آزمون روانشناسی

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس (LWMAT)

 

 

 

در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره ای بکشید که با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات ، میزان سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد. نقطه وسط یعنی “خرسند” به منزله خرسندی اکثریت مردم از ازدواجشان است. این مقیاس از یک سو رفته رفته به طرف معدود اشخاص می رود که از ازدواج خود بسیار ناخرسندند، و از سوی دیگر به طرف معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود فوق العاده خرسند و شادمان اند.

 

میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را در مورد هریک از سؤالات زیر با

کشیدن دایره ای دور عدد زیر جواب انتخابی خود مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 

 

  همیشه توافق داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم گاهی اختلاف داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم
 امور مالی خانواده 5 4 3 2 1 0
   تفریحات و اوقات فذاغت 5 4 3 2 1 0
   ابراز محبت 5 4 3 2 1 0
   دوستان 5 4 3 2 1 0
 روابط جنسی 5 4 3 2 1 0
  رعایت عرف(رفتاردرست، خوب یا شایسته) 5 4 3 2 1 0
 فلسفه زندگی 5 4 3 2 1 0
  رابطه با خویشاوندان 5 4 3 2 1 0

 

10)در هنگام بروز اختلاف معمولا نتیجه این است که :

… شوهر کوتاه می اید.

… زن کوتاه می آید.

… توافق دو جانبه حاصل می شود

11) آیا شما و همسرتان خارج از خانه مشترکا در منافع یا فعالیت های مورد علاقه سهیم می شوید؟

… همیشه

… در بعضی موارد

… به ندرت

… هرگز

12) به طور کلی در اوقات فراغت ترجیح می دهید که : الف) بیرون بروید   ب)درخانه بمانید

همسر شما ترجیح می دهد که : الف) بیرون برود   ب) در خانه بماند

13) آیا آرزو کرده اید که ای کاش عروسی نمی کردید؟

… اکثر اوقات

… گاهی اوقات

… بندرت

… هرگز

14) اگر قرار بود زندگی را دوباره شروع کنید ، فکر می کنید شما :

… با همسر فعلی خود دوباره عروسی می کردید.

… با شخص دیگری ازدواج می کردید.

… هرگز عروسی نمی کردید.

15) آیا به همسرتان اعتماد دارید؟

… تقریبا هرگز

… بندرت

… در مورد اکثر چیزها

… در مورد همه چیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این ابزار 15 سوالی یکی از اولین مقیاس های کوتاه برای سنجش سازگاری زناشویی است. ارزش عددی سوالات این آزمون متفاوت است. امتیاز یا نمره سوال شماره 12 معادل 10 است، اگر پاسخ هر دو نفر زن و شوهر «ماندن در خانواده» یاشد؛ اگر ترجیح هر دو نفر زن و شوهر «بیرون رفتن» باشد، امتیاز اسن سوال 3 است؛ و اگر ترجیح زن و شوهر متفاوت باشد، امتیاز این سوال 2 است. نمره آزمون برابر با حاصل جمع امتیازات هر سوال و دامنه آن از 2 تا 158 است.

پایایی (اعتبار) و  روایی

برآورد همسانی درونی با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون بسیار خوب[2] و و ضریب همبستگی بین دو نیمه آن برابر 90/0 بوده است. هیچ اطلاعی در مورد اعتبار بازآزمایی آن در اختیار نیست.

آزمون سازگاری زناشویی لاک – والاس برای زوجهای سازگار و ناسازگار از روایی بالا برخوردار است. نمرات این آزمون با آزمون پیش بینی زناشویی لاک – والاس همبستگی بالایی دارد. این نتیجه، نشان دهنده روایی همزمان بالای آن است. آزمون مذکور مقیاسی برای پیش بینی سازگار آینده است.

 

منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

Locke, H., & Wallace, K. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and Family Living, 21, 251-255.

 

 

 

[1] Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT)

[2] .همسانی درونی در پژوهش شرمن و فردمن،1989 برابربا 90/0 می باشد.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *