آزمون روانشناسی

  پرسشنامه استاندارد خلاقیت

 

پرسشنامه خلاقیت دارای  40  سوال بوده و  توسط  دکتر سلطانی تدوین گردیده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

گیلفورد (1950) : خلاقیت را مجموعه ‌ای از توانایی ها و خصیصه هاست که موجب تفکر خلاق می شود و مستلزم روانی ،و انعطاف پذیری و اصالت می باشد.(فیضی، 1388 ).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از خلاقیت نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 40 گویه ای پرسشنامة خلاقیت می­دهند.

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،1؛ مخالف،2؛ نظری ندارم3؛موافق ،4؛ کاملا موافق ،5؛) می­باشد.

( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

کاملا موافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف گزينه
5 4 3 2 1 امتياز

 

کاملا مخالفکاملا موفق

 

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن 20-25   26-30   31-35   35 به بالا  
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر  
سابقه خدمت 5 سال و کمتر   6 تا 10سال   11 تا15سال   بیشتر از 15 سال  
جنسیت زن   مرد  
ایمیل
@
.com

برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

.

ردیف  

سوالات

کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
1 2 3 4 5
1 تازگی و بدیع بودن مسائل و موضوعات و کار محوله برای من جالب و راضی کننده است. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
2 پیچیدگی مسائل و موضوعات و کار ، توجه من را به خود جلب می کنند و از این بابت احساس رضایت می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
3 من از قضاوتهای مستقل در مورد افراد و پدیده ها احساس رضایت می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
4 اگر قرار باشد در مورد مساله ای خاص صحبت چند دقیقه ای داشته باشم، در مورد موضوع از چند منبع استفاده می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
5 من از تمام کردن کتاب و مقاله مورد علاقه ام بسیار لذت می برم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
6 سعی می کنم بر روی یک موضوع یا مطلب خاصی تمرکز کنم، ولی موفق نمی شوم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
7 وقتی از من بخواهند که مشکل کاری خود را به همراه روش آن پیدا کنم و به حل مشکل بپردازم، احساس رضایت و خوشحالی می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
8 روزنامه کتاب یا مجله را فقط به خاطر مطالب جدید آن، خریداری می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
9 از اینکه مدت طولانی ذهنم مشغول مسائل خاصی شود نه تنها خسته نمی شوم بلکه احساس رضایت می کنم . کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
10 از پذیرش مسائل و مشکلاتی که در حل آنها ابهام وجود دارد به شدت اجتناب می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
11 انتقاد را برای کسانی که کم ایده و پیشنهاد می دهند، مخرب می دانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
12 حل مشکلات اجتماعی را از طریق تحقیق و پژوهش، وقت گیر و غیر ممکن نمی دانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
13  در صحبت کردن با طرف مقابل از ضرب المثل و لطیفه زیاد استفاده می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
14 هر نوع تغییر و نوآوری را برای بهبود سازمان و زندگی شخصی خود مفید و کارساز می دانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
15 در برابر رخدادهای تصادفی تا سرحد رها کردن برنامه جاری خود، حساسیت و عکس العمل نشان می دهم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
16 خطرات و شکست های احتمالی را مانعی برای بیان طرح جدید و یا نظرات جدیدم نمی دانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
17 راه حل بسیاری از مسائل کاری و شخصی به طور ناگهانی به ذهنم می رسد که آنها را عمل کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
18 از اینکه نقاط کور و مبهم مساله را برای دیگران روشن کنم، احساس لذت می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
19 سنت های گذشته را محترم و تغییر در آنها را بسیار مشکل می دانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
20 از اینکه در مقابل مساله ای قرار گیرم و از من بخواهند به سرعت در مورد آن نظر بدهم، بسیار ناراحت و عصبانی می شوم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
21 برای من نظریه پردازی و سخن گفتن راضی کننده تر از کارهای عملی و اجرایی است. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
22 از انجام کارهای تکراری یا تفکر تکراری به خاطر عادت بدان، احساس رضایت می نمایم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
23 اگر در یک کاری، یک بار با شکست روبرو شدم آن را رها کرده و به سراغ کار دیگری می روم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
24 از اینکه سنتها و روالهای موجود سازمان، کنار گذاشته و روالهای جدید جایگزین آنها شود، شدیداً نگران می شوم . کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
25 برای جواب دادن به صحبت های طرف مقابل، از ضرب المثل و لطیفه استفاده می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
26 وقتی مطلبی را مطالعه و یا صحبتی را از کسی بشنوم ولی بدان انتقاد نکنم، احساس بدی به من دست می دهد. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
27 از اینکه خود را به جای ماشین، درخت و یا اشیای دیگر قرار دهم تا احساس خودم را امتحان کنم، احساس خوبی می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
28 قراردادن کلمات متضادی نظیر«دوست – دشمن» ، « تاریک- روشن» ، « متواضع- مغرور» و … در کنار هم، برای من جالب و راضی کننده است. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
29 از نوشتن نامه ها و متن های کلیشه ای، شدیداً خسته و عصبانی می شوم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
30 از اینکه مغزم آزادانه مدتها به دنبال مسائل مختلف رفته و در مورد آنها فکر می کند، احساس خوشحالی می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
31 وقتی بر سر موضوعی با کسی بحث کنم و مطالبم ته بکشد، مطالبی را از خودم جفت و جور می کنم و بحث را ادامه می دهم و از این بابت، در نمی مانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
32 شکست و پیروزی غیر متنظره را در ایجاد خلاقیت های خودم، کارساز و موثر می دانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
33 در جاهایی که منافع شغلی و مادی و اجتماعی خود را در خطر ببینم، از خود سانسوری استفاده می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
34 به نظرات و افکار جدیدی که از سوی دیگران ارائه می شود، هرچند منطقی و جدید باشد، بدون دلیل تعجب نشان داده و با آن مخالفت می کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
35 اگر ساعت ها روی موضوعی تمرکز داشته باشم، تا حصول نتیجه خسته نمی شوم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
36 از انجام کارهای شخصی و سازمانی که نیاز به همکاری چندنفر و ایجاد هماهنگی بین آنها داشته باشد، شدیداً گریزانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
37 وقتی حادثه آتش سوزی ، تصادف ، نزاع و … را مشاهده کنم تا علت آن را نیابم محل را ترک نمی کنم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
38 فیلم های سینمایی و سریالهای تلویزیونی را که در آن خطر و ماجراجویی زیاد باشد، به دقت تماشا نموده و از آنها لذت می برم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
39 خلاصه سازی مطالب یک کتاب و مقایسه آن با مطالب کتاب دیگری که در یک رشته نوشته شده است را بسیار مشکل می دانم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق
40 از کارهای هنری به مقدار زیادی دوری نموده و کمتر آنها را دوست دارم. کاملاً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملاً موافق

مدل خلاقیت

توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می­باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است مدل خالی را با  مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد مدل خالی و فلش را پاک کنید.

نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 1 تا 5 نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال 7 پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال 7 عدد 1 ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
40 120 200
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 40 تا 80باشد، میزان خلاقیت  در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 80 تا 120 باشد، میزان خلاقیت در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 120 باشد، میزان خلاقیت بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط خسروی (1388)   با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
خلاقیت 85/0

 

منابع

فیضی ، مهدی (1388 ). بررسی تأثیر سبک های مدیریت (سنتی، متعادل ، مشارکتی) بر خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر سنندج. علوم تربیتی ، سال دوم،شماره 8 ص ص 20-

 

 

 

 

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *