دسته‌بندی نشده

ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR اختلال دوقطبی ii

ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR در مورد اختلال دوقطبی iiی(Bipolar disorder):
الف) وجود (یا سابقه) حداقل یک دوره افسردگی اساسی
ب) وجود (یا سابقه) حداقل یک دوره هیپومانیا
پ) در گذشته هرگز دوره مانیا یا مختلط وجود نداشته است
ت) علائم خلقی ملاک‌های الف و ب با اختلال اسکیزوافکتیو بهتر توجیه نشود و نیز این علائم بر اسکیزوفرنی اختلال اسکیزوفرنیفرم اختلال هذیانی یا اختلال روانپریشانه غیر اختصاصی سوار نشده باشد.
ث) علائم مزبور به لحاظ بالینی رنج و عذابی چشمگیر ایجاد کرده باشد یا کارکردهای اجتماعی شغلی یا سایر کارکردهای مهم فرد را به نحو قابل توجهی مختل ساخته باشد.
نوع دوره فعلی (یا آخرین دوره) را معین کنید:
هیپومانیک: وقتی است که دوره فعلی آخرین دوره فرد از نوع هیپومانیا باشد.
افسرده: وقتی است که دوره فعلی آخرین دوره از نوع افسردگی اساسی باشد
اگر تمام ملاک‌های کنونی با دوره افسردگی اساسی مطابقت می‌کنند خصایص و یا وضعیت بالینی کنونی اختلال را ذکر کنید:
خفیف، متوسط، شدید بدون خصایص روان پریشانه /شدید با خصایص روان پریشانه نکته: کدهای ۵ رقمی را نمی‌توان در این مورد به کار برد، چون در کد مربوط به اختلال دو قطبی II قبلاً از رقم پنجم استفاده شده است.
مزمن
با خصایص کاتاتونی
با خصایص مالیخولیایی
با خصایص آتیپیک
با شروع پسازایمانی
اگر تمام ملاک‌های کنونی با دوره هیپومانیا یا افسردگی اساسی مطابقت نمی کنند، وضعیت بالینی اختلال دوقطبی II و یا خصایص آخرین دوره افسردگی اساسی (فقط در صورتی که این دوره، آخرین دوره از نوع دوره های خلقی باشد، را ذکر کنید:
در فروکش نسبی، در فروش کامل. توجه: کدهای ۵ رقمی را نمی‌توان در این موارد به کاربرد، چون در کد مربوط به اختلال دو قطبی II قبلاً از رقم پنجم استفاده شده است.
مزمن
با خصایص کاتاتونیک
با خصایص مالیخولیایی
با خصایص آتیپیک
با شروع پسازایمانی
موارد زیر را معین کنید:
مختصه های مربوط به سیر طولی (با یا بدون بهبود در فواصل دوره ها)
با الگوی فصلی (تنها در مورد دوره‌های افسردگی اساسی قابل اطلاق است)
با تند چرخی

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *