دسته‌بندی نشده

مفهوم طرحواره چیست؟

مفهوم طرحواره چیست؟

طرحواره هاسازه هایی هستند که براساس واقعیت یا تجربه درگذشته شکل میگیرند.

تله (طرحواره) یعنی تکرار کردن تجربه های اشتباه تجربه شده بصورت متوالی . تله ها مانندگردابی فرد را به درون خود میکشد واجازه متفاوت اندیشیدن و

نگاه کردن به پدیده ها از زاویه دیگر را ازفردمیگیرد.

تله های زندگی چگونگی تفکر.احساس و نحوه ارتباط با دیگران را تعیین می کنند. این تله ها به احساس های شدیدی مثل عصبانیت. غمگینی و اضطراب

دامن میزنند. حتی زمانی که در زندگی اوضاع بر وفق مراد است مانند (جایگاه اجتماعی خوب.روابط خوب با دیگران وموفقیت شغلی) بازهم امکان دارد

قادر به لذت بردن از زندگی نباشیم. طرحواره های ما حتی نقش تعیین کننده در شکل گیری احساس ما درباره خودمان دارند. رویکرد تله زندگی علاوه بر

مهارت آموزی باعث تغییر درالگوی دیرپای زندگی هم می شود.اما ما دراین شیوه درمان اهدافمان فراتر از تغییر رفتار های کوتاه مدت است.ما مایلیم به

حل وفصل مشکلات جدی تر وعمیق تر بپردازیم مثل مشکلات ارتباطی .عزت نفس و… .

ما بارها وبارها با افرادی روبه رو میشویم .که دائما به سمت شرایطی جذب میشوند.

که به گذشته زندگیشان شباهت زیادی دارد.تله های زندگی ما برای بقای خودشان سخت تلاش میکنند. اگرچه تله زندگی دردناک

و مشکل آفرین است اما برای افراد عادی ومعمولی شده است.

 

عوامل تاثیرگذار درشکل گیری تله های زندگی؟

عوامل متعددی درشکل گیری تله های زندگی نقش بازی میکنند.اولین عامل خلق وخو است که ذاتی وسرشتی در نظرگرفته میشود.خلق وخوی ما باعث

میشود که درقبال رویداد ها به سبک و سیاق خاصی واکنش هیجانی نشان دهیم. البته علاوه برخلق وخو محیط نیز تاثیرگذار است.

وراثت ومحیط برما اثرگذارند وزندگی ما راشکل می دهند. نظریه پردازان مهم ترین عامل موثر محیطی را خانواده در نظرگرفته اند.زمانی که درشرایط

فعلی دردام تله زندگی می افتیم تقریبا همیشه باز سازی صحنه ای از پویایی های خانواده دردوران کودکی است که اگر 5نیاز اولیه ما(نیازبه امنیت.نیاز به

هویت وخودمختاری.

آزادی دربرابر هیجانات .تفریح وسرگرمی ومحدودیت های واقع بینانه) اگرپاسخ داده نشود یا بیش از اندازه مورد توجه قرار بگیرد طرحواره ها شکل

میگیرند.دلیل دیگری که باعث ایجاد طرحواره میشود همانندسازی با افراد مهم زندگی است.

 

توضیحی درباره نیاز های اولیه:

نیاز به امنیت: اینکه فرد احساس امنیت کند احساس کند درخانه اش ثبات وجود دارد و از جانب پدر ومادر پذیرفته شده است.زیرا کودک به همدلی.

پذیرش احترام ودرک نیاز دارد.

نیاز به هویت: ارضای این نیاز برای دستیابی به استقلال سالم وجدایی سالم از والدین ضروری است.چنانچه از دوران کودکی به ما مسئولیت داده نشود

و مارا به انجام کارهای مستقلانه تشویق نکنند وتوانایی های ما را زیر سوال ببرند کودک در کشف هویت دچارمشکل میشود

زیرا والدین باید اجازه دهند کودک دنیایش را کشف کند و والدین هدایتگر کودک باشند.

آزادی دربرابر هیجانات : درمحیط سالم بچها تشویق میشوند نیاز ها و تمایلات خود را بیان کنند

برای مثال بتوانند در مواقع ناراحتی گریه کنند یا در صورت بوجود آمدن مشکل آن را بیان کنند.

تفریح وشادی: والدینی که با واژه تفریح غریبه اند ومعتقد هستند تفریح وقت تلف کردن است و کودک را از تجربه هیجان های مثبت ناشی از آن محروم

میکنند. وجود تفریحات مشترک مانندفیلم دیدن/بازی کردن و… .

محدودیت های واقع بینانه: والدینی که بسیار سهل انگار وبلعکس سخت گیرانه نسبت به کودکان خودرفتار میکنند باعث

نقش بستن طرحواره درذهن کودک میشود.

کلینیک آرامش روان

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *