آزمون روانشناسی

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی

لطفا مشخص کنید هر یک از عبارت های زیر چقدر در مورد شما صادق است .  اعدادی که در زیر خط چین آورده شده اند در انتخاب گزینه صحیح به شما کمک می کنند. در مقابل هر گزینه عدد1-5 را بنویسید.

تقریبا همیشه

(91-100%)

5

بیشتر اوقات

(66-90%)

4

تقریبا در نیمی از موارد

(36-65%)

3

گاهگاهی

(11-35%)

2

خیلی به ندرت

(0-10%)

1

 

5 4 3 2 1 1-من در مورد احساساتم صراحت دارم.
5 4 3 2 1 2-من به احساسم توجه میکنم.
5 4 3 2 1 3-من هیجانهایم را شدید و خارج از کنترل تجربه میکنم.
5 4 3 2 1 4- من از احساس هایم بی اطلاع هستم (خبر ندارم).
5 4 3 2 1 5- من در فهم معنای پشت ( ورای) احساس هایم ، مشکل دارم.
5 4 3 2 1 6- من متوجه احساس هایم هستم.
5 4 3 2 1 7- من دقیقا می دانم چه احساسی دارم .
5 4 3 2 1 8- من به اینکه چه احساسی دارم فکر می کنم.
5 4 3 2 1 9- من در مورد اینکه چه احساسی دارم، سردرگم هستم.
5 4 3 2 1 10- وقتی ناراحت می شوم، به احساس هایم اعتنا می کنم .
5 4 3 2 1 11- وقتی ناراحت می شوم، از دست خودم عصبانی می شوم که چنین احساسی دارم.
5 4 3 2 1 12-  وقتی ناراحت می شوم، شرم زده می شوم که چنین احساسی دارم.
5 4 3 2 1 13- وقتی ناراحت می شوم، در انجام کارها مشکل پیدا می کنم.
5 4 3 2 1 14- وقتی ناراحت می شوم، غیرقابل کنترل می شوم.
5 4 3 2 1 15- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که مدت ها در این حالت می مانم.
5 4 3 2 1 16- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که در نهایت خیلی احساس غمگینی خواهم کرد.
5 4 3 2 1 17- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که احساس هایم موجه و مهم هستند.
5 4 3 2 1 18- وقتی ناراحت می شوم، مشکل بتوانم روی سایر مسائل تمرکز کنم.
5 4 3 2 1 19- وقتی ناراحت می شوم، احساس می کنم اختیارم دست خودم نیست.
5 4 3 2 1 20- وقتی ناراحت می شوم، باز می توانم کارهایم را انجام دهم.
5 4 3 2 1 21- وقتی ناراحت می شوم، از خودم خجالت می کشم که چنین احساسی دارم .
5 4 3 2 1 22- وقتی ناراحت می شوم، میدانم که در نهایت راهی پیدا می کنم که احساس بهتر داشته باشم.
5 4 3 2 1 23- وقتی ناراحت می شوم، احساس می کنم ضعیف هستم.
5 4 3 2 1 24- وقتی ناراحت می شوم،احساس می کنم می توانم کنترل رفتارهایم را در دست داشته باشم.
5 4 3 2 1 25- وقتی ناراحت می شوم، احساس گناه می کنم که چنین احساسی دارم.
5 4 3 2 1 26- وقتی ناراحت می شوم، تمرکز کردن برایم دشوار می شود.
5 4 3 2 1 27- وقتی ناراحت می شوم، در کنترل رفتارهایم دچار مشکل می شوم.
5 4 3 2 1 28- وقتی ناراحت می شوم، معتقدم کاری وجود ندارد که با انجام آن احساس بهتری پیدا کنم.
5 4 3 2 1 29- وقتی ناراحت می شوم، از دست خودم کلافه می شوم که چنین احساسی دارم.
5 4 3 2 1 30- وقتی ناراحت می شوم، احساس خیلی بدی در مورد خودم پیدا می کنم.
5 4 3 2 1 31- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که غرق شدن در ناراحتی تنها کاری است که می توانم انجام دهم.
5 4 3 2 1 32- وقتی ناراحت می شوم، کنترل روی رفتارهایم را از دست می دهم.
5 4 3 2 1 33- وقتی ناراحت می شوم، فکر کردن به هر چیز دیگر برایم سخت می شود.
5 4 3 2 1 34- وقتی ناراحت می شوم،وقتی را به این موضوع اختصاص می دهم که بفهمم واقعا چه احساسی دارم.
5 4 3 2 1 35- وقتی ناراحت می شوم، خیلی طول می کشد که احساس بهتری پیدا کنم.
5 4 3 2 1 36- وقتی ناراحت می شوم، هیجانهایم را  طاقت فرسا احساس می کنم.

 

 

این مقیاس توسط گراتزو روئمر(2004)ساخته شده است.این مقیاس از سی و شش گویه تشکیل شده است که نمره گذاری گویه‌ها در آن از طریق یک در جه بندی لیکرت صورت مي‌گیرد،نمرات بالاتر نشان دهنده ی دشواری بیشتر در نظم بخشی هیجان است و از 6 خرده مقیاس نپذیرفتن پاسخ‌هاي هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان اگاهی هیجانی دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی  هیجانی و ابهام هیجانی تشکیل شده است .ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روش‌هاي هیجانی درونی 93%و برای هر کدام از شش زیر مقیاس دشواری هیجان بخشی هیجان ضریب الفای کرون باخ بیشتر از 80%به دست امده است .دربرسی ساختار عاملی ویژگی روان سنجی مقیاسدر جمعیت ایرانی که توسط خانزاده وهمکاران (1390)روی دانشجویان شیراز صورت گرفت، ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ها،بین 86% تا 86% وضریب پایایی باز آزمایی پس از یک هفته باز آزمون، بین 79%تا 91% در نوسان بود.

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *