سپتامبر 22, 2021
اختلال خوردن

اختلال خوردن

اختلالات خوردن، بیماری ‌هایی جدی هستند. اگر علائم اختلال خوردن را (در خود یا دیگری) تشخیص
سپتامبر 22, 2021
اختلال شخصیت نافرمانی

اختلال شخصیت نافرمانی

اختلال شخصیت نافرمانی اختلال شخصیت نافرمانی مقابل جویانه یا “Oppositional Defiant Disorder” یک نوع اختلال رفتاری در کودکان […]
سپتامبر 7, 2021
انواع_ اختلالات کودکان استثنایی

انواع اختلالات دوران کودکی

انواع اختلالات دوران کودکی به معنای داشتن مشکلات ارتباطی و تحصیلی و همچنین عدم توانایی کنترل
آگوست 31, 2021
اختلال دوقطبی در کودکان

اختلال دوقطبی در کودکان

اختلال دو قطبی در کودکان Bipolar Disorder in Children یکی از انواع بیماری های روانی می باشد که لازم است سریعا مورد درمان قرار گیرد.