آزمون روانشناسی

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R

جنسیت:                 سن:                     سطح تحصیلات:               وضعیت تاهل:                 شغل:

در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید.لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید.در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.

الف = کاملا مخالفم…ب= مخالفم…ج= نظری ندارم…د= موافقم…هـ = کاملا موافقم

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم ظری دارم موافقم کاملا موافقم
1 من آدم نگرانی نیستم.          
2 من بیشتر افرادی را که می شناسم دوست دارم.          
3 من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.          
4 من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد گمان هستم.          
5 من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم، مشهورم.          
6 من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.          
7 من معمولا از جمعیتهای بزرگ و شلوغ دوری و پرهیز می کنم.          
8 مائل و مطالب مربوط به هنر و زیبا شناسی برای من اهمیت چندانی ندارند.          
9 من آدم حیله گر و مکاری نیستم.          
10 من ترجیح می دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.          
11 من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم.          
12 من آدمی مسلط، قوی و قاطع هستم.          
13 بدون هیجانات قوی، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.          
14 بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود محور می دانند.          
15 من سعی می کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم.          
16 من در معامله با مردم همیشه از این می ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم.          
17 من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی دهم.          
18 من در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده ای پیروی می کنم.          
19 من ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم.          
20 من آدم راحت طلب و تنبلی هستم.          
21 من به ندرت در کارها زیاده روی می کنم.          
22 من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم.          
23 من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.          
24 من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیتهای خودم بدم نمی آید.          
25 من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خودم را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.          
26 من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.          
27 من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.          
28 من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث انگیز و متناقض گوش دهند، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکری بیشتر آنان خواهد شد.          
29 رهبران سیاسی باید درباره جنبه های انسانی برنامه های خود آگاهی بیشتری داشته باشند.          
30 در طی سالها، من بعضی کارهای کاملا بی ربط انجام داده ام.          
31 من به آسانی دچار ترس می شوم.          
32 من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی برم.          
33 من سعی می کنم همه افکارم را در راستای واقعیتها هدایت کنم و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خود داری می نمایم.          
34 من معتقدم اکثر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه ای هستند.          
35 من مسئولیتهای اجتماعی از قبیل رای دادن را خیلی جدی نمی گیرم.          
36 خلق و روحیه من بیشتر وقتها ثابت است و زیاد بالا و پایین نمی رود.          
37 من دوست دارم همیشه افراد زیادی دوروبرم باشند.          
38 من بعضی مواقع در موسیقی ای که گوش می دهم غرق می شوم.          
39 اگر نیاز باشد حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم.          
40 من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می دارم.          
41 من بعضی وقتها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.          
42 من گاهی نمی توانم آن طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم.          
43 من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوی می شوم.          
44 من سعی می کنم با همه افرادی که ملاقات می کنم، رفتاری مودب و با نزاکت داشته باشم.          
45 گاهی من آن طور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم.          
46 من وقتی با افراد دیگری هستم به ندرت احساس خجالت می کنم.          
47 من وقتی کاری را انجام می دهم، آن را با علاقه با تمام علاقه و سرعت انجام می دهم.          
48 من فکر می کنم یادگرفتن و تمرین سرگرمیها و کارهای ذوقی جدید جالب است.          
49 در مواردی که لازم باشد، من می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها کنایه بزنم.          
50 من دارای اهداف و روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.          
51 مقاومت در برابر خواستها و هوسهای آنی برای من آسان نیست.          
52 من از گذراندن تعطیلات خود در جاهای شلوغ و پر هیجان لذت نمی برم.          
53 من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاری بی فایده و کسل کننده می دانم.          
54 من ترجیح می دهم که در مورد خودم و موقعیتهایم حرفی نزنم.          
55 من قبل از شروع به هر کاری مقدار زیادی وقت تلف می کنم.          
56 احساس می کنم قادر هستم با بسیاری از مشکلات خود کنار بیایم.          
57 من بعضی وقتها حالات شادی یا نشاط بسیار شدیدی را تجربه ( اخساس) کرده ام.          
58 من معتقدم که قوانین و سیاستهای اجتماعی باید تغییر کنند تا نیازهای یک دنیای در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند          
59 من از لحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر و بی گذشت هستم.          
60 من قبل از این که تصمیمی بگیرم، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فکر می کنم.          
61 من به ندرت احساس ترس و اضطراب می کنم.          
62 من به آدمی خونگرم و خوش رو معرف هستم.          
63 من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم.          
64 من عقثده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود، از آدم سوء استفاده خواهند کرد.          
65 من خود را درباره حوادث جاری مطلع نگه می دارم و معمولا تصمیمات عاقلانه اتخاذ می کنم.          
66 من به آدم جوشی و عصبی معرف هستم.          
67 من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.          
68 تماشای صحنه های (رقص) باله یا رقصهای جدید مرا خسته و کسل می کند.          
69 من حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را گول بزنم.          
70 من آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم.          
71 من به ندرت افسرده و غمگین می شوم.          
72 من غالبا در گروههایی که عضو بوده ام سمت رهبری را بر عهده داشته ام.          
73 احساس و عاطفه ای که اشیای مختلف در من ایجاد می کنند برایم مهم است.          
74 بعضی افراد فکر می کنند من آدم فاقد احساسات و حسابگری هستم.          
75 من بدهی های خود را به موقع و به طور کامل می پردازم.          
76 بعضی وقتها طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواسته خودم را از دیگران مخفی کنم.          
77 ممکن است کار من کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است.          
78 وقتی که روش صحیح انجام دادن کار را یافتم، به همان روش می چسبم و ادامه می دهم.          
79 در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است.          
80 هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای از رفتارهای خود شروع کنم معمولا بعد از چند روز آن را کنار می گذارم.          
81 مقاومت در برابر وسوسه ها و خواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست.          
82 من بعضی وقتها کارهایی را انجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان و لذت بردن بوده است.          
83 من از حل مساله های مشکی یا معما لذت می برم.          
84 من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را می دانم.          
85 آدم سازنده و مولدی هستم و همیشه مسئ.لیتهای خود را به انجام می رسانم.          
86 بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم، احساس می کنم که دارم از هم می پاشم.          
87 من آدم خوشحال و امیدواری نیستم.          
88 من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم.          
89 هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است.          
90 گهگاه من اول عمل می کنم و بعد می اندیشم.          
91 من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم.          
92 بیشتر مردم مرا فردی کم و بیش سرد و غیر اجتماعی می دانند.          
93 من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم.          
94 فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها در تماس هستم، افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.          
95 من غالبا بدون آمادگی کافی در موقعیتهای مختلف حاضر می شوم.          
96 بیشتر مردم مرا آدمی زود رنج و بداخلاق نمی دانند.          
97 اگر برای مدت طولانی تنها باشم، واقعا احساس می کنم به افراد دیگر نیازمند هستم.          
98 نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می بینم برای من بسیار جالب و شوق انگیز است.          
99 کاملا صادق و درستکار بودن برای تجارت و کاسبی خوب نیست.          
100 دوست دارم هر چیزی را در جای مخصوص آن نگهدارم تا جای آن را به خوبی بدانم.          
101 من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناهکاری شدید شده ام.          
102 در جلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشتر حرف ها را بزنند.          
103 به ندرت به احساس آنی خودم توجه می کنم.          
104 من غالبا سعی می کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم.          
105 من گاهی دربازی شطرنج یا ورزش تقلب می کنم.          
106 اگر مردم مرا دست بیاندازند و مسخره کنند من زیاد احساس ناراحتی و خجالت نمی کنم.          
107 من اغلب احساس می کنم که سرشار از نیرو و توان هستم.          
108 من اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.          
109 من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی می کنم.          
110 من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.          
111 وقتی به غذای مورد علاقه ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیش از حد معمول می خورم.          
112 من معمولا از تماشای فیلمهای منزجر کننده یا وحشتناک خودداری می کنم.          
113 بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظری صحبت می کنند من علاقه ام را از دست می دهم.          
114 من سعی می کنم آدم افتاده و فروتنی باشم.          
115 من به زحمت می توانم خود را وادار به کاری کنم که باید انجام دهم.          
116 من در مواقع اضطراری می توانم خونسردی خودم را حفظ کنم.          
117 من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می کنم.          
118 من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است.          
119 من در مورد آدمهایی که در خیابانها گدایی می کنند هیچ گونه اخساس همدردی نمی کنم.          
120 من همیشه قبل از اینکه دست به عملی بزنم پیامدهای آن را مورد توجه قرار می دهم.          
121 من به ندرت درباره آینده احساس ترس و نگرانی می کنم.          
122 من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.          
123 من از تمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا ” رویا در بیداری” و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می برم و به این رویاها اجازه می دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند.          
124 هرگاه شخصی در مورد من کار خوبی انجام می دهد نسبت به او احساس بدگمانی و سوء ظن می کنم.          
125 من به خاطر درستی قضاوتم به خود می بالم.          
126 من اغلب نسبت به افرادی که با آنها سروکار دارم احساس تنفر و بیزاری می کنم.          
127 من کارهایی را ترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم.          
128 شعر تاثیر چندانی روی من ندارد.          
129 از این که به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم متنفرم.          
130 به نظر نمی رسد که هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.          
131 هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادی پیش بیاید من خودم را سرزنش می کنم.          
132 افراد دیگر اغلب در تصمیم گیری خود از من کسب تکلیف (یا به عنوان الگو) استفاده می کنند.          
133 هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می دهد.          
134 من به سخاوت و دست و دلبازی مشهور نیستم.          
135 همیشه وقتی قول انجام دادن کاری را می دهم مردم می توانند به انجام گرفتن آن کار اطمینان کنند.          
136 من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.          
137 من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم.          
138 ترجیح می دهم وقتم را در محیط های مانوس و آشنا بگذرانم.          
139 وقتی شخصی به من توهین کند من فقط سعی می کنم او را ببخشم و فراموش کنم.          
140 من احساس نمی کنم که مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم.          
141 من به ندرت در مقابل خواستهای آنی خود تسلیم می شوم.          
142 من ترجیح می دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است.          
143 من از سرو کله زدن با مسائل و معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار می کند لذت می برم.          
144 من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم.          
145 وقتی کاری را شروع می کنم معمولا کعمولا همیشه آن را به اتمام می رسانم.          
146 غالبا تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی برای من مشکل است.          
147 من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده ای نمی دانم.          
148 من معتقدم که وفاداری به آرمان ها و اصول مورد قبول خودم، بیش از “آزادمنشی” و ” بی تعصب بودن” اهمیت دارد.          
149 نیازهای انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شود.          
150 من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر یک انگیزه آنی انجام می دهم.          
151 من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند.          
152 لبخند زدن به افراد غریبه و برقراری ارتباط با آنها برای من آسان است.          
153 هر وقت احساس کنم ذهنم در جهت خیال پردازی می رود معمولا خودم را به کاری مشغول می کنم و به جای خیال پردازی، حواسم را روی آن کار متمرکز می سازم.          
154 واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم.          
155 من ظاهرا در هیچ کاری موفق نمی شوم.          
156 من خیلی به ندرت واقعا عصبانی می شوم.          
157 ترجیح می دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در سک کلبه جنگلی دور افتاده.          
158 انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه برای من شورانگیز هستند.          
159 بعضی وقتها مردم را با چرب زبانی و تقلب به انجام دادن کارهای مورد نظر خودم وادار می کنم.          
160 من معمولا آدمی کم رو و زیاد سختگیر و پرتوقع هستم.          
161 من نسبت به خودم نظری منفی دارم.          
162 ترجیح می دهم دنبال کارهای خودم را بگیرم تا این که رهبر گروه بشوم.          
163 به ندرت متوجه خلق و عواطفی می شوم که محیط های مختلف به وجود می آورند.          
164 بیشتر مردمی که می شناسم مرا دوست دارند.          
165 من دقیقا از اصول اخلاقی پیروی می کنم.          
166 من در حضور روسای خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتی می کنم.          
167 من معمولا در حال عجله به نظر می رسم.          
168 بعضی مواقع تنها برای این که کار تازه ای انجام داده باشم محل اثاثیه خانه را تغییر می دهم.          
169 اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند من آماده ام جواب او را با دعوا بدهم.          
170 من تلاش می کنم تمام چیزهایی را که می توانم، به دست آورم ( کسب کنم).          
171 من گاهی آنقدر غذا می خورم که بالا می آورم.          
172 من عاشق ترس هیجانی هستم که معمولا سوار شدن در چرخ و فلک یا کارهای خطرناک دیگر ایجاد می کند.          
173 من علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم.          
174 من احساس می کنم که مزیتی یر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و وضع افراد).          
175 وقتی در اجرای یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می شوم تمایل پیدا می کنم طرح دیگری را شروع کنم.          
176 در یک موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودم را کنترل و اداره کنم.          
177 من آدم خوش مشرب شاد و با روحیه ای هستم.          
178 من خود را آدمی با سعه صدر می دانم که می تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول نماید.          
179 من معتقدم که همه انسانها با ارزش و قابل احترام اند.          
180 من به ندرت تصمیمی عجولانه می گیرم.          
181 در مقایسه با بیشتر مردم من از چیزهای کمتری می ترسم.          
182 من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادی دارم.          
183 بچه که بودم هرگز از بازیهایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی بردم.          
184 من معمولا در مورد افراد دیگر خوشبین هستم.          
185 من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم.          
186 بعضی وقتها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی کرده ام.          
187 معمولا معاشرت و گردهمایی های اجتماعی برای من ناخوشایند و کسل کننده هستند.          
188 بعضی مواقع که شعری را می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می گیرد.          
189 من بعضی وقتها با اعمال زور یا تملق و خوش آمدگویی مردم را به انجام دادن کارهای مورد نظرم وادار می کنم.          
190 من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم.          
191 بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می آید.          
192 در موقع صحبت کردن با دیگران من غالبا بیشتر از دیگران حرف می زنم.          
193 هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که دیگران دارند، برای من آسان است.          
194 من خودم را آدم خیّر و نیکوکاری می دانم.          
195 من سعی می کنم کارهای خودم را با دقت انجام دهم تا الزامی برای انجام دادن مجدد آنها پیش نیاید.          
196 اگر در مورد فردی حرف بدی زده یا کار غلطی انجام داده باشم به سختی می توانم بار دیگر به روی او نگاه کنم.          
197 همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام می شود.          
198 در موقع استفاده از تعطیلات ترجیح می دهم که به جاهایی بروم که قبلا آن محل ها را امتحان کرده و به درستی شناخته ام.          
199 من آدم کله شق و سرسختی هستم.          
200 سعی می کنم همه کارهای خودم را به بهترین نحو انجام دهم.          
201 من بعضی مواقع کارهایی را بدون تامل انجام می دهم و بعدا پشیمان می شوم.          
202 من از رنگهای روشن و لباسهای پر زرق و برق خوشم می آید.          
203 من کنجکاوی فکری زیادی دارم.          
204 من ترجیح می دهم از دیگران تمجید تا این که خودم مورد تمجید قرار گیرم.          
205 آنقدر خرده کاری برای انجام دادن کارها وجود دارد که گاهی همه آنها را نادیده می گیرم.          
206 در شرایطی که به نظر می رسد همه چیز به طور غلط پیش می رود، من بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم.          
207 من به ندرت برای توصیف تجارب خود از کلماتی چون “فوق العاده” یا “جنجالی” استفاده می کنم.          
208 فکر می کنم اگر شخصی در سن 25 سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد باید در سلامت او شک کرد.          
209 نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردی می کنم.          
210 من قبل از رفتن به یک مسافرت به دقت برنامه ریزی می کنم.          
211 بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من م%

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

جهت تماس با کلینیک کلیک کنید