سپتامبر 22, 2021
اختلال شخصیت نافرمانی

اختلال شخصیت نافرمانی

اختلال شخصیت نافرمانی اختلال شخصیت نافرمانی مقابل جویانه یا “Oppositional Defiant Disorder” یک نوع اختلال رفتاری در کودکان […]
سپتامبر 5, 2021

افسردگی در کودکان و نوجوانان

افسردگی در کودکان و نوجوانان و تشخیص دلیل آن قدری مشکل است. گاهی استرس اطفال یا از دست دادن یکی از
سپتامبر 4, 2021
اختلال کم توجهی در کودکان

اختلال بی توجهی کودکان

اختلال کم توجهی و بیش فعالی عارضه‌ای مغزی است که کنترل رفتار را برای کودک دشوار می‌سازد. رفتار تمام کودکان