آگوست 4, 2021
اختلال شخصیت شناسی

 اختلال شخصیت شناسی چیست؟

اختلال شخصیت شناسی نوعی اختلال روانی است که الگوی فکر، عملکرد و رفتار فرد در آن ناسالم می شود.
جولای 18, 2021

تکنیک های زوج درمانی

تکنیک های زوج درمانی، پایداری یک رابطه عاشقانه دشوار است و نیاز به مهارت دارد. مانند اتومبیل که به طور منظم