بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

خصایص مربوط به پیش آگهی خوب در اختلال روانپریشی گذرا

اختلال روانپریشی

خصایص مربوط به پیش آگهی خوب در اختلال روانپریشی گذرا

aramravan
اشتراک گذاری

خصایص مربوط به پیش آگهی خوب در اختلال روانپریشی گذرا (Features for brief psychotic disorder good prognostic):

 

وجود سازگاری خوب در دوره پیش‌مرضی

کم بودن صفات اسکیزوئید در دوره پیش‌مرضی

وجود عامل استرس‌زای آشکارساز شدید

شروع ناگهانی علائم

وجود علائم عاطفی

وجود سردرگمی (confusion) و گم‌گشتگی (perplexity) در حین روانپریشی کندی حالت روابط عاطفی در حد ناچیزی باشد

کوتاه مدت بودن علائم

نداشتن بستگان مبتلا به اسکیزوفرنی

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *