بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

نظریه ی دلبستگی برای درمان زوجها

مشاوره زوج

نظریه ی دلبستگی برای درمان زوجها

aramravan
اشتراک گذاری

نظریه ی دلبستگی برای درمان زوجها

خانواده درمانی
در آن سالها طلاق رو به افزایش نهاده، انسجام خانواده چند نسلی به واسطه ی صنعتی … زوج درمانی هیجان مدار، از نظریه ی دلبستگی برای درمان زوجها بهره می گیرد.

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *