آزمون روانشناسی

پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت

 

پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودني ارائه مي شود و بعد از اطمينان بخشيدن به وي در حفظ امانت داري پاسخ هاي ارائه شده از طرف آزمودني، از او خواسته مي شود با کمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر يک از عبارات را با علامت زدن و انتخاب يکي از گزينه ها مشخص نمايد. سوالات آزمون داراي چهار گزينه: الف_ كاملا مخالفم، ب_ تقريبا مخالفم، ج_ تقريبا موافقم، د_ کاملا موافقم مي باشد، بر همين اساس اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. اين پرسشنامه نقطه برش ندارد و هر چه آزمودنيها در مقياسهاي مورد بررسي نمرات بيشتري بدست آورند بيشتر داراي آن صفت مي باشند. آزمون محدوديت زماني ندارد و به صورت گروهي اجرا مي شود، همچنین این پرسشنامه محدودیت سنی ندارد و از 16 سالگی به بالا قابلیت اجرا دارد

روایی و پایایی مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

اين آزمون در سال 1377 در ايران ترجمه و هنجاريابي شده که اعتبار  و روايي آن توسط جان بزرگي (1377) بدست آمـــده اســت. همساني دروني آن با استفاده از آلفاي کرونباخ 71/. و پايايي باز آزمايي آن 74/. است. در اين مقياس، گزينه هاي عبارات 1تا12 جهت گيري مذهبي بروني و عبارات 13 تا 21 جهت گيري مذهبي دروني را مي سنجند. آلپورت و راس در  سال 1967 اين مقياس را براي سنجش جهت گيريهاي مذهبي دروني و بروني تهيه کردند در مطالعات اوليه اي که صورت گرفت، مشاهده شد که همبستگي جهت گيري بروني و دروني 21/. است.

 

 

پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت

1- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د –  کاملاً موافقم

2-یکی از دلایل این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.

الف – کاملاً نادرست است

ب – تقریباً نادرست است

ج- تقریباً درست است

د- کاملاً درست است.

3- هدف از عبادات مذهبی تامین یک زندگی شاد و آرام است.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

4- برای من داشتن یک زندگی اختلاقی مهمتر از اعتقادات مذهبی است.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

5- اگرچه من فردی مذهبی هستم، اما اجازه نمی دهم که ملاحظات مذهبی در امور روزمره زندگی ام دخالت کنند.

الف – در مورد من کاملاً نادرست است

ب – در مورد من تقریباً نادرست است

ج- در مورد من تقریباً درست است

د- در مورد من کاملاً درست است

6- مسجد به عنوان یک مکان برای فراهم کردن روابط اجتماعی خوب، بسیار مهم است.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

7- اگرچه من مذهبی هستم اما فکر می کنم چیزهای مهمتری نیز در زندگیم وجود دارند.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

8-من عمدتاً به این دلیل نماز می خوانم که به من آموزش داده اند نماز بخوانم.

الف – در مورد من کاملاً نادرست است

ب – در مورد من تقریباً نادرست است

ج- در مورد من تقریباً درست است

د- در مورد من کاملاً درست است

9-من عمدتاً به این دلیل به مکان های مذهبی می روم که در چنین اماکنی از ملاقات افرادی که آنها را در آنجا می شناسم، لذت می برم.

الف – در مورد من کاملاً نادرست است

ب – در مورد من تقریباً نادرست است.

ج- در مورد من تقریباً درست است

د- در مورد من کاملاً درست است.

10-گاهی اوقات ضروری می بینم که به منظور حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی ام در اعتقادات مذهبی ام تجدیدنظر کنم.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

11-من عمدتاً به خاطر کسب حمایت و آرامش نماز می خوانم.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

12-مذهب همان کاری را می کند که عضویت من در گروه دوستان و آشنایان می کند. یعنی کمک می کند که زندگیم را متعادل و پایدار نگهدارم.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

13-تلاش زیادی می کنم که مذهب را در تمام اعمال و رفتار زندگیم وارد کنم.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

14-اغلب حضور خداوند را در زندگیم احساس می کنم.

الف – کاملاً نادرست است

ب – تقریباً نادرست است

ج- تقریباً درست است

د- کاملاً درست است.

15-اعتقادات مذهبی من پشتوانه واقعی دیدگاه کلی من به زندگی هستند.

الف- کاملاً همینطور است

ب- تقریباً همینطور است

ج – تقریباً اینطور نیست

د – مطلقاً اینطور نیست.

16-نمازهایی که در هنگام تنهایی می خوانم به همان اندازه که آنها را در جمع می خوانم برایم حس و معنا دارد.

الف – تقریباً همیشه

ب – اغلب موارد

ج – بعضی مواقع

د – بندرت

17-اگر اتفاق غیرمنتظره ای برایم پیش بیاید به مسجد می روم.

الف – بیش از یکبار در هفته

ب- حدوداً هفته ای یکبار

ج – کمتر از یک بار در ماه

د – کمتر از یکبار در سال

18-اگر قرار باشد که در مسجد به یکی از گروه های زیر ملحق شوم، ترجیح می دهم که:

1- به گروهی که مشغول خواندن قرآن هستند ملحق شوم.

2- به گروهی که فعالیت های سیاسی انجام می دهند ملحق شوم.

الف – ترجیح می دهم که به گروه اول ملحق شوم.

ب – احتمالاً گروه اول را ترجیح خواهم داد.

ج – احتمالاً گروه دوم را ترجیح خواهم داد.

د – ترجیح می دهم که به گروه دوم ملحق شوم.

19-مذهب خاصه از این لحاظ مهم است که به بسیاری از سوالات من درخصوص معنای زندگی پاسخ می دهد.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

20-من پیرامون مذهبِ خودم مطالعات زیادی انجام می دهم.

الف – اغلب

ب – معمولا

ج – بندرت

د – هرگز

21-برای من مهم است که اوقاتی از وقت خود را صرف تامل و تفکر در مورد مذهب بکنم.

الف – کاملا، مخالفم

ب- تقریباً مخالفم

ج – تقریباً موافقم

د – کاملاً موافقم

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *