آزمون روانشناسی

مقیاس بررسی تعویق دانشجویان

 

لطفا برای هر یک از فعالیت های زیر، میزانی را که تعویق یا تاخیر می کنید درجه بندی نمایید. هر کدام از موارد زیر را بر طبق مقیاس a تا e ، و بر اساس اینکه تا چه اندازه در انجام فعالیتی تا آخرین دقیقه منتظر می مانید درجه بندی کنید. سپس مقدار مشکلی را که احساس می کنید با تعویق کردن در انجام آن وظیفه ایجاد می شود، با انتخاب یکی از گزینه های a تا e مشخص کنید. در نهایت روی مقیاس  aتا  eدرجه تمایل خود به کاهش تعویق در هر وظیفه را نشان دهید. پاسخ خود را با کشیدن دایره دور حرف مناسب در زیر هر سوال علامت بزنید.

1.نوشتن تکلیف نیمسال تحصیلی (تدوین مقاله، ترجمه، تهیه پروژه کلاسی، پایان نامه و غیره)

 1. تا چه اندازه در این کار تعویق می کنید؟
 2. a. هرگز تعویق نمی کنم b. تقریبا هرگز c. گهگاهی    d. تقریبا همیشه      e. همیشه تعویق می کنم
 3. تعویق در این وظیفه،تا چه اندازه برای شما مشکل آفرین است؟
 4. a. اصلا مشکل آفرین نیست b. تقریبا هرگز c. گهگاهی    d. تقریبا همیشه    e. همیشه یک مشکل است
 5. تا چه اندازه می خواهید که تمایل خود را برای تعویق در این وظیفه کاهش دهید؟
 6. a. نمی خواهم کاهش دهم c. تا حدی e. قطعا می خواهم کاهش دهم
 7. مطالعه برای امتحانات
 8. تا چه اندازه در این کار تعویق می کنید؟
 9. a. هرگز تعویق نمی کنم b. تقریبا هرگز c. گهگاهی    d. تقریبا همیشه      e. همیشه تعویق می کنم
 10. تعویق در این وظیفه، تا چه اندازه برای شما مشکل آفرین است؟
 11. a. اصلا مشکل آفرین نیست b. تقریبا هرگز c  . گهگاهی    d. تقریبا همیشه     e. همیشه یک مشکل است
 12. تا چه اندازه می خواهید که تمایل خود را برای تعویق در این وظیفه کاهش دهید؟
 13. a. نمی خواهم کاهش دهم c. تا حدی e. قطعا می خواهم کاهش دهم
 14. تداوم در تکالیف خواندنی هفتگی
 15. تا چه اندازه در این کار تعویق می کنید؟
 16. a. هرگز تعویق نمی کنم b. تقریبا هرگز c. گهگاهی     d. تقریبا همیشه     e. همیشه تعویق می کنم
 17. تعویق در این وظیفه، تا چه اندازه برای شما مشکل آفرین است؟
 18. a. اصلا مشکل آفرین نیست b. تقریبا هرگز c . گهگاهی     d. تقریبا همیشه     e. همیشه یک مشکل است
 19. تا چه اندازه می خواهید که تمایل خود را برای تعویق در این وظیفه کاهش دهید؟
 20. a. نمی خواهم کاهش دهم c. تا حدی e. قطعا می خواهم کاهش دهم
 21. وظایف اجرایی تحصیلی (تکمیل فرم ها، ثبت نام برای کلاس ها، و گرفتن کارت شناسایی و غیره)
 22. تا چه اندازه در این کار تعویق می کنید؟
 23. a. هرگز تعویق نمی کنم b. تقریبا هرگز c. گهگاهی     d. تقریبا همیشه      e. همیشه تعویق می کنم
 24. تعویق در این وظیفه، تا چه اندازه برای شما مشکل آفرین است؟
 25. a. اصلا مشکل آفرین نیست b. تقریبا هرگز c  . گهگاهی    d. تقریبا همیشه    e. همیشه یک مشکل است
 26. تا چه اندازه می خواهید که تمایل خود را برای تعویق در این وظیفه کاهش دهید؟
 27. a. نمی خواهم کاهش دهم c. تا حدی e. قطعا می خواهم کاهش دهم
 28. وظایف حضوری (جلسه با استاد مشاور، ملاقات با استاد و غیره)
 29. تا چه اندازه در این کار تعویق می کنید؟
 30. a. هرگز تعویق نمی کنم b. تقریبا هرگز c. گهگاهی     d. تقریبا همیشه     e. همیشه تعویق می کنم
 31. تعویق در این وظیفه، تا چه اندازه برای شما مشکل آفرین است؟
 32. a. اصلا مشکل آفرین نیست b. تقریبا هرگز c  . گهگاهی    d. تقریبا همیشه     e. همیشه یک مشکل است
 33. تا چه اندازه می خواهید که تمایل خود را برای تعویق در این وظیفه کاهش دهید؟
 34. a. نمی خواهم کاهش دهم c. تا حدی e. قطعا می خواهم کاهش دهم
 35. فعالیت های دانشکده بطور کلی
 36. تا چه اندازه در این کار تعویق می کنید؟
 37. a. هرگز تعویق نمی کنم b. تقریبا هرگز c. گهگاهی     d. تقریبا همیشه      e. همیشه تعویق می کنم
 38. تعویق در این وظیفه، تا چه اندازه برای شما مشکل آفرین است؟
 39. a. اصلا مشکل آفرین نیست b. تقریبا هرگز c  . گهگاهی    d. تقریبا همیشه    e. همیشه یک مشکل است
 40. تا چه اندازه می خواهید که تمایل خود را برای تعویق در این وظیفه کاهش دهید؟
 41. a. نمی خواهم کاهش دهم c. تا حدی e. قطعا می خواهم کاهش دهم

 

 

 

 

 

 

 

پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی

این پرسش نامه برای تعیین خودکارآمدی تحصیلی شما طراحی شده است. هیچ پاسخ صحیح یا غلطی برای این سوالات وجود ندارد. آنچه که مهم است، نظر شما می باشد. لطفا هر کدام از جملات را به دقت خوانده و میزان موافقت یا عدم موافقت خود با هر یک از بخش ها را تعیین کنید.

 1. گاهی اوقات مطمئن نیستم که واقعا عضوی از این دانشکده باشم.
 2. کاملا موافقم 2. موافقم 3. نه موافقم نه مخالف     4.مخالفم    5. کاملا مخالفم
 3. هر موقع که واقعا نیاز به گرفتن نمره خوب در امتحان داشته باشم، می توانم آن را کسب کنم.
 4. کاملا مخالفم 2. مخالفم 3. نه موافقم نه مخالف     4. موافقم     5. کاملا موافقم
 5. گاهی اوقات حس می کنم از چگونگی گرفتن نمرات خوب آگاهی ندارم.
 6. کاملا موافقم 2. موافقم 3. نه موافقم نه مخالف     4. مخالفم    5. کاملا مخالفم
 7. اضطراب امتحان نمره ام را خیلی کاهش می دهد.
 8. کاملا موافقم 2. موافقم 3. نه موافقم نه مخالف     4. مخالفم    5. کاملا مخالفم
 9. در حدس زدن سوالات امتحانی از قبل خیلی خوب هستم.
 10. کاملا مخالفم 2.مخالفم 3. نه موافقم نه مخالف     4.موافقم     5. کاملا موافقم
 11. خیلی نگرانم که شاید نتوانم نمره ی مورد نیاز را در کلاس بگیرم.
 12. کاملا موافقم 2. موافقم 3. نه موافقم نه مخالف     4. مخالفم    5. کاملا مخالفم

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *