بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

زوج درمانی رفتاری تلفیقی مبتنی بر پذیرش چیست

مشاوره زوج

زوج درمانی رفتاری تلفیقی مبتنی بر پذیرش چیست

aramravan
اشتراک گذاری

زوج درمانی رفتاری تلفیقی مبتنی بر پذیرش چیست
زوج درمانی رفتــــاری تلفیقی یک رویکرد مبتنی بر پذیرش
در حالی که IBCT شامل برخی از تکنیک هایی است که به طور مستقیم در تغییر رفتار یک شریک ارزیابی می شود که نسبت به طرف مقابل خود ناراحت است،

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *