آزمون روانشناسی

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

 

هدف: سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر

ردیف عبارات کاملا مخالف مخالف کمی مخالف خنثی کمی موافق موافقم کاملا موافقم
1 وسوسه یک واکنش جسمانی است، بنابراین من نمی توانم جلوي آن را بگیرم.              
2 اگر وسوسه ها را متوقف نکنم، آنها بدتر خواهند شد.              
3 وسوسه می تواند آدم را تا حد دیوانگی پیش ببرد.              
4 وسوسه مرا وادار به مصرف مواد می نماید.              
5 من همیشه براي مصرف مواد وسوسه هایی دارم.              
6 من روي وسوسه خود هیچ کنترلی ندارم.              
7 هنگامی که وسوسه شروع می شود، هیچ کنترلی روي رفتار خود ندارم.              
8 در باقیمانده عمرم وسوسه هاي مربوط به مصرف مواد را خواهم داشت.              
9 من نمی توانم علایم جسمانی مربوط به وسوسه مواد را تحمل کنم.              
10 وسوسه، مجازات من به خاطر مصرف مواد است.              
11 اگر شما هرگز مواد را مصرف نکرده باشید، هیچ ایده اي در مورد این که وسوسه آن شبیه به چیست، ندارید (بنابراین، شما نمی توانید از من انتظار داشته باشید که در برابر آن مقاومت کنم).              
12 تصاویر یا افکاري که من در حال مصرف مواد دارم، خارج از کنترل من هستند.              
13 وسوسه چنان مرا عصبی می کند که نمی توانم تحمل کنم.              
14 من هرگز آماده نخواهم بود که وسوسه مربوط به مواد را کنترل کنم.              
15 از آنجا که من در بقیه عمرم وسوسه خواهم داشت، باید همین طور پیش روم و مواد مصرف کنم.              
16 هنگامی که واقعاٌُ وسوسه می شوم مواد مصرف کنم، نمی توانم عملی انجام دهم.              
17 من یا وسوسه می شوم که مواد را مصرف کنم یا وسوسه نمی شوم، بین این دو، حالت دیگري وجود ندارد.              
18 اگر وسوسه شدت یابد، مصرف مواد تنها راه مقابله با آن است.              
19 به هنگام وسوسه مواد، مصرف الکل براي کنار آمدن با آن اشکال ندارد.              
20 وسوسه نیرومندتر از قدرت اراده من است.              

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر                                         

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده که توسط رایت[1] (2003) طراحی شده و هدف آن سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 7 گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالف مخالف کمی مخالف خنثی کمی موافق موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از 20 تا 140 خواهد داشت. امتیازات بالاتر نشان دهنده وسوسه بیشتر فرد پاسخ دهنده برای مصرف مواد خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

این آزمون از اعتبار و روایی خوبی برخوردار است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 گزارش شده است همچنین روایی صوری و محتوایی آن نیز به تایید اساتید و کارشناسان مربوطه رسیده است (چانگ و همکاران، 2011).

 

  • Chang, Chun-Wei, Chun-Wei Huang, Wei-Hsin Wu, Bo-En Wang, Yi-Lien Liu, Hsi-Che Shen and Tony Szu-Hsien Lee (2011). Psychometric properties of the Chinese craving beliefs questionnaire for heroin abusers in methadone treatment. BMC Psychiatry 2011, doi:10.1186/1471-244X-11-39
  • Wright, F. D. (2003). Craving beliefs questionnaire. In Cognitive Therapy of Substance Abuse. Edited by Beck AT, Wright FD, Newman CF, Liese BS. New York, NY:Guilford Press.

 

[1] wright

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *