مقالات

مشاوره کودک در سهروردی

 

مشاوره کودک در سهروردی

مشاوره کودک و بازی درمانی

آغاز پرورش بسیاری از توانایی های انسان در دوران کودکی است. آغاز پرورش قدرت تخیّل و خالقیت نیز از دوره کودکی شکل می گیرد. از نظر فروید،منبع خالقیت را باید در تجربیّات دوره کودکی فرد یافت.)شریعتمداری4411،( از این رو الزم است در مرحله آغازین رشد کودک، پرورش خالقیت او مورد توجه قرار گیرد. طراحی فضای ویژه کودکان از آن جهت اهمیت دارد که در سنین 1 تا 7 سالگی تخیل کودک جنبه عملی پیدا می کند.)ریاحی4471،( در طول این سال ها، کودک از محیط تأثیربیشتری می گیرد. یادگیری بخش مرکزی زندگی هر فرد است، حتی زمانی که به آن فکر نمی کنیم هم اتفاق می افتد.

با این تفکر که رفتار در خأل اتفاق نمی افتد لذا راه های گوناگون رفتار، مرتبط با محیط کالبدی است، محیط های یادگیری از عناصری تشکیل خواهد شد که آنها در کنار هم معنادار می شوند. ویژگی ها و کیفیت های هرکدام از این عناصر در شکل گیری رفتارهای مختلف مؤثر می باشد.)لطیفی،غالمرضا( در سال های اخیر جمعیت قابل توجه کودکان در ایران، توجه ویژه ای را به مسأله آموزش و پرورش موجب شده است. آموزش و پرورش گاهی به صورت مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم از طریق تأثیر محیط ساخته شده)فضای آموزشی( به کودک صورت می گیرد.
آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی جوامع بر عهده دارند.

الزمه اصالح کالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانش آموزان است فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان می باشد که تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان اماکن پذیز می گردد.)لطف عطا4437،( “فضای اطراف” اصلی ترین معیار تعریف محیط است.)لنگ3734474،( عوامل مؤثر بر تعامل فرد ومحیط،معطوف به ویژگی های فرد و محیط می باشد. ویژگی های فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی محیط موجودیتی غیرقابل تفکیک و انطباق را سبب می شود که به خصوصیات فردی کودک و همچنین زمینه های اجتماعی وابسته است.

در تماس با محیط است که موقعیت تجربه کردن پیدا می کنیم و بسیاری از چیزها را یاد می گیریم ما همواره در حال تغییر و خودسازی هستیم، از این رو قابلیت های محیط در پرورش توانایی های فکری، جسمی و رشد خالقیت کودک غیرقابل انکار است. کودک نیاز دارد که دنیای واقعی را تجربه کند و در حین تجربیات است که می تواند یاد بگیرد و دانسته های خود را کامل کند.)پاکزاد19734474،( آنچه که در هنگام استفاده از یک مکان برای کودکان مهم است ویژگی های محیط میباشند.

مشاوره کودک در سهروردی

طراحی برای کودکان

از آنجایی که بزرگترین چالش در طراحی، شاید طراحی فضایی است که توسط کودک با توجه به سنش استفاده خواهد شد.)لینا کین راث4773،( و آنها اغلب هیچ قدرتی برای شکل دادن به محیط اطرافشان ندارند و فقط نشان می دهند.) لینا
کین راث4773،( دوران اولیه کودکی دوران فانتزی های شگفت انگیز، حیرت و بازی و جهان میدانی برای خیال پردازی است و داستانی نمایشی است که سعی می کنند در آن نقش خود را به بهترین نحو بازی کنند.
عملکرد کودکان تحت تاثیر اشکال و ترکیب هایی شامل مبلمان و اسباب بازی ها در محیط داخل و گیاهان و حیوانات در خارج بنا است و پاسخ آنها به محیط به طور ناگهانی است.در اواسط دوران کودکی آنها به طور ژنتیکی برنامه ریزی شده اند برای کاوش و اکتشاف جهان و یا در موضوعات واقعی و قابل رویت قدرت استدلال منطقی به طور دقیق در فهم جان طبیعی در حین بازی را دارند. قوه ادراک آنها باعث افزایش رشد آگاهی های شخصی و راهنمایی برای کشف واقعیات منطقی اشیا و مفاهیم کلی محیط می شود. )اسماعیل سید4773،( و ادراک تجربه ای جدی و موثر است که در آن کودک معلومات را در حین تحرک کسب می کند.
برای طراحی فضا برای کودکان، باید تمام جوانب کودکی فراتر از تفاوت های فیزیکی آنها با افراد بالغ بهتر فهمیده شود و تفسیر و نحوه استفاده کودکان از فضا درک گردد و انواع منحصر به فرد محیط ها و بناهایی که نیاز است باعث غنا زندگی آنها شود به وجود آیند.

کودک در فرهنگ لغت فارسی:

کودک به معنی بچه، فرد نابالغ، فرزند انسان است که به حد بلوغ نرسیده است و حکایت از وجودی مستقل دارد که در روند رشد و تکامل قرار دارد در این فرایند هنوز به مرز مشخصی که بلوغ نام دارد نرسیده است اما ذاتا پویا می باشد و بالقوه متکامل است این تعریف از نظر فعالیت ها و روند تکامل و رشدش تعریف شد.

تعریف کودک در پیمان جهانی حقوق کودک بند یک:
دلایل و اهداف تربیت:

فرهنگ و تمدن انسان محصول تربیت است و با چگونگی آن ارتباط مستقیم دارد. کلیه پیشرفت های علمی، فرهنگی، هنری نتیجه تربیت وآموزش است.همچنین می توان تربیت را مهم ترین عامل موفقیت در سازگاری با شرایط دانست. هدف آموزشو پرورش کودکان آماده کردن آنان برای در دست گرفتن سرنوشت خویش است که شامل چند مورد شناخت است: شناخت خود، شناخت جامعه و توانایی برقراری رابطه با دیگران و قبول کردن مسئولیت در اجتماع و خانواده.)

رضایی نیارکی، 4439( وقتی صحبت از آموزش و یادگیری پیش می آید، بقسیاری از مردم آن را وابسته به مدرسه می دانند و تصور می کنند تنها در فضای مدرسه است که آموزش و یادگیری اتفاق می افتد ولی زمانی که از تجارب موفق در یادگیری از مردم سوال می شود به پاسخ هایی بیرون کالس درس، در ارتباط با دنیای واقعی و فرصت هایی که در ارتباط با اجتماع وجود داشته اشاره می شود.)کامل نیا:4433،ص 74(در اوایل قرن بیستم متخصصین آموزش و پرورش به طور قطعی اصالت پر کردن ذهن و حافظه خالی کودکان را از حقایق غیرقابل تشکیک، رد کردند و رسما اظهار داشتند

اوال آنچه در کودک مطرح است پرورش و رهبری استعداد و هوش و خرد است، نه حافظه و ثانیا حقیقت بالتشکیک و عدم مطلق غیرقابل تغییر وجود ندارد. از طرف دیگر رابطه بین آموزش و پرورش تحکیم شد.(عزتی:4431،ص 77)

مشاوره کودک در سهروردی

روانشناس خوب در تهران

ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد.

مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در تهران می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.

https://arameshravan.com/

درمانگر خوب در تهران

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی

هستند که علم کافی ندارند.

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eitaa

www.arameshravan.com

ندای آرامش روان

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *