آزمون روانشناسی

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

 

پاسخگوی عزیز، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست. لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید. برای هرجمله پاسخ های “همیشه”، “اکثرا”، “گاهی اوقات”، ” بندرت” و “هرگز” در نظر گرفته شده است. اطفا گزینه ای را که بهتر و دقیق تر بیانگر تمایل جنسی شماست، انتخاب کنید. و پاسخ انتخابی خود را با علامت * مشخص کنید. پاسخ های شما کاملا محرمانه است.

 

ردیف عبارات هرگز بندرت گاهی اوقات اکثرا همیشه
1 در طول رابطه جنسی از صحبت کردن ناراحت می شوم.          
2 احساس می کنم در روابط جنسی خجالتی هستم.          
3 هرگاه تمایلی به رابطه جنسی داشته باشم، به همسرم ابراز می کنم.          
4 فکر می کنم درباره نیازهای جنسی خودم با همسرم بی پرده هستم.          
5 از در میان گذاشتن تخیلات جنسی خود با همسرم لذت می برم.          
6 راحت نیستم در مورد رابطه جنسی با دوستانم صحبت کنم.          
7 تمایلات جنسی خود را برای همسرم بیان می کنم.          
8 برایم سخت است که در طی یک رابطه جنسی با دوستانم صحبت کنم.          
9 برای من نه گفتن، حتی موقعی که تمایلی به رابطه جنسی ندارم، سخت است.          
10 از توصیف خود به عنوان یک فرد سکسی اکراه دارم.          
11 برایم سخت است که به همسرم بگویم چه چیزی در من احساس خوشایندی ایجاد می          
12 به راحتی درباره احساسات جنسی خودم صحبت می کنم.          
13 اصراری ندارم که همسرم مرا ارضا کند.          
14 هنگامی که واقعا خواهان رابطه جنسی نیستم، به آن تن می دهم.          
15 هرگاه شیوه ای لذت بخش نباشد، آن را با همسرم در میان می گذارم.          
16 به راحتی به همسرم پاداش های جنسی می دهم.          
17 برایم آسان است درباره رابطه جنسی با همسرم بحث کنم.          
18 به راحتی رابطه جنسی با همسرم را آغاز می کنم.          
19 اعمال جنسی را که به آن ها راغب نیستم، انجام می دهم.          
20 ارضاء همسرم از ارضاء خودم مهمتر است.          
21 به راحتی به همسرم می گویم که مرا چگونه لمس کند.          
22 از استمنای خود تا رسیدن به اوج لذت جنسی لذت می برم.          
23 چنانچه عملی احساس خوشایندی در من ایجاد کند، در انجام مجدد آن اصرار می ورزم.          
24 برایم سخت است که درباره احساسات جنسی خود صادق باشم.          
25 تلاش می کنم از بحث درباره موضوعات جنسی بپرهیزم.          

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه شامل 25 سوال است و در انتخاب گزینه های آن از مقیاس 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. گزینه ها از همیشه تا هرگز به شکل زیر درجه بندی شده است:

همیشه= همواره چنین است

اکثرا = اکثر اوقات چنین است

گاهی = گاهی اوقات چنین است.

بندرت = بندرت چنین است

هرگز = هرگز چنین نیست.

آزمودنی برای هر سوال، حتی با وجود عدم اطمینان کافی، گزینه ای را که بهتر و دقیق تر گویای میزان تمایل جنسی او است علامت می زند.

شاخص احقاق جنسی یا تمایل جنسی هالبرت به صورت فردی و گروهی و محدودیت زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. نمره گذاری هر سوال با توجه به گزینه انتخابی از همیشه = 0 تا هرگز = 4 است. سوالهای 3، 4، 5، 7، 12، 15، 16، 17، 18، 21، 22، و 23 به طور معکوس (همیشه = 4 تا هرگز = 0) نمره گذاری می شود. پس از نمره گذاری و جمع بندی نمرات، میزان احقاق جنسی آزمودنی مشخص می شود. دامنه نمرات آزمون از 0 تا 100 است که نمره بیشتر نشان احقاق جنسی زیاد و نمره کم بیانگر احقاق جنسی اندک است.

پایایی (اعتبار) و روایی

در اجرای «شاخص تمایل جنسی هالبرت» توسط دیوید فارلی هالبرت اعتبار آزمون – بازآزمون 86/0 به دست آمد. در اجرای آن توسط شفیعی (1384) روی 40 دانشجوی زن متاهل ضریب آلفای کرونباخ 92/0 بود.

این شاخص دارای روایی محتوایی ساختار یافته با ثبات درونی 91/0 است. این ابزار بنا به نظرسنجی از اساتید و صاحبنظران از روایی محتوایی مناسبی برخوردار است.

 

منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *