دسته‌بندی نشده

ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی اساسی دوره واحد

ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR در مورد اختلال افسردگی اساسی دوره واحد (Major depressive disorder single episode):

الف( یک دوره واحد افسردگی اساسی وجود داشته باشد.

ب( اختلال اسکیزوافکتیو توجیه بهتری برای دوره افسردگی اساسی نباشد و دوره مذکور روی اسکیزوفرنیT اختلال اسکیزوفرنی‌فرم، اختلال هذیانی، یا اختلال روان پریشی نامعین (nos) سوار نشده باشد.

پ) به هیچ وجه سابقه دوره مانیا، دوره مختلط، یا دوره هیپومانیا وجود نداشته باشد. توجه اگر همه دوره‌های شبه مانیا، شبه مختلط، یا شبه هیپومانیا، ناشی از مواد یا درمان و اثرات جسمی مستقیم یک بیماری طبی عمومی باشند، این استثنا قابل اجرا نیست.

اگر تمام ملاک های کنونی با دوره افسردگی اساسی مطابقت می‌کنند خصایص و یا وضعیت بالینی کنونی را ذکر کنید:
خفیف، متوسط، شدید بدون خصایص روان پریشانه/ شدید با خصایص روان پریشانه

مزمن

با خصایص کاتاتونی

با خصایص مالیخولیایی

با خصایص آتیپیک

با شروع پسازایمانی

اگر تمام ملاک های کنونی با دوره افسردگی اساسی مطابقت نمی‌کنند وضعیت بالینی کنونی اختلال افسردگی اساسی و یا خصایص آخرین دوره را ذکر کنید:

در فروکشی نسبی

در فروکشی کامل

مزمن

باخصایص کاتاتونی

با خصایص مالیخولیایی

با خصایص آتیپیک

با شروع پسازایمانی

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *