آزمون روانشناسی

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

 

در هر یک از گویه های زیر بر اساس خصوصیات خود یکی را انتخاب بفرمائید.

ردیف سوالات  
1 الف: مدیر باید اختیارات اجرایی و قدرت قانونی را تنها در دست خود نگه دارد.

ب: مدیر باید با علاقمندی کامل در جلسات با حضور کارکنان ظرکت کند.

2 الف: چنان که شرایط کار مساعد باشد انجام کار در جعت هدف های سازمانی لذت بخش می شود.

ب: اغلب کارکنان ذاتا از کار گریزانند.

3 الف: مدیر باید از ابتکارات و خلاقیت های کارکنان در امر اداره سازمان استقبال کند.

ب: وظیفه مدیر اجرای مقررات است نه اظهار نظر درباره آن.

4 الف: ایجاد روابط غیر رسمی به موقعیت شغلی مدیر لطمه می زندو

ب: به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها باید آنها را تعدیل کرد.

5 الف: فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.

ب: جایگزینی افراد مهمترین علل پیشرفت سازمان است.

6 الف: سلب اختیار مهمترین عامل موفقیت مدیر است.

ب: چنان که افراد در مشاغل مورد علاقه خود اشتغال ورزند در کارها خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.

7 الف: مناسبات بین افراد مهمترین عامل موثر کارایی در سازمان است.

ب: تصمیم گیری در امور سازمان باید بدون نظرخواهی از کارکنان صورت گیرد.

8 الف: ابجاد روابط غیر رسمی در سازمان مهمترین عامل پیشرفت است.

ب: ایجاد روابط غیر رسمی توقعات کارکنان را بالا می برد.

9 الف: تصمیم گیری سازمانی باید انفرادی باشد.

ب: توجیه دلایل تصمیمات سازمانی برای کارکنان ضروری است.

10 الف: انسان معمولا توانایی قبول مسئولیت برای تغییر و نو آوری را دارد.

ب: بسیاری از مردم از نظر خلاقیت و حل مسائل سازمانی قابلیت اندکی دارند.

11 الف: مدیر باید در نحوه انجام کار کارکنان تعیین تکلیف نماید.

ب: مدیر باید در برابر غیبت و تاخیر کارکنان انعطاف نشان دهد.

12 الف: اشخاص می توانند بر اساس شخصیت خویش بر رفتار زیر دستان اثر بگذارند.

ب: افرادی می توانند بر رفتار زیردستان اثر بگذارند که دارای مقام بالاتری باشند.

13 الف: بشر ذاتا از کار  بیزار و از کار کردن گریزان است.

ب: تلاش در جهت نیل به هدفهای سازمان تابع پاداشی است که به فرد داده می شود.

14 الف: حضور به موقع کارکنان در ساعات اداری مهمتر از همه چیز است.

ب: تاثیر تشویق کارکنان در جمع موجب افزایش رفتار مثبت آنان می شود.

15 الف: نظارت و راهنمایی مستقیم افراد سطوح بالای سازمان از عوامل ضروری حصول هدفهای سازمانی است.

ب: افراد ذاتا می توانند رفتار خود را بدون دخالت مستقیم دیگران در جهت نیل به هدفهای سازمان هدایت کنند.

16 الف: آشنا ساختن زیر دستان با وظایف قانونی مهمترین عامل پیشرفت مدیر است.

ب: توجیه دلاول تصمیمات سازمانی برای کارکنان امری غیرضروری است.

17 الف: رفتار مدیر با کارکنان صرفا باید در چارچوب اداری صورت پذیرد.

ب: مدیر باید با کارکنان در انجام وظایفشان همکاری کند.

18 الف: شرکت کارکنان در امور تصمیم گیری سازمان امری ضروری است.

ب: مسئولیت باید به افراد سطوح بالای سازمان واگذار شود.

19 الف: رسیدگی به وضع رفاهی و خواسته های کارکنان مهمترین علل پیشرفت در سازمان است.

ب: حصول هدفهای سازمانی مقدم بر همه امور است.

20 الف: احترام کارکنان نسبت به مدیر ناشی از اعمال قدرت قانونی است.

ب: ایجاد روابط صمیمی با کارکنان تنش ها و تعارضات را در سازمان به حداقل می رساند.

21 الف: حتی افراد سطح پایین سازمان می توانند با داشتن مسئولیت در محیط کار جوابگوی وظایف محوله باشند.

ب: بسیاری از مردم را باید تحت نظارت دقیق وادار به رسیدن به اهداف سازمان کرد.

22 الف: تاثیر پذیری در روابط انسانی با روابط عاطفی افزایش می یابد.

ب: تاثیر پذیری در روابط انسانی با منطقی شدن افزایش می یابد.

23 الف: همه فعالیت های کارکنان باید زیر نظر مدیر انجام پذیرد.

ب: مدیر باید هرچه بیشتر در جمع ظاهر شود.

24 مدیر باید جامه عمل پوشاندن به خواسته های به حق کارکنان را در اولویت قرار دهد.

ب: مدیر باید بر اجرای دقیق بخشنامه های اداری از سوی کارکنان نظارت داشته باشد.

25 الف: مدیر باید رضایت کارکنان را در حد رعایت بخشنامه ها و مقررات فراهم آورد.

ب: تامین حداکثر رضایت شغلی کارکنان مهمترین عامل پیشرفت در سازمان است.

26 الف: مدیر نباید قصور در انجام وظایف از طرف کارکنان را نادیده بگیرد.

ب: مدیر باید دلایل تصمیمات خود را برای کارکنان توجیه کند.

27 الف: مدیر باید به کارکنان خود در انجام کارهای سازمان، اعتماد داشته باشد.

ب: نظارت برای مقابله با افراد نامطمئن و نا آشنا به مسئولیت امری ضروری است.

28 الف: انسان اصولا نیاز به هدایت و راهنمایی دارد.

ب: انسان معمولا در جستجوی مسئولیت است.

29 الف: تحت نظارت دقیق و داشتن انضباط از وجوه مشخصه یک مدیر متمایز است.

ب: مدیر متمایز کسی است که به افراد اجازه بروز احساسات و رک گویی بدهد.

30 الف: مدیر باید کارکنان را در انجام کارها و مسئولیت هایشان آزاد بگذارد.

جهت بالا بردن کارایی در سازمان بهتر است افراد تسلیم قدرت مافوق باشند.

31 الف: مدیر شخصا تصمیم می گیرد و دستورالعمل های روشن صادر می کند.

ب: مدیر مسئولیت را برای تصمیم گیری به کارکنان واگذار می کند.

32 الف: حسن اجرای امور ناشی از اجرای مقررات است.

ب: مدیر باید کارکنان را در انجام مسئولیت هایشان آزاد بگذارد.

 

 

نحوه امتیاز دهی و ابعاد پرسشنامه:

این پرسشنامه دو سبک رابطه مدار و ضابطه مدار را مورد بررسی قرار می دهد.

در سوالات 2، 3، 5، 7، 8، 10، 12، 18، 19، 21، 22، 24، 25، 27 و 30 گزینه الف نشان دهنده مدیر رابطه مدار و گزینه ب نشان دهنده مدیر ضابطه مدار می باشد.

در سوالات 1، 4، 6، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 23، 26، 28، 29، 31 و 32 گزینه الف نشان دهنده مدیر ضابطه مدار و گزینه ب نشان دهنده مدیر رابطه مدار می باشد.

روایی و پایایی:

پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است. براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه 900 نفر شامل 457 نفرمعلم مرد و 443 نفر معلم زن  ميباشد.ضريب پايايي مقياس 683%  را براي نمونه مذكور نشان داد و براي روايي مقياس از روش تحليل عاملي از طريق تحليل مولفه هاي اصلي(PC) و روش محورهاي اصلي (PAF) استفاده گرديد و معلوم شد كه پرسشنامه مذكور در بيشتر سئوالات با دو عامل همبستگي خوبي دارند.

 

منبع: مقیاس سنجش سبک مدیریت (M.S.S) . پژوهش مشترک مرکز پژوهشهای مدیریت ( مرکز آموزش مدیریت دولتی)، دانشگاه ازاد اسلامی ( واحد ساوه). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 1379

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *