آزمون روانشناسی

پرسشنامه احساس مثبت به همسر 

 

در زیر 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به هم آمده است. به هر یک از آن ها با توجه به احساس کلی خود طی چندماه گذشته پاسخ دهید. رتبه یا نمره ای که انتخاب می کنید باید نشان دهنده احساس واقعی شما باشد، نه احساسی که باید نسبت به همسر خود داشته باشید و یا دلتان می خواهد نسبت به او داشته باشید.

لطفا به هر سوال با انتخاب بهترین نمره ای که نشان دهنده احساس کلی شما در چندماه گذشته است، پاسخ دهید. برای هر سوال فقط یک نمره انتخاب کنید.

ردیف عبارات فوق العاده منفی نسبتا منفی کمی منفی خنثی یا بی تفاوت کمی مثبت نسبتا مثبت فوق العاده مثبت
1 نسبت به همسرتان به عنوان یک دوست چه احساسی دارید؟              
2 احساس شما نسبت به آینده زناشویی تان چگونه است؟              
3 چه احساسی نسبت به ازدواج با همسرتان دارید؟              
4 احساس شما درباره این که همسرتان بتواند شما را سرحال بیاورد، طوری که بتوانید بخندید یا لبخند بزنید، چیست؟              
5 نسبت به توان همسرتان برای مقابله با ناراحتی ها چه احساسی دارید؟              
6 در این باره که همسرتان چقدر می تواند شما را درک کند، چه احساسی دارید؟              
7 در این باره که چقدر می توانید به همسرتان اعتماد کنید، چه احساسی دارید.              
8 درباره نحوه رابطه برفرار کردن همسرتان با دیگران، چه احساسی دارید؟              

 

در زیر 9 عبارت آمده است. لطفا آن ها را به همان صورت سوالات قبل کامل کنید. به خاطر داشته باشید که مبنای پاسخ های شما همان احساس کلی شما نسبت به همسرتان در چند ماه گذشته است.

ردیف عبارات فوق العاده منفی نسبتا منفی کمی منفی خنثی یا بی تفاوت کمی مثبت نسبتا مثبت فوق العاده مثبت
1 تماس بدنی با همسرم به من یک احساس…. می دهد.              
2 تنها بودن با همسرم به من یک احساس…… می دهد.              
3 نزدیکی با با همسرم به من یک احساس….. می دهد.              
4 گفتگو و صحبت با همسرم به من یک احساس….. می دهد.              
5 تشویق های شوهرم از رشد و پیشرفتم به من یک احساس… می دهد.              
6 ظاهر جسمانی همسرم به من یک احساس….. می دهد.              
7 طلب دلداری از همسرم به من یک احساس…. می دهد.              
8 بوسیدن همسرم به من یک احساس… می دهد.              
9 نشستن یا دراز کشیدن نزدیک همسرم به من یک احساس…. می دهد.              

معرفی

این پرسشنامه دارای 17 سوال برای اندازه گیری احساس های مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال 1975 در کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شد. پایایی آن از طریق آزمون مجدد با فاصله 1 تا 3 هفته 93/0 ، ضریب همبستگی این پرسشنامه با سازگاری زناشویی 7/0 گزارش شد(توکونیز والیری،1981).

پرسشنامه احساس های مثبت در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول 8 سوال است از آزمودنی خواسته می شود احساس کلی خود نسبت به همسرش را در طول چند ماهه گذشته با اعداد 1 (برای احساس شدیداً منفی) تا 7 (برای احساس شدیداً مثبت) مشخص کند.در بخش دوم که شامل 9 عبارت است، آزمودنی بر پایه احساس کلی خود نسبت به هر عبارت یکی از اعداد 1 تا 7 را مشخص می کند. PFQ توسط مظاهری و پوراعتماد(1380) با روش ترجمه و ترجمه مجدد به فارسی برگردانده شده است(حیدری و همکاران، 1384). همسانی درونی پرسشنامه در پژوهش حیدری و همکاران(1384) برابر با 89/0 محاسبه شده است[1]

روش نمره دهی و تفسیر نتایج

پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر یک ابزار 17 سوالی است که برای اندرازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر ساخته شده است. این ابزار، اثر تماس، تنها بودن با همسر ، بوسیدن و نزدیک هم نشستن را بر همسر می سنجد.

نمره کل این پرسشنامه به آسانی با جمع نمرات پرسشها بدست می آید.

پایایی (اعتبار) و روایی

پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر با ضریب آلفای 94/0 از یک همسانی درونی عالی برخوردار است. اطلاعاتی در مورد ثبات آن گزارش نشده است.

با توجه به همبستگی معنادار این پرسشنامه با آزمون سازگاری زناشویی، مقیاس ارتباط ناواران، پرسشنامه افسردگی بک رتبه بندی همسران از تعهد زناشویی و رتبه بندی رفتار مثبت همسران، از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است.

منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387

 

 

[1]. برای دانلود مقاله حیدری و همکاران(1384)به سایت روان بنیان رجوع کنید.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *