بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه های روانشناسی دسته‌بندی نشده

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

اشتراک گذاری
 

در هر یک از گویه های زیر بر اساس خصوصیات خود یکی را انتخاب بفرمائید.

ردیف سوالات  
1 الف: مدیر باید اختیارات اجرایی و قدرت قانونی را تنها در دست خود نگه دارد.

ب: مدیر باید با علاقمندی کامل در جلسات با حضور کارکنان ظرکت کند.

2 الف: چنان که شرایط کار مساعد باشد انجام کار در جعت هدف های سازمانی لذت بخش می شود.

ب: اغلب کارکنان ذاتا از کار گریزانند.

3 الف: مدیر باید از ابتکارات و خلاقیت های کارکنان در امر اداره سازمان استقبال کند.

ب: وظیفه مدیر اجرای مقررات است نه اظهار نظر درباره آن.

4 الف: ایجاد روابط غیر رسمی به موقعیت شغلی مدیر لطمه می زندو

ب: به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها باید آنها را تعدیل کرد.

5 الف: فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.

ب: جایگزینی افراد مهمترین علل پیشرفت سازمان است.

6 الف: سلب اختیار مهمترین عامل موفقیت مدیر است.

ب: چنان که افراد در مشاغل مورد علاقه خود اشتغال ورزند در کارها خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.

7 الف: مناسبات بین افراد مهمترین عامل موثر کارایی در سازمان است.

ب: تصمیم گیری در امور سازمان باید بدون نظرخواهی از کارکنان صورت گیرد.

8 الف: ابجاد روابط غیر رسمی در سازمان مهمترین عامل پیشرفت است.

ب: ایجاد روابط غیر رسمی توقعات کارکنان را بالا می برد.

9 الف: تصمیم گیری سازمانی باید انفرادی باشد.

ب: توجیه دلایل تصمیمات سازمانی برای کارکنان ضروری است.

10 الف: انسان معمولا توانایی قبول مسئولیت برای تغییر و نو آوری را دارد.

ب: بسیاری از مردم از نظر خلاقیت و حل مسائل سازمانی قابلیت اندکی دارند.

11 الف: مدیر باید در نحوه انجام کار کارکنان تعیین تکلیف نماید.

ب: مدیر باید در برابر غیبت و تاخیر کارکنان انعطاف نشان دهد.

12 الف: اشخاص می توانند بر اساس شخصیت خویش بر رفتار زیر دستان اثر بگذارند.

ب: افرادی می توانند بر رفتار زیردستان اثر بگذارند که دارای مقام بالاتری باشند.

13 الف: بشر ذاتا از کار  بیزار و از کار کردن گریزان است.

ب: تلاش در جهت نیل به هدفهای سازمان تابع پاداشی است که به فرد داده می شود.

14 الف: حضور به موقع کارکنان در ساعات اداری مهمتر از همه چیز است.

ب: تاثیر تشویق کارکنان در جمع موجب افزایش رفتار مثبت آنان می شود.

15 الف: نظارت و راهنمایی مستقیم افراد سطوح بالای سازمان از عوامل ضروری حصول هدفهای سازمانی است.

ب: افراد ذاتا می توانند رفتار خود را بدون دخالت مستقیم دیگران در جهت نیل به هدفهای سازمان هدایت کنند.

16 الف: آشنا ساختن زیر دستان با وظایف قانونی مهمترین عامل پیشرفت مدیر است.

ب: توجیه دلاول تصمیمات سازمانی برای کارکنان امری غیرضروری است.

17 الف: رفتار مدیر با کارکنان صرفا باید در چارچوب اداری صورت پذیرد.

ب: مدیر باید با کارکنان در انجام وظایفشان همکاری کند.

18 الف: شرکت کارکنان در امور تصمیم گیری سازمان امری ضروری است.

ب: مسئولیت باید به افراد سطوح بالای سازمان واگذار شود.

19 الف: رسیدگی به وضع رفاهی و خواسته های کارکنان مهمترین علل پیشرفت در سازمان است.

ب: حصول هدفهای سازمانی مقدم بر همه امور است.

20 الف: احترام کارکنان نسبت به مدیر ناشی از اعمال قدرت قانونی است.

ب: ایجاد روابط صمیمی با کارکنان تنش ها و تعارضات را در سازمان به حداقل می رساند.

21 الف: حتی افراد سطح پایین سازمان می توانند با داشتن مسئولیت در محیط کار جوابگوی وظایف محوله باشند.

ب: بسیاری از مردم را باید تحت نظارت دقیق وادار به رسیدن به اهداف سازمان کرد.

22 الف: تاثیر پذیری در روابط انسانی با روابط عاطفی افزایش می یابد.

ب: تاثیر پذیری در روابط انسانی با منطقی شدن افزایش می یابد.

23 الف: همه فعالیت های کارکنان باید زیر نظر مدیر انجام پذیرد.

ب: مدیر باید هرچه بیشتر در جمع ظاهر شود.

24 مدیر باید جامه عمل پوشاندن به خواسته های به حق کارکنان را در اولویت قرار دهد.

ب: مدیر باید بر اجرای دقیق بخشنامه های اداری از سوی کارکنان نظارت داشته باشد.

25 الف: مدیر باید رضایت کارکنان را در حد رعایت بخشنامه ها و مقررات فراهم آورد.

ب: تامین حداکثر رضایت شغلی کارکنان مهمترین عامل پیشرفت در سازمان است.

26 الف: مدیر نباید قصور در انجام وظایف از طرف کارکنان را نادیده بگیرد.

ب: مدیر باید دلایل تصمیمات خود را برای کارکنان توجیه کند.

27 الف: مدیر باید به کارکنان خود در انجام کارهای سازمان، اعتماد داشته باشد.

ب: نظارت برای مقابله با افراد نامطمئن و نا آشنا به مسئولیت امری ضروری است.

28 الف: انسان اصولا نیاز به هدایت و راهنمایی دارد.

ب: انسان معمولا در جستجوی مسئولیت است.

29 الف: تحت نظارت دقیق و داشتن انضباط از وجوه مشخصه یک مدیر متمایز است.

ب: مدیر متمایز کسی است که به افراد اجازه بروز احساسات و رک گویی بدهد.

30 الف: مدیر باید کارکنان را در انجام کارها و مسئولیت هایشان آزاد بگذارد.

جهت بالا بردن کارایی در سازمان بهتر است افراد تسلیم قدرت مافوق باشند.

31 الف: مدیر شخصا تصمیم می گیرد و دستورالعمل های روشن صادر می کند.

ب: مدیر مسئولیت را برای تصمیم گیری به کارکنان واگذار می کند.

32 الف: حسن اجرای امور ناشی از اجرای مقررات است.

ب: مدیر باید کارکنان را در انجام مسئولیت هایشان آزاد بگذارد.

 

 

نحوه امتیاز دهی و ابعاد پرسشنامه:

این پرسشنامه دو سبک رابطه مدار و ضابطه مدار را مورد بررسی قرار می دهد.

در سوالات 2، 3، 5، 7، 8، 10، 12، 18، 19، 21، 22، 24، 25، 27 و 30 گزینه الف نشان دهنده مدیر رابطه مدار و گزینه ب نشان دهنده مدیر ضابطه مدار می باشد.

در سوالات 1، 4، 6، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 23، 26، 28، 29، 31 و 32 گزینه الف نشان دهنده مدیر ضابطه مدار و گزینه ب نشان دهنده مدیر رابطه مدار می باشد.

روایی و پایایی:

پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است. براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه 900 نفر شامل 457 نفرمعلم مرد و 443 نفر معلم زن  ميباشد.ضريب پايايي مقياس 683%  را براي نمونه مذكور نشان داد و براي روايي مقياس از روش تحليل عاملي از طريق تحليل مولفه هاي اصلي(PC) و روش محورهاي اصلي (PAF) استفاده گرديد و معلوم شد كه پرسشنامه مذكور در بيشتر سئوالات با دو عامل همبستگي خوبي دارند.

 

منبع: مقیاس سنجش سبک مدیریت (M.S.S) . پژوهش مشترک مرکز پژوهشهای مدیریت ( مرکز آموزش مدیریت دولتی)، دانشگاه ازاد اسلامی ( واحد ساوه). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 1379

 

 

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک 4، واحد 7

شعبه دوم: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، نبش گلستان دوم، طبقه 6، واحد 41

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

09924793881

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران

بهترین کلینیک مشاوره پیش از ازدواج مشاوره زوج و مشاوره خانواده در ایران و تهران با بیش از 200 متخصص روانشناسی و مشاوره به صورت حضوری و انلاین در غرب تهران

  • 1

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید تماس بگیرید