سپتامبر 5, 2021

هذیان گویی کودکان در خواب

هذیان گویی کودکان در خواب یا حرف زدن در خواب اتفاق معمولی است که معمولا در کودکان بیشتر است . ریشه حرف زدن
سپتامبر 4, 2021
بیماریهای روانی در کودکان و جوانان

بیماریهای روانی در کودکان و جوانان

بیماریهای روانی در کودکان و نوجوانان، امروزه سلامت رفتاری و روانی نوجوانان، یکی از دغدغه های اصلی والدین است.