۀ وقت و اهمیتی که به موضوع می دهد از او یک برده می سازد و ارادۀ آزمودنی را در پیچ و خم گذر خویش در بند می کشد. شاید سطح بهره وری آزمودنی خیلی بالا باشد اما این امر به قیمت دلواپسی و اضطراب وی و نیز تمایل به برداشتن لقمه ای بزرگتر از دهانش تمام می شود. حقیقت این است که آزمودنی به جای کنترل زمان ، با تیک تاک لحظه ها ، مسابقه گذاشته است . البته در امور کاری ، وی مسابقه را می برد اما مطمئناً توانایی استراحت و آرامش را از خود سلب می کند . با این وجود هنوز هم برای استراحت دیر نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامۀ  آزمون استفاده بهینه از وقت

شماره الف ب ج
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره الف ب ج
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

 

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک 4، واحد 7

شعبه دوم: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، نبش گلستان دوم، طبقه 6، واحد 41

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

09924793881

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران

بهترین کلینیک مشاوره پیش از ازدواج مشاوره زوج و مشاوره خانواده در ایران و تهران با بیش از 200 متخصص روانشناسی و مشاوره به صورت حضوری و انلاین در غرب تهران

 • 1

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید تماس بگیرید