سپتامبر 14, 2021
افسردگی پس از سقط جنین

افسردگی پس از سقط جنین

افسردگی پس از سقط جنین می‌تواند برای زنانی که خودخواسته تصمیم به پایان بارداری می‌گیرند، روندی اضطراب‌آور باشد.