مقالات

مشاوره کودک در نیاوران

مشاوره کودک در نیاوران

اختلال بيش فعالي و نقص تمرکز

اختلالي است كه با حد اقل 6 نشانه از نشانه هاي بيش فعالي و كم توجهي كه حداقل به مدت 6 ماه طول كشيده باشد و برخي از نشانه ها قبل از 7 سالگي شروع شده باشد مشخص مي شود.لازم است اين نشانه ها در دو مكان مجزا اتفاق افتد.

نشانه هاي كم توجهي:

 • نمي تواند توجه كامل به جزئيات داشته باشد و يا اينكه در فعاليتهاي مدرسه اشتباهات ناشي از بي دقتي دارد. (جا انداختن حروف و اشتباهات بي دقتي در ديكته ها و امتحانات)
 • اغلب در تداوم توجه روي يك تكليف و يا بازي مشكل دارد. (سر تكاليفش بمدت طولاني نمي نشيند)
 • اغلب به نظر مي رسد وقتي با او صحبت مي كنند گوش نمي دهد. (حواس پرت و سر به هوا است)
 • اغلب قادر نيست دستورالعمل ها را دنبال كند و نمي تواند تكاليفش را تمام كند
 • اغلب قادر نيست تكاليف و فعاليتها را سامان دهد (بي نظم است)
 • اغلب از شركت در فعاليتهائي كه نيازمند تداوم توجه باشد اجتناب مي كند. (از انجام تكاليف مدرسه سر باز مي زند)
 • اغلب وسايلي كه براي انجام تكاليف نياز دارد را گم مي كند
 • براحتي از طريق عوامل محيطي حواسش پرت مي شود.
 • در فعاليتهاي روزانه دچار فراموشي است.

نشانه هاي پر تحركي:

 • اغلب سر جاش وول مي خورد و يا جابجا مي شود.
 • اغلب جايش را در كلاس و يا هر جائي كه انتظار نشستن مي رود را ترك مي كند.
 • اغلب زياد مي دود و يا در مكانهائي كه متناسب نيست بالا و پائين مي پرد.
 • اغلب مشكل است كه در فعاليتهاي لذت بخش آرام و با صداي آهسته شركت كند
 • اغلب در حال حركت است و طوري عمل مي كند مثل اينكه موتورش او را هدايت مي كند.
 • اغلب خيلي صحبت مي كند.
 • نشانه هاي تكانشگري
 • اغلب قبل از آنكه سوال تمام گردد پاسخ مي دهد.
 • اغلب در انتظار كشيدن مشكل دارد.
 • اغلب صحبت يا يا فعاليت ديگران را قطع مي كند.

معمولا اين کودکان با شکايت هائی مثل پرتحرکی، ناسازگاری، درس نخواندن و بی علاقگی به انجام تکاليف، جا انداختن و بی دقتی در ديکته ها، پرخاشگری همراه مراقبينشان به پزشک مراجعه می کنند. اين کودکان ممکن است علاقه زياد به برنامه های تلويزيون و بازی های رايانه ای داشته باشند ولی برای انجام تکاليفشان رغبت نشان ندهند و موقع انجام تکاليف نيازمند نظارت ديگران باشند. ممکن است علائم اختلال از يک روز به روز ديگر متفاوت باشد و بخصوص در مورد کودکان بزرگتر ممکن است در حضور پزشک برخلاف انتظار ساکت و آرام بنشينند.

مشاوره کودک در نیاوران

اختلالات شايع همراه:

برخي اختلالات بطور شايعي همراه اختلال بيش فعالي-نقص تمركز ديده مي شوند. اين اختلالات عبارتند از:

 • اختلال وسواسي جبري
 • اختلال تيك و يا تورت
 • اختلالات خلقي
 • اختلال رفتار مقابله اي و بي اعتنائي
 • اختلال سلوك
 • اختلال اضطرابي
 • اختلالات يادگيري
 • اختلال هماهنگی حرکتی

اختلالات اضطرابي

اختلال اضطراب فراگير:

اختلالی است که با نشانه های اضطرابی نظير تپش قلب، لرزش، خشکی دهان، تنفس تند و سريع، دلهره و دلشوره، نگرانی بيش از حد راجع به اتفاقات ناگوار، نگرانی راجع به سلامت خود يا ديگران، نگرانی راجع به قضاوت ديگران ديده می شود. اين نشانه ها باعث ديسترس زياد شده و عملکرد کودک را تحت تاثير قرار می دهند. در کودکان وجود يک نشانه اضطرابی بمدت حداقل 6 ماه به نحوی که باعث ديسترس شديد شود اين تشخيص را مطرح می سازد.

 اختلال اضطراب جدائي: اختلالي است كه با نشانه هاي اضطرابي در موقعيت جدائي يا پيش بيني جدائي از والد يا مراقب مشخص مي شود. اين اختلال بايد حداقل 4 هفته طول كشيده و بيش از اضطراب جدائي طبيعي متناسب با سن كودك باشد. كودكان بطور طبيعي از حدود 7 ماهگي دچار اضطراب جدائي شده كه تا 24 ماهگي ممكن است طول بكشد با اينحال در سنين قبل از مدرسه گاها اين نوع اضطراب طبيعي تلقي مي شود مگر آنكه از نظر شدت متناسب با سن كودك نباشد. در سن مدرسه اين نوع اضطراب غير طبيعي تلقي شده و  نشانه هاي آن عبارتند از اينكه:
 • كودك بهنگام جدائي از مراقب دچار ديسترس شديد مي شود.
 • كودك نگراني پايدار و شديد در خصوص از دست دادن مراقبش دارد.
 • نگراني راجع به اينكه يك واقعه شديد و نامشخص موجب جدائي وي از والدش شود.
 • كودك براي رفتن به مدرسه مقاومت كرده يا با اكراه به مدرسه مي رود.
 • كودك از تنها ماندن در منزل يا ساير مكان ها بدون حضور مراقب اجتناب مي كند.
 • كودك حاضر نيست جداي از مراقب بخوابد.
 • كابوسهاي تكرار شونده با محتواي جدائي از مراقب
 • كودك شكايات متعدد جسمي مثل شكايت از سردرد و يا دل درد دارد.

نشانه ها بايد ايجاد ديسترس يا نقص عملكرد شديد نموده باشند. و علائم نبايد در زمينه اختلال اوتيسم، اسكيزوفرنيا و ساير اختلالات سايكوتيك  ديده شوند.

كودكاني كه اختلال اضطراب جدائي دارند ممكن است اختلالات همراه ديگري نيز داشته باشند اين اختلالات عبارتند از:
 • افسردگي اساسي
 • اختلال اضطراب منتشر
 • فوبيا هاي اختصاصي
فوبيا ها:

اختلالاتی هستند که با ترس غير متناسب از موقعيتهای خاص نظير ارتفاع، وقايع طبيعی، و مکانهای خاص (آسانسور و …) مشخص می شود. افراد ممکن است نسبت به غير واقعی بودن ترسهايشان مطلع باشند. اجتناب از مدرسه: اجتناب از مدرسه را می توان به دلايل مختلفی نظير فوبيا، اضطراب جدائی، اضطراب منتشر و افسردگی اساسی ديد. در صورت مواجهه با كودكي كه از رفتن به مدرسه اجتناب مي كند بايد اختلالات زمينه اي را بررسي نموده  و اقدامات لازم را هرچه سريعتر انجام داد.

اختلال وسواسي جبري:

اختلالي است كه با افكار تكرار شونده و رفتارهاي اجباري در زمينه اين افكار مشخص مي شود. وسواسها و اجبارها عمدتا در زمينه آلودگي و شستشو ، تقارن، نظم و چيدن ، چك كردن و افكار مزاحم و آزار دهنده و .. مي باشد. وسواس و اجبار ها را در كودكان بصورت حساسيت زياد به آلودگي لباس، شستن زياد دستها ،پاك كردن هاي بيش از حد تكاليف و نوشتن مكرر، چيدن و منظم كردن بيش از حد اشياء و وسايل مي توان ديد. كودك ممكن است به غير عادي بودن اين نشانه ها آگاه نباشد. معمولا اين نشانه ها بر عملكرد كودك اثر گذاشته و ديسترس قابل توجه ايجاد مي كند. گاهی پافشاری کودک برای اجبارها از سوی والدين لجبازی تلقی می شود و گاهی الگوهائی از نظم و ترتيب توام با شلختگی ديده می شود. گاهی کودکان وسواسهايشان را پنهان می کنند لذا درمانگر بايد در تمام موارد نسبت به وجود نشانه های وسواس حساس باشد و در مورد آنها سؤال نمايد. وسواس باعث کاهش عملکرد کودک در زمينه های مختلف از جمله عملکرد تحصيلی و بر هم خوردن روابط کودک با افراد خانواده و والدين می شود.

مشاوره کودک در نیاوران

روانشناس خوب در نیاوران

ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد. مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در محله

نیاوران می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.

https://arameshravan.com/

درمانگر خوب در نیاوران

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی

هستند که علم کافی ندارند

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eitaa

www.arameshravan.com

ندای آرامش روان

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *