آگوست 2, 2021
روانشناسی درمانی

روانشناسی درمانی چیست؟

روانشناسی درمانی با استفاده از شیوه های گفت و گو، تفسیر، گوش دادن، پاداش دادن و الگو برداری برای درمان طیف وسیعی از مشکلات روانی کمک می کند.