سپتامبر 22, 2021
اختلال خوردن

اختلال خوردن

اختلالات خوردن، بیماری ‌هایی جدی هستند. اگر علائم اختلال خوردن را (در خود یا دیگری) تشخیص
سپتامبر 7, 2021
انواع اختلالات روانی

انواع اختلالات کودکان استثنایی

کودک استثنایی اول یک کودک است و بعد کودکی است با خصوصیات و تفاوتهای استثنایی نسبت به سایر کودکان